1. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
MBE 1101Eğitime Giriş2,000,000,003,00
AIT 1101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2,000,000,003,00
YDI 1121*Yabancı Dil I2,000,000,003,00
GKE 1101Türk Dili I3,000,000,005,00
GKE 1103Bilişim Teknolojileri3,000,000,005,00
MBE 1107Eğitim Psikolojisi2,000,000,003,00
SBE 1101Sosyal Bilgilerin Temelleri2,000,000,004,00
SBE 1103Genel Fiziki Coğrafya2,000,000,004,00
Toplam18,000,000,0030,00
2. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
MBE 1105Eğitim Sosyolojisi2,000,000,003,00
AIT 1102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2,000,000,003,00
YDI 1122*Yabancı Dil II2,000,000,003,00
GKE 1102Türk Dili II3,000,000,005,00
MBE 1103Eğitim Felsefesi2,000,000,003,00
SBE 1102Siyaset Bilimi2,000,000,003,00
SBE 1104İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü2,000,000,003,00
SBE 1106Sosyal Antropoloji ve Medeniyet Tarihi2,000,000,003,00
SBE 1108Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya2,000,000,004,00
Toplam19,000,000,0030,00
3. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
MBE 2201Seçmeli I (MB)---4,00
GKE 2201Seçmeli I (GK)---3,00
SBE 2201Seçmeli I (AE)---4,00
MBE 2103Türk Eğitim Tarihi2,000,000,003,00
MBE 2101Öğretim İlke ve Yöntemleri 2,000,000,003,00
SBE 2101Sosyal Bilgiler Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları2,000,000,003,00
SBE 2103Türkiye'nin Fiziki Coğrafyası2,000,000,003,00
SBE 2105İlk Türk İslam Devletleri Tarihi2,000,000,003,00
SBE 2107Ortaçağ tarihi2,000,000,004,00
Toplam12,000,000,0030,00
4. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
GKE 2202Seçmeli II (GK)---3,00
MBE 2202Seçmeli II (MB)---4,00
SBE 2202Seçmeli II (AE)---4,00
MBE 1102Öğretim Teknolojileri2,000,000,003,00
MBE 2105Eğitimde Araştırma Yöntemleri2,000,000,003,00
GKE 2102Topluma Hizmet Uygulamaları1,000,002,003,00
SBE 2102Sosyal Bilgiler Öğretim Programları2,000,000,003,00
SBE 2104Bilim Teknoloji Ve Toplum2,000,000,002,00
SBE 2106Vatandaşlık Bilgisi2,000,000,003,00
SBE 2108Türkiye'nin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası2,000,000,002,00
Toplam13,000,002,0030,00
5. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
MBE 3201Seçmeli III (MB)---4,00
GKE 3201Seçmeli III (GK)---3,00
SBE 3201Seçmeli III (AE)---4,00
MBE 3103Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme2,000,000,003,00
MBE 3101Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi2,000,000,003,00
SBE 3101Osmanlı Tarihi I2,000,000,004,00
SBE 3103Yeni ve Yakın Çağ Tarihi2,000,000,004,00
SBE 3105Sosyal Bilgiler Öğretimi I3,000,000,005,00
Toplam11,000,000,0030,00
6. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
GKE 3202Seçmeli IV (GK)---3,00
SBE 3202Seçmeli IV (AE)---4,00
MBE 3202Seçmeli IV (MB)---4,00
MBE 3105Sınıf Yönetimi2,000,000,003,00
MBE 3107Eğitimde Ahlak ve Etik2,000,000,003,00
SBE 3102Osmanlı Tarihi II2,000,000,004,00
SBE 3104Sosyal Bilgilerde Sözlü ve Yazılı Edebiyat2,000,000,002,00
SBE 3106Siyasi Coğrafya ve Türk Jeopolitiği2,000,000,002,00
SBE 3108Sosyal Bilgiler Öğretimi II3,000,000,005,00
Toplam13,000,000,0030,00
7. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
MBE 4201Seçmeli V (MB)---4,00
SBE 4201Seçmeli V (AE)---4,00
MBE 4101 Öğretmenlik Uygulaması I2,000,000,0010,00
MBE 4105Okullarda Rehberlik2,000,000,003,00
SBE 4101Afet ve Afet Yönetimi2,000,000,003,00
SBE 4103Sanat ve Müze Eğitimi2,000,000,002,00
SBE 4105Medya Okur Yazarlığı ve Eğitimi2,000,000,002,00
SBE 4107Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I2,000,000,002,00
Toplam12,000,000,0030,00
8. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SBE 4202Seçmeli VI (AE)---4,00
MBE 4202Seçmeli VI (MB)---4,00
MBE 4103Özel Eğitim ve Kaynaştırma2,000,000,003,00
MBE 4102Öğretmenlik Uygulaması II2,000,006,0010,00
SBE 4102Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II2,000,000,003,00
SBE 4104İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi2,000,000,003,00
SBE 4106Karakter ve Değer Eğitimi2,000,000,003,00
Toplam10,000,006,0030,00
Seçmeli I (MB)
MBE 2203Açık ve Uzaktan Öğrenme2,000,000,004,00
MBE 2204Eğitimde Drama2,000,000,004,00
MBE 2205Eğitimde Program Dışı Etkinlikler2,000,000,004,00
MBE 2206Eğitimde Program Geliştirme2,000,000,004,00
MBE 2207Eğitimde Proje Hazırlama2,000,000,004,00
MBE 2208Karşılaştırmalı Eğitim2,000,000,004,00
MBE 2209Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme2,000,000,004,00
Seçmeli I (GK)
GKE 2203İnsan İlişkileri ve İletişim2,000,000,003,00
GKE 2204Kariyer Planlama ve Geliştirme2,000,000,003,00
GKE 2205Medya Okuryazarlığı2,000,000,003,00
GKE 2206Sanat ve Estetik2,000,000,003,00
GKE 2207Türk Halk Oyunları2,000,000,003,00
GKE 2208Türk Musikisi2,000,000,003,00
GKE 2209Robotik Kodlama2,000,000,003,00
GKE 2210Koro (THM)2,000,000,003,00
GKE 2211Dijital Materyal Tasarımı2,000,000,003,00
GKE 2212Eğitimde Sanal Gerçeklik2,000,000,003,00
GKE 2213Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları2,000,000,003,00
GKE 2214Finansal Okuryazarlık ve Öğretimi2,000,000,003,00
GKE 2215Selçuklu Tarihi2,000,000,003,00
GKE 2216Osmanlıca Tarih Metileri2,000,000,003,00
GKE 2218Astronomiye Giriş2,000,000,003,00
GKE 2219Bilişim Etiği ve Siber Güvenlik2,000,000,003,00
Seçmeli I (AE)
SBE 2203Çevre Eğitimi2,000,000,004,00
SBE 2204Günümüz Dünya Sorunları2,000,000,004,00
SBE 2205Harita Bilgisi ve Uygulamaları2,000,000,004,00
SBE 2206Küreselleşme ve Toplu2,000,000,004,00
SBE 2207Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmes2,000,000,004,00
SBE 2208Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İncelemes2,000,000,004,00
SBE 2209Sosyal Bilgiler Öğretimde Yerel - Çocuk Oyunlar2,000,000,004,00
SBE 2210Sosyal Bilgiler Öğretiminde Drama2,000,000,004,00
SBE 2211Sosyal Bilgiler Öğretiminde Materyal Tasarımı2,000,000,004,00
SBE 2212Sosyal Bilgiler Öğretiminde Tarihsel Kanıt, Yerel ve Sözlü Tarih2,000,000,004,00
SBE 2213Sosyal Bilgilerde Bilişim Teknolojileri2,000,000,004,00
SBE 2214Türk Hukuk Sistem2,000,000,004,00
SBE 2215Türkiye'nin Ekonomik Yapısı2,000,000,004,00
Seçmeli II (GK)
GKE 2203İnsan İlişkileri ve İletişim2,000,000,003,00
GKE 2204Kariyer Planlama ve Geliştirme2,000,000,003,00
GKE 2205Medya Okuryazarlığı2,000,000,003,00
GKE 2207Türk Halk Oyunları2,000,000,003,00
GKE 2208Türk Musikisi2,000,000,003,00
GKE 2206Sanat ve Estetik2,000,000,003,00
GKE 2209Robotik Kodlama2,000,000,003,00
GKE 2210Koro (THM)2,000,000,003,00
GKE 2213Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları2,000,000,003,00
GKE 2212Eğitimde Sanal Gerçeklik2,000,000,003,00
GKE 2211Dijital Materyal Tasarımı2,000,000,003,00
GKE 2216Osmanlıca Tarih Metileri2,000,000,003,00
GKE 2215Selçuklu Tarihi2,000,000,003,00
GKE 2214Finansal Okuryazarlık ve Öğretimi2,000,000,003,00
GKE 2218Astronomiye Giriş2,000,000,003,00
GKE 2219Bilişim Etiği ve Siber Güvenlik2,000,000,003,00
Seçmeli II (MB)
MBE 2203Açık ve Uzaktan Öğrenme2,000,000,004,00
MBE 2204Eğitimde Drama2,000,000,004,00
MBE 2205Eğitimde Program Dışı Etkinlikler2,000,000,004,00
MBE 2206Eğitimde Program Geliştirme2,000,000,004,00
MBE 2207Eğitimde Proje Hazırlama2,000,000,004,00
MBE 2208Karşılaştırmalı Eğitim2,000,000,004,00
MBE 2209Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme2,000,000,004,00
Seçmeli II (AE)
SBE 2203Çevre Eğitimi2,000,000,004,00
SBE 2204Günümüz Dünya Sorunları2,000,000,004,00
SBE 2205Harita Bilgisi ve Uygulamaları2,000,000,004,00
SBE 2206Küreselleşme ve Toplu2,000,000,004,00
SBE 2207Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmes2,000,000,004,00
SBE 2208Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İncelemes2,000,000,004,00
SBE 2209Sosyal Bilgiler Öğretimde Yerel - Çocuk Oyunlar2,000,000,004,00
SBE 2210Sosyal Bilgiler Öğretiminde Drama2,000,000,004,00
SBE 2211Sosyal Bilgiler Öğretiminde Materyal Tasarımı2,000,000,004,00
SBE 2212Sosyal Bilgiler Öğretiminde Tarihsel Kanıt, Yerel ve Sözlü Tarih2,000,000,004,00
SBE 2213Sosyal Bilgilerde Bilişim Teknolojileri2,000,000,004,00
SBE 2214Türk Hukuk Sistem2,000,000,004,00
SBE 2215Türkiye'nin Ekonomik Yapısı2,000,000,004,00
Seçmeli III (MB)
MBE 2203Açık ve Uzaktan Öğrenme2,000,000,004,00
MBE 2204Eğitimde Drama2,000,000,004,00
MBE 2205Eğitimde Program Dışı Etkinlikler2,000,000,004,00
MBE 2206Eğitimde Program Geliştirme2,000,000,004,00
MBE 2207Eğitimde Proje Hazırlama2,000,000,004,00
MBE 2208Karşılaştırmalı Eğitim2,000,000,004,00
MBE 2209Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme2,000,000,004,00
Seçmeli III (GK)
GKE 2203İnsan İlişkileri ve İletişim2,000,000,003,00
GKE 2204Kariyer Planlama ve Geliştirme2,000,000,003,00
GKE 2205Medya Okuryazarlığı2,000,000,003,00
GKE 2206Sanat ve Estetik2,000,000,003,00
GKE 2207Türk Halk Oyunları2,000,000,003,00
GKE 2208Türk Musikisi2,000,000,003,00
GKE 2209Robotik Kodlama2,000,000,003,00
GKE 2210Koro (THM)2,000,000,003,00
GKE 2211Dijital Materyal Tasarımı2,000,000,003,00
GKE 2212Eğitimde Sanal Gerçeklik2,000,000,003,00
GKE 2213Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları2,000,000,003,00
GKE 2214Finansal Okuryazarlık ve Öğretimi2,000,000,003,00
GKE 2215Selçuklu Tarihi2,000,000,003,00
GKE 2216Osmanlıca Tarih Metileri2,000,000,003,00
GKE 2218Astronomiye Giriş2,000,000,003,00
GKE 2219Bilişim Etiği ve Siber Güvenlik2,000,000,003,00
Seçmeli III (AE)
SBE 2203Çevre Eğitimi2,000,000,004,00
SBE 2204Günümüz Dünya Sorunları2,000,000,004,00
SBE 2205Harita Bilgisi ve Uygulamaları2,000,000,004,00
SBE 2206Küreselleşme ve Toplu2,000,000,004,00
SBE 2207Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmes2,000,000,004,00
SBE 2208Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İncelemes2,000,000,004,00
SBE 2209Sosyal Bilgiler Öğretimde Yerel - Çocuk Oyunlar2,000,000,004,00
SBE 2210Sosyal Bilgiler Öğretiminde Drama2,000,000,004,00
SBE 2211Sosyal Bilgiler Öğretiminde Materyal Tasarımı2,000,000,004,00
SBE 2212Sosyal Bilgiler Öğretiminde Tarihsel Kanıt, Yerel ve Sözlü Tarih2,000,000,004,00
SBE 2213Sosyal Bilgilerde Bilişim Teknolojileri2,000,000,004,00
SBE 2214Türk Hukuk Sistem2,000,000,004,00
SBE 2215Türkiye'nin Ekonomik Yapısı2,000,000,004,00
Seçmeli IV (GK)
GKE 2203İnsan İlişkileri ve İletişim2,000,000,003,00
GKE 2204Kariyer Planlama ve Geliştirme2,000,000,003,00
GKE 2205Medya Okuryazarlığı2,000,000,003,00
GKE 2206Sanat ve Estetik2,000,000,003,00
GKE 2207Türk Halk Oyunları2,000,000,003,00
GKE 2208Türk Musikisi2,000,000,003,00
GKE 2210Koro (THM)2,000,000,003,00
GKE 2209Robotik Kodlama2,000,000,003,00
GKE 2213Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları2,000,000,003,00
GKE 2212Eğitimde Sanal Gerçeklik2,000,000,003,00
GKE 2211Dijital Materyal Tasarımı2,000,000,003,00
GKE 2215Selçuklu Tarihi2,000,000,003,00
GKE 2216Osmanlıca Tarih Metileri2,000,000,003,00
GKE 2214Finansal Okuryazarlık ve Öğretimi2,000,000,003,00
GKE 2218Astronomiye Giriş2,000,000,003,00
GKE 2219Bilişim Etiği ve Siber Güvenlik2,000,000,003,00
Seçmeli IV (AE)
SBE 2203Çevre Eğitimi2,000,000,004,00
SBE 2204Günümüz Dünya Sorunları2,000,000,004,00
SBE 2205Harita Bilgisi ve Uygulamaları2,000,000,004,00
SBE 2206Küreselleşme ve Toplu2,000,000,004,00
SBE 2207Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmes2,000,000,004,00
SBE 2208Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İncelemes2,000,000,004,00
SBE 2209Sosyal Bilgiler Öğretimde Yerel - Çocuk Oyunlar2,000,000,004,00
SBE 2210Sosyal Bilgiler Öğretiminde Drama2,000,000,004,00
SBE 2211Sosyal Bilgiler Öğretiminde Materyal Tasarımı2,000,000,004,00
SBE 2212Sosyal Bilgiler Öğretiminde Tarihsel Kanıt, Yerel ve Sözlü Tarih2,000,000,004,00
SBE 2213Sosyal Bilgilerde Bilişim Teknolojileri2,000,000,004,00
SBE 2214Türk Hukuk Sistem2,000,000,004,00
SBE 2215Türkiye'nin Ekonomik Yapısı2,000,000,004,00
Seçmeli IV (MB)
MBE 2203Açık ve Uzaktan Öğrenme2,000,000,004,00
MBE 2204Eğitimde Drama2,000,000,004,00
MBE 2205Eğitimde Program Dışı Etkinlikler2,000,000,004,00
MBE 2206Eğitimde Program Geliştirme2,000,000,004,00
MBE 2207Eğitimde Proje Hazırlama2,000,000,004,00
MBE 2208Karşılaştırmalı Eğitim2,000,000,004,00
MBE 2209Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme2,000,000,004,00
Seçmeli V (MB)
MBE 2203Açık ve Uzaktan Öğrenme2,000,000,004,00
MBE 2204Eğitimde Drama2,000,000,004,00
MBE 2205Eğitimde Program Dışı Etkinlikler2,000,000,004,00
MBE 2206Eğitimde Program Geliştirme2,000,000,004,00
MBE 2207Eğitimde Proje Hazırlama2,000,000,004,00
MBE 2208Karşılaştırmalı Eğitim2,000,000,004,00
MBE 2209Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme2,000,000,004,00
Seçmeli V (AE)
SBE 2203Çevre Eğitimi2,000,000,004,00
SBE 2204Günümüz Dünya Sorunları2,000,000,004,00
SBE 2205Harita Bilgisi ve Uygulamaları2,000,000,004,00
SBE 2206Küreselleşme ve Toplu2,000,000,004,00
SBE 2207Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmes2,000,000,004,00
SBE 2208Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İncelemes2,000,000,004,00
SBE 2209Sosyal Bilgiler Öğretimde Yerel - Çocuk Oyunlar2,000,000,004,00
SBE 2210Sosyal Bilgiler Öğretiminde Drama2,000,000,004,00
SBE 2211Sosyal Bilgiler Öğretiminde Materyal Tasarımı2,000,000,004,00
SBE 2212Sosyal Bilgiler Öğretiminde Tarihsel Kanıt, Yerel ve Sözlü Tarih2,000,000,004,00
SBE 2213Sosyal Bilgilerde Bilişim Teknolojileri2,000,000,004,00
SBE 2214Türk Hukuk Sistem2,000,000,004,00
SBE 2215Türkiye'nin Ekonomik Yapısı2,000,000,004,00
Seçmeli VI (AE)
SBE 2203Çevre Eğitimi2,000,000,004,00
SBE 2204Günümüz Dünya Sorunları2,000,000,004,00
SBE 2205Harita Bilgisi ve Uygulamaları2,000,000,004,00
SBE 2206Küreselleşme ve Toplu2,000,000,004,00
SBE 2207Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmes2,000,000,004,00
SBE 2208Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İncelemes2,000,000,004,00
SBE 2209Sosyal Bilgiler Öğretimde Yerel - Çocuk Oyunlar2,000,000,004,00
SBE 2210Sosyal Bilgiler Öğretiminde Drama2,000,000,004,00
SBE 2211Sosyal Bilgiler Öğretiminde Materyal Tasarımı2,000,000,004,00
SBE 2212Sosyal Bilgiler Öğretiminde Tarihsel Kanıt, Yerel ve Sözlü Tarih2,000,000,004,00
SBE 2213Sosyal Bilgilerde Bilişim Teknolojileri2,000,000,004,00
SBE 2214Türk Hukuk Sistem2,000,000,004,00
SBE 2215Türkiye'nin Ekonomik Yapısı2,000,000,004,00
Seçmeli VI (MB)
MBE 2203Açık ve Uzaktan Öğrenme2,000,000,004,00
MBE 2204Eğitimde Drama2,000,000,004,00
MBE 2205Eğitimde Program Dışı Etkinlikler2,000,000,004,00
MBE 2206Eğitimde Program Geliştirme2,000,000,004,00
MBE 2207Eğitimde Proje Hazırlama2,000,000,004,00
MBE 2208Karşılaştırmalı Eğitim2,000,000,004,00
MBE 2209Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme2,000,000,004,00