1- Sosyal Bilgiler Eğitiminde yeterli bilgi birikimine sahip olabilme.
2- Atatürk ilke ve inkılaplarını kavrayabilme.
3- Çağdaş öğretim yöntemlerini öğrenme-öğretme süreçlerinde uygulayabilme.
4- İnsan hakları ve demokrasi gibi evrensel değerlere karşı duyarlı olabilme.
5- Toplumsal değerlere karşı duyarlı olabilme.
6- Çevreye karşı duyarlı olabilme.
7- Sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel değişmelerde farkındalık kazanabilme.
8- Alanında araştırma yöntem ve tekniklerinden yararlanabilme.
9- Bilgi ve iletişim teknolojilerini alanında etkin bir şekilde kullanabilme.
10- İnsan, yer, zaman ve çevre etkileşimini algılayabilme.
11- Mesleki ve bilimsel etik bilincine sahip olabilme.
12- Yaşam boyu öğrenmeye yönelik olumlu tutum geliştirebilme.