Ders KoduDers Adı123456789101112
AIT 1101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I000000000000
AIT 1102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II000000000000
GKE 1101Türk Dili I000000000000
GKE 1102Türk Dili II000000000000
GKE 1103Bilişim Teknolojileri303000035003
GKE 2102Topluma Hizmet Uygulamaları000000000000
GKE 2203İnsan İlişkileri ve İletişim000000000000
GKE 2204Kariyer Planlama ve Geliştirme000000000000
GKE 2205Medya Okuryazarlığı000000000000
GKE 2206Sanat ve Estetik100000000200
GKE 2207Türk Halk Oyunları505353500535
GKE 2208Türk Musikisi052323320222
GKE 2209Robotik Kodlama000000000000
GKE 2210Koro (THM)000355000535
GKE 2211Dijital Materyal Tasarımı303000035003
GKE 2212Eğitimde Sanal Gerçeklik000000000000
GKE 2213Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları005111515235
GKE 2214Finansal Okuryazarlık ve Öğretimi504330544425
GKE 2215Selçuklu Tarihi231453521413
GKE 2216Osmanlıca Tarih Metileri130323531412
GKE 2218Astronomiye Giriş000000000000
GKE 2219Bilişim Etiği ve Siber Güvenlik005154515352
MBE 1101Eğitime Giriş203000030002
MBE 1102Öğretim Teknolojileri343455555454
MBE 1103Eğitim Felsefesi000000000000
MBE 1105Eğitim Sosyolojisi000000000000
MBE 1107Eğitim Psikolojisi004522030055
MBE 2101Öğretim İlke ve Yöntemleri 000000000000
MBE 2103Türk Eğitim Tarihi000000000000
MBE 2105Eğitimde Araştırma Yöntemleri000000000000
MBE 2203Açık ve Uzaktan Öğrenme000000000000
MBE 2204Eğitimde Drama000000000000
MBE 2205Eğitimde Program Dışı Etkinlikler000000000000
MBE 2206Eğitimde Program Geliştirme003210330000
MBE 2207Eğitimde Proje Hazırlama000000000000
MBE 2208Karşılaştırmalı Eğitim000053200404
MBE 2209Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme000000000000
MBE 3101Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi000023300302
MBE 3103Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme000000000000
MBE 3105Sınıf Yönetimi000000000000
MBE 3107Eğitimde Ahlak ve Etik000554000053
MBE 4101 Öğretmenlik Uygulaması I000000000000
MBE 4102Öğretmenlik Uygulaması II000000000000
MBE 4103Özel Eğitim ve Kaynaştırma000000000000
MBE 4105Okullarda Rehberlik344444433444
SBE 1101Sosyal Bilgilerin Temelleri445544455444
SBE 1102Siyaset Bilimi330030330300
SBE 1103Genel Fiziki Coğrafya300021210301
SBE 1104İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü411553531513
SBE 1106Sosyal Antropoloji ve Medeniyet Tarihi000000000000
SBE 1108Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya000000000000
SBE 2101Sosyal Bilgiler Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları334334333333
SBE 2102Sosyal Bilgiler Öğretim Programları443445443343
SBE 2103Türkiye'nin Fiziki Coğrafyası300012220201
SBE 2104Bilim Teknoloji Ve Toplum000000000000
SBE 2105İlk Türk İslam Devletleri Tarihi444445445444
SBE 2106Vatandaşlık Bilgisi330540300323
SBE 2107Ortaçağ tarihi030330330032
SBE 2108Türkiye'nin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası120111200300
SBE 2203Çevre Eğitimi113235332534
SBE 2204Günümüz Dünya Sorunları000000000000
SBE 2205Harita Bilgisi ve Uygulamaları000000000000
SBE 2206Küreselleşme ve Toplu000000000000
SBE 2207Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmes404110133222
SBE 2208Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İncelemes444545454555
SBE 2209Sosyal Bilgiler Öğretimde Yerel - Çocuk Oyunlar000000000000
SBE 2210Sosyal Bilgiler Öğretiminde Drama000000000000
SBE 2211Sosyal Bilgiler Öğretiminde Materyal Tasarımı000000000000
SBE 2212Sosyal Bilgiler Öğretiminde Tarihsel Kanıt, Yerel ve Sözlü Tarih001023443502
SBE 2213Sosyal Bilgilerde Bilişim Teknolojileri000000000000
SBE 2214Türk Hukuk Sistem330330200202
SBE 2215Türkiye'nin Ekonomik Yapısı000000000000
SBE 3101Osmanlı Tarihi I111453521511
SBE 3102Osmanlı Tarihi II444454454445
SBE 3103Yeni ve Yakın Çağ Tarihi000322200033
SBE 3104Sosyal Bilgilerde Sözlü ve Yazılı Edebiyat205020345222
SBE 3105Sosyal Bilgiler Öğretimi I544554555545
SBE 3106Siyasi Coğrafya ve Türk Jeopolitiği000000000000
SBE 3108Sosyal Bilgiler Öğretimi II524354455545
SBE 4101Afet ve Afet Yönetimi000000000000
SBE 4102Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II344434344323
SBE 4103Sanat ve Müze Eğitimi032334311303
SBE 4104İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi332233333233
SBE 4105Medya Okur Yazarlığı ve Eğitimi134420550303
SBE 4106Karakter ve Değer Eğitimi135555340355
SBE 4107Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I000000000000
YDI 1121*Yabancı Dil I000000000000
YDI 1122*Yabancı Dil II000000000000