1- Coğrafyanın tanımını, kapsamını, tarihsel gelişimini ve akademik coğrafyanın geçirdiği evreleri bilme, kavrama ve açıklayabilme.
2- Coğrafi kavramları bilme ve Coğrafya terminolojisini iyi kullanabilme.
3- Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygulayabilme
4- Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılımlarıyla ilgili temel bilgileri bilebilme
5- Dünya coğrafyası ile ilgili genel bilgilere sahip olma, kıtalar ve ülkeleri tanıyabilme.
6- İnsan, toplum ve çevre sağlığı konularında etki oluşturan coğrafi risk unsurlarını belirler ve bu konuda güncel bilimsel analiz metotlarını kullanabilme
7- Beşeri ve fiziki coğrafyada mekansal problemlerin çözümünde coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama teknolojilerini kullanabilme
8- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
9- Coğrafi çalışmalarda temel bilgisayar, temel istatistik vb. bilgilerine sahip olabilme
10- Çevre sorunlarına karşı farkındalığı yüksek ve kamu yararı gözeten bir mesleki ve akademik etiğe sahip olabilme
11- Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda davranma tutum ve tavırlarıyla topluma örnek olabilme
12- Coğrafi teorik bilgileri arazide ve laboratuar ortamlarında uygulayabilme
13- Ulusal ve uluslararası güncel ve küresel bilimsel araştırmaları takip edebilme
14- Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklayabilme
15- Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilme ve açıklayabilme