Ders KoduDers Adı123456789101112131415
AIT 1101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I000000000000000
AIT 1102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II000000000000000
BED 1131Beden Eğitimi I000000000000000
BED 1132Beden Eğitimi II000000000000000
COG 1101Kariyer Planlama322354121222221
COG 1102Coğrafi Düşüncenin Gelişimi 000000000000000
COG 1103Coğrafyaya Giriş000000000000000
COG 1104Ekonomik Coğrafya 222222322332222
COG 1105Nüfus Coğrafyası224423343223343
COG 1106Jeomorfolojiye Giriş000000000000000
COG 1107Kartografya I000000000000000
COG 1108Kartografya II000000000000000
COG 1109Klimatoloji I000000000000000
COG 1110Klimatoloji II000000000000000
COG 1111Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı I000000000000000
COG 1112Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı II000000000000000
COG 2101Kırsal Coğrafya 222221223433322
COG 2102Kentsel Coğrafya234343332354333
COG 2103Toprak Coğrafyası000000000000000
COG 2104Hidrografya000000000000000
COG 2105Kültürel Coğrafya 223433222333333
COG 2106Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)000000000000000
COG 2107Jeomorfolojik Süreçler000000000000000
COG 2108Bitki Coğrafyası000000000000000
COG 2109Temel İstatistik 000000000000000
COG 2110Sanayi Coğrafyası233323223333221
COG 2203Jeomorfolojik Analiz I (S)423334333323343
COG 2204Jeomorfolojik Analiz II (S)342323344433234
COG 2205Tarım Coğrafyası334333343333332
COG 2206Sosyal Coğrafya (S)423333403123333
COG 2207Arazi Kullanımı222222324323343
COG 2208Flüviyal Jeomorfoloji (S)000000000000000
COG 2209Kayaçlar ve Mineraller (S)000000000000000
COG 2210Mitoloji (S)000000000000000
COG 2211Tarihi Coğrafya (S)000000000000000
COG 2212Anadolu Arkeolojisi (S)000000000000000
COG 2213Kıtalar Coğrafyası I (S)000000000000000
COG 2214Kıtalar Coğrafyası II (S)000000000000000
COG 2215Göç Coğrafyası (S)232333412243322
COG 2216Coğrafi İstatistik (S)000000000000000
COG 2217Sürdürülebilir Kalkınma (S)232233433333333
COG 2218Limnoloji (S)000000000000000
COG 2220Düşünce Tarihinin Temel Problemleri (S)000000000000000
COG 2222Kırsal Kalkınma (S)222213332322222
COG 3101Beşeri Coğrafya Araştırma Yöntemleri000000000000000
COG 3102Fiziki Coğrafya Araştırma Yöntemleri000000000000000
COG 3103Koruma Alanları233333232222222
COG 3104Turizm Coğrafyası223433333233333
COG 3105Türkiye Fiziki Coğrafyası I000000000000000
COG 3106Türkiye Fiziki Coğrafyası II000000000000000
COG 3107Türkiye Beşeri Coğrafyası243223333332323
COG 3108Türkiye Ekonomik Coğrafyası232344233222344
COG 3205Arazi Çalışması I (S)333222121222233
COG 3206Arazi Çalışması II (S)000000000000000
COG 3207Demografik Analiz (S)333332322333222
COG 3208Uygulamalı Kent Coğrafyası (S)323233334232322
COG 3209Paleocoğrafya (S)122223222322323
COG 3210Uygulamalı Jeomorfoloji (S)000000000000000
COG 3211Buzul Jeomorfolojisi (S)000000000000000
COG 3212Uygulamalı Klimatoloji (S)000000000000000
COG 3213Kıyı Jeomorfolojisi (S)000000000000000
COG 3214Alüvyal Jeomorfoloji (S)000000000000000
COG 3215Enerji Coğrafyası (S)223222322222232
COG 3216Küreselleşme ve Coğrafya (S)232332342233322
COG 3217Fotoğrafçılık (S)000000000000000
COG 3218Madenler ve Yeraltı Kaynakları (S)332323333322232
COG 3219Karst Jeomorfolojisi (S)322222312333222
COG 3220Erozyon ve Toprak Koruma (S)332122423222314
COG 3221Kurak ve Yarı Kurak Bölge Jeomorfolojisi (S)222333434333232
COG 3222Siyasi Coğrafya (S)323333232534433
COG 3223Ulaşım Coğrafyası (S)000000000000000
COG 3224Yapısal Jeomorfoloji (S)000000000000000
COG 3225Dil ve Coğrafya (S)000000000000000
COG 3226Uzaktan Algılama (S)000000000000000
COG 3227CBS Analiz (S)000000000000000
COG 3228Dil ve Kültür (S)000000000000000
COG 3229Spor ve Coğrafya (S)333333433432252
COG 3230Müzik ve Coğrafya (S)000000000000000
COG 4101Türkiye Coğrafi Bölgeleri I000000000000000
COG 4102Türkiye Coğrafi Bölgeleri II000000000000000
COG 4205Arazi Çalışması III (S)233232333332332
COG 4206Arazi Çalışması IV (S)000000000000000
COG 4207Uzaktan Algılama Uygulamaları (S)000000000000000
COG 4208CBS ve Uzaktan Algılama (Proje) (S)000000000000000
COG 4209Çevre Sorunları (S)000000000000000
COG 4210Afetler Coğrafyası ve Yönetimi (S)343433334332343
COG 4211Havza Planlaması ve Yönetimi (S)323232334223223
COG 4212Türkiye Paleocoğrafyası (S)222213321222332
COG 4213Çevresel Etki Değerlendirmesi (S)000000000000000
COG 4214Türkiye Kuaterner Coğrafyası (S)000000000000000
COG 4215Türkiye Ekonomi Politikaları (S)233232212323222
COG 4216Türkiye Kentleşme Hareketleri (S)000000000000000
COG 4217Çok Kültürlülük (S)333313232322223
COG 4218Volkan Coğrafyası (S)000000000000000
COG 4219Kuaterner Coğrafyası (S)000000000000000
COG 4220Uluslararası Göç, Sağlık ve İnsan Hakları (S)333334332332324
COG 4221Bitirme Projesi I (S)000000000000000
COG 4222Kültürel Miras (S)223223333223222
COG 4223Türkiye’nin Biyocoğrafyası (S)323343323323332
COG 4224Bitirme Projesi II (S)000000000000000
COG 4225Yer, Mekân ve Küresel Değişim (S)233332332223323
COG 4226Oseonografya (S)000000000000000
COG 4227Küresel Isınma ve İklim Değişikliği (S)322322222223332
COG 4228Türkiye Turizm Coğrafyası (S)344333233412334
COG 4229Mesleki Yabancı Dil I (S)000000000000000
COG 4230Kültür ve Çevre (S)333233432333233
COG 4231Geleneksel Meslekler ve Coğrafya (S)222222222333222
COG 4232Türkiye Enerji Politikaları (S)223432323222322
COG 4234Mesleki Yabancı Dil II (S)000000000000000
COG 4236Giyim, Moda ve Coğrafya (S)000000000000000
GSH 1131Güzel Sanatlar - Halk Oyunları I000000000000000
GSH 1132Güzel Sanatlar - Halk Oyunları II000000000000000
GSM 1131Güzel Sanatlar - Müzik I000000000000000
GSM 1132Güzel Sanatlar - Müzik II000000000000000
GSR 1131Güzel Sanatlar - Resim I000000000000000
GSR 1132Güzel Sanatlar - Resim II000000000000000
TDL 1111Türk Dili I000000000000000
TDL 1112Türk Dili II000000000000000
YDI 1121Yabancı Dil I000000000000000
YDI 1122Yabancı Dil II000000000000000