1. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TDE 1111Sosyal Seçmeli Dersler - I (Tde)---1,00
TDE 1111Osmanlı Türkçesi I4,000,000,004,00
TDE 1109Türkiye Türkçesi (Ses Bilgisi) I4,000,000,005,00
TDE 1103Yeni Türk Edebiyatı I2,000,000,003,00
TDE 1105Eski Türk Edebiyatı I2,000,000,003,00
TDE 1107Türk Halk Edebiyatı I2,000,000,003,00
TDE 1113Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı I0,000,002,002,00
TDE 1117Edebiyat Teorileri I2,000,000,002,00
TDE 1115Halk Bilimi I2,000,000,003,00
AIT 1101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2,000,000,002,00
YDI 1121Yabancı Dil I2,000,000,002,00
Toplam22,000,002,0030,00
2. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TDE 2222Sosyal Seçmeli Dersler - II (Tde)---1,00
TDE 1110Türkiye Türkçesi (Şekil Bilgisi) II4,000,000,005,00
TDE 1104Yeni Türk Edebiyatı II2,000,000,003,00
TDE 1112Osmanlı Türkçesi II4,000,000,004,00
TDE 1106Eski Türk Edebiyatı II2,000,000,003,00
TDE 1108Türk Halk Edebiyatı II2,000,000,003,00
TDE 1114Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı II0,000,002,002,00
TDE 1118Edebiyat Teorileri II2,000,000,002,00
TDE 1116Halk Bilimi II2,000,000,003,00
YDI 1122Yabancı Dil II2,000,000,002,00
AIT 1102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2,000,000,002,00
Toplam22,000,002,0030,00
3. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TDE 3333Alan Seçmeli Dersler - I (Tde)---12,00
TDE 2109Osmanlı Türkçesi III2,000,000,003,00
TDE 2101Yeni Türk Edebiyatı III2,000,000,003,00
TDE 2103Eski Türk Edebiyatı III2,000,000,003,00
TDE 2105Türk Halk Edebiyatı III2,000,000,003,00
TDE 2107Türkiye Türkçesi (Kelime Grupları) III2,000,000,003,00
TDE 2111Eski Anadolu Türkçesi I2,000,000,003,00
Toplam12,000,000,0030,00
4. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TDE 4444Alan Seçmeli Dersler - II (Tde)---12,00
TDE 2108Türkiye Türkçesi (Söz Dizimi) IV2,000,000,003,00
TDE 2110Osmanlı Türkçesi IV2,000,000,003,00
TDE 2102Yeni Türk Edebiyatı IV2,000,000,003,00
TDE 2104Eski Türk Edebiyat IV2,000,000,003,00
TDE 2106Türk Halk Edebiyatı IV2,000,000,003,00
TDE 2112Eski Anadolu Türkçesi II2,000,000,003,00
Toplam12,000,000,0030,00
5. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TDE 5555Alan Seçmeli Dersler - III (Tde)---12,00
TDE 3103Eski Türk Edebiyatı V2,000,000,003,00
TDE 3101Yeni Türk Edebiyatı V2,000,000,003,00
TDE 3105Türk Halk Edebiyatı V2,000,000,003,00
TDE 3111Çağdaş Türk Lehçeleri I2,000,000,003,00
TDE 3109Orhun Türkçesi 2,000,000,003,00
TDE 3107Karahanlı Türkçesi2,000,000,003,00
Toplam12,000,000,0030,00
6. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TDE 6666Alan Seçmeli Dersler - IV (Tde)---12,00
TDE 3104Eski Türk Edebiyatı VI2,000,000,003,00
TDE 3102Yeni Türk Edebiyatı VI2,000,000,003,00
TDE 3106Türk Halk Edebiyatı VI2,000,000,003,00
TDE 3112Çağdaş Türk Lehçeleri II2,000,000,003,00
TDE 3110Eski Uygur Türkçesi2,000,000,003,00
TDE 3108Harezm - Kıpçak Türkçesi2,000,000,003,00
Toplam12,000,000,0030,00
7. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TDE 7777Alan Seçmeli Dersler - V (Tde)---9,00
TDE 4111Genel Dil Bilimi I2,000,000,003,00
TDE 4103Eski Türk Edebiyatı VII2,000,000,003,00
TDE 4101Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı I2,000,000,003,00
TDE 4107Çağdaş Türk Edebiyatları I2,000,000,003,00
TDE 4105Türk Halk Edebiyatı VII2,000,000,003,00
TDE 4109Çağatay Türkçesi I2,000,000,003,00
TDE 4113Araştırma Projesi I2,000,000,003,00
Toplam14,000,000,0030,00
8. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TDE 8888Alan Seçmeli Dersler - VI (Tde)---9,00
TDE 4112Genel Dil Bilimi II2,000,000,003,00
TDE 4104Eski Türk Edebiyatı VIII2,000,000,003,00
TDE 4102Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı II2,000,000,003,00
TDE 4108Çağdaş Türk Edebiyatları II2,000,000,003,00
TDE 4106Türk Halk Edebiyatı VIII2,000,000,003,00
TDE 4110Çağatay Türkçesi II2,000,000,003,00
TDE 4114Araştırma Projesi II2,000,000,003,00
Toplam14,000,000,0030,00
Sosyal Seçmeli Dersler - I (Tde)
GSH 1131Güzel Sanatlar - Halk Oyunları I1,000,000,001,00
GSR 1131Güzel Sanatlar - Resim I1,000,000,001,00
GSM 1131Güzel Sanatlar - Müzik I1,000,000,001,00
BED 1131Beden Eğitimi I1,000,000,001,00
Sosyal Seçmeli Dersler - II (Tde)
BED 1132Beden Eğitimi II1,000,000,001,00
GSR 1132Güzel Sanatlar - Resim II1,000,000,001,00
GSH 1132Güzel Sanatlar - Halk Oyunları II1,000,000,001,00
GSM 1132Güzel Sanatlar - Müzik II1,000,000,001,00
Alan Seçmeli Dersler - I (Tde)
TDE 2201Türk Kültür Tarihi I (S)2,000,000,003,00
TDE 2203Halk Bilimi Tarihçesi ve Kuramları I (S)2,000,000,003,00
TDE 2205Halk Bilimi Yöntemi I (S)2,000,000,003,00
TDE 2207Anonim Türk Halk Edebiyatı Nazmı I (S)2,000,000,003,00
TDE 2209Sosyal Antropoloji I (S) 2,000,000,003,00
TDE 2211Arapça I (S)2,000,000,003,00
TDE 2213Edebi Sanatlar I (S)2,000,000,003,00
TDE 2215Eski Türk Edebiyatında Türler I (S)2,000,000,003,00
TDE 2217Farsça I (S)2,000,000,003,00
TDE 2219Türk Kitap Sanatları - I 2,000,000,003,00
TDE 2221Türkçe Kompozisyon I (S)2,000,000,003,00
TDE 2223Türk Tiyatro Edebiyatı I (S)2,000,000,003,00
TDE 2225Edebiyat Bilgileri I (S)2,000,000,003,00
TDE 2227Yeni Türk Edebiyatında Poetikalar I (S)2,000,000,003,00
TDE 2229Yeni Türk Edebiyatının Kaynakları I (S)2,000,000,003,00
TDE 2231Yeni Türk Edebiyatında Roman İncelemesi I (S)2,000,000,003,00
TDE 2233Türk Dili Tarihi I (S)2,000,000,003,00
TDE 2235Tarih Boyunca Türkçenin Yazımı I (S)2,000,000,003,00
TDE 2237 Eski Türk Dilinin Kaynakları I (S)2,000,000,003,00
TDE 2239Harekeli ve Harekesiz Metinleri Okuma Yöntemleri I (S)2,000,000,003,00
TDE 2241Eski Türk Dili Üzerinde Çalışan Alimler (S)2,000,000,003,00
TDE 2243Oğuz Türklerinin Tarihi ve Coğrafyası (S)2,000,000,003,00
TDE 2245Konuşma (Diksiyon) I (S)2,000,000,003,00
TDE 2249Türk Dünyası Edebi Metinleri I (S)2,000,000,003,00
TDE 2251Türk Dünyasında Basın Hayatı I (S)2,000,000,003,00
TDE 2253Azerbaycan Çocuk Edebiyatı I (S)2,000,000,003,00
TDE 2255Çağdaş Türk Lehçelerinin Kaynakları I (S)2,000,000,003,00
TDE 2257Gagavuz Türkçesi Metinleri Ses Bilgisi (S)2,000,000,003,00
TDE 2259Dil Ölümü ve Türk Lehçeleri I (S)2,000,000,003,00
Alan Seçmeli Dersler - II (Tde)
TDE 2202Türk Kültür Tarihi II (S)2,000,000,003,00
TDE 2204Halk Bilimi Tarihçesi ve Kuramları II (S)2,000,000,003,00
TDE 2206Halk Bilimi Yöntemi II (S)2,000,000,003,00
TDE 2208Anonim Türk Halk Edebiyatı Nazmı II (S)2,000,000,003,00
TDE 2210Sosyal Antropoloji II (S)2,000,000,003,00
TDE 2212Arapça II (S)2,000,000,003,00
TDE 2214Edebi Sanatlar II (S)2,000,000,003,00
TDE 2216Eski Türk Edebiyatında Türler II (S)2,000,000,003,00
TDE 2218Farsça II (S)2,000,000,003,00
TDE 2220Türk Kitap Sanatları II 2,000,000,003,00
TDE 2222Türkçe Kompozisyon II (S)2,000,000,003,00
TDE 2224Türk Tiyatro Edebiyatı II (S)2,000,000,003,00
TDE 2226Edebiyat Bilgileri II (S)2,000,000,003,00
TDE 2228Yeni Türk Edebiyatında Poetikalar II (S)2,000,000,003,00
TDE 2230Yeni Türk Edebiyatının Kaynakları II (S)2,000,000,003,00
TDE 2232Yeni Türk Edebiyatında Roman İncelenmesi II (S)2,000,000,003,00
TDE 2234Türk Dili Tarihi II (S)2,000,000,003,00
TDE 2236Tarih Boyunca Türkçenin Yazımı II (S)2,000,000,003,00
TDE 2238Eski Türk Dilinin Kaynakları II (S)2,000,000,003,00
TDE 2240Harekeli ve Harekesiz Metinleri Okuma Yöntemleri II (S)2,000,000,003,00
TDE 2242Eski Türk Dilinde Literatür Taraması (S)2,000,000,003,00
TDE 2244Türk Dilbilimine Giriş (S)2,000,000,003,00
TDE 2246Konuşma (Diksiyon) II (S)2,000,000,003,00
TDE 2248Çağdaş Türkçenin Kaynakları II (S)2,000,000,003,00
TDE 2250Türk Dünyası Edebi Metinleri II2,000,000,003,00
TDE 2252Türk Dünyasında Basın Hayatı II (S)2,000,000,003,00
TDE 2254Azerbaycan Çocuk Edebiyatı II (S)2,000,000,003,00
TDE 2256Çağdaş Türk Lehçelerinin Kaynakları II (S)2,000,000,003,00
TDE 2258Gagauz Türkçesi Metinleri Şekil Bilgisi (S)2,000,000,003,00
TDE 2260Dil Ölümü ve Türk Lehçeleri II (S)2,000,000,003,00
Alan Seçmeli Dersler - III (Tde)
TDE 3201Halk Kültürü ve Popüler Kültür I 2,000,000,003,00
TDE 3203Tasavvufi Türk Halk Edebiyatı I (S)2,000,000,003,00
TDE 3263Türk Mitolojisi I (S)2,000,000,003,00
TDE 3207Halk Bilimi Semineri I (S)2,000,000,003,00
TDE 3209Türk Destanları I (S)2,000,000,003,00
TDE 3211Dini Tasavvufi Türk Halk Edebiyatı I (S)2,000,000,003,00
TDE 3213Türk Şiiri ve Musikisi I (S)2,000,000,003,00
TDE 3215Eski Türk Edebiyatının Kaynakları (Tezkireler) I (S)2,000,000,003,00
TDE 3217Sultan Şairler I (S)2,000,000,003,00
TDE 3219Modern Teo. Işığında Met. Şer. I (S)2,000,000,003,00
TDE 3221Batı Edabıyatında Akımlar I (S)2,000,000,003,00
TDE 3223Mahalli Edebiyat Araştırmaları I (S)2,000,000,003,00
TDE 3225Yeni Türk Edebiyatında Tenkit I (S)2,000,000,003,00
TDE 32271940 Sonrası Türk Romanı I (S)2,000,000,003,00
TDE 32291940 Sonrası Türk Şiiri I (S)2,000,000,003,00
TDE 3231Tanzimattan Sonra Türk Edebiyatında Hikaye I (S)2,000,000,003,00
TDE 3233Çağdaş Türk Dünyasında Roman I (S)2,000,000,003,00
TDE 3235Türk Dilinde Lehçe ve Şive Tasnifleri I (S)2,000,000,003,00
TDE 3237Tarihi Türk Toplulukları ve Coğrafyaları I (S)2,000,000,003,00
TDE 3239İslamiyet Öncesi Çeviri Metinlerinin Dili I (S)2,000,000,003,00
TDE 3241Ali Şir Nevayi ve Eserlerinin Dil İncelemesi (S)2,000,000,003,00
TDE 3243Köktürk Yazıtlarının Kelime Grupları (S)2,000,000,003,00
TDE 3245Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları I (S)2,000,000,003,00
TDE 3247Oğuz Türkçesi Karşılaştırmalı Ses Bilgisi (S)2,000,000,003,00
TDE 3249Kadın ve Dil (S)2,000,000,003,00
TDE 3251Mukayeseli Çağdaş Türk Edebiyatları I (S)2,000,000,003,00
TDE 3253Çağdaş Kazak Edebiyatında Hikaye I (S)2,000,000,003,00
TDE 3255Türk Dünyasında Zirve Şahsiyetler I (S)2,000,000,003,00
TDE 3257Türkmen Türkçesi Metinleri Ses Bilgisi (S)2,000,000,003,00
TDE 3259Kazak Türkçesi Metinleri Ses Bilgisi (S)2,000,000,003,00
TDE 3261Özbek Türkçesi Metinleri Ses Bilgisi (S)2,000,000,003,00
Alan Seçmeli Dersler - IV (Tde)
TDE 3202Halk Kültürü ve Popüler Kültür II (S)2,000,000,003,00
TDE 3204Tasavvufi Türk Halk Edebiyatı II (S)2,000,000,003,00
TDE 3264Türk Mitolojisi II (S)2,000,000,003,00
TDE 3208Halk Bilimi Semineri II (S)2,000,000,003,00
TDE 3210Türk Destanları II (S)2,000,000,003,00
TDE 3212Dini Tasavvufi Türk Halk Edebiyatı II (S)2,000,000,003,00
TDE 3214Türk Şiiri ve Musikisi II (S)2,000,000,003,00
TDE 3216Eski Türk Edebiyatının Kaynakları (Tezkireler) II (S)2,000,000,003,00
TDE 3218Sultan Şairler II (S)2,000,000,003,00
TDE 3220Modern Teo. Işığında Met. Şer. II (S)2,000,000,003,00
TDE 3222Batı Edabıyatında Akımlar II (S)2,000,000,003,00
TDE 3224Mahalli Edebiyat Araştırmaları II (S)2,000,000,003,00
TDE 3226Yeni Türk Edebiyatınta Tenkit II (S)2,000,000,003,00
TDE 32281940 Sonrası Türk Romanı II (S)2,000,000,003,00
TDE 32301940 Sonrası Türk Şiiri II (S)2,000,000,003,00
TDE 3232Tanzimattan Sonra Türk Edebiyatında Hikaye II (S)2,000,000,003,00
TDE 3234Çağdaş Türk Dünyasında Roman II (S)2,000,000,003,00
TDE 3236Türk Dilinde Lehçe ve Şive Tasnifleri II (S)2,000,000,003,00
TDE 3238Tarihi Türk Toplulukları ve Coğrafyaları II (S)2,000,000,003,00
TDE 3240İslamiyet Öncesi Çeviri Metinlerinin Dili II (S)2,000,000,003,00
TDE 3242Babürşah ve Babür - Name (S)2,000,000,003,00
TDE 3244Köktürk Yazıtlarının Söz Dizimi (S)2,000,000,003,00
TDE 3246Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları II (S)2,000,000,003,00
TDE 3248Oğuz Türkçesinin Karşılaştırmalı Şekil Bilgisi (S)2,000,000,003,00
TDE 3250Dil ve Kültür Geçişleri (S)2,000,000,003,00
TDE 3252Mukayeseli Çağdaş Türk Edebiyatları II (S)2,000,000,003,00
TDE 3254Çağdaş Kazak Edebiyatında Hikaye II (S)2,000,000,003,00
TDE 3256Türk Dünyasında Zirve Şahsiyetler II (S)2,000,000,003,00
TDE 3258Türkmen Türkçesi Metinleri Şekil Bilgisi (S)2,000,000,003,00
TDE 3260Kazak Türkçesi Metinleri Şekil Bilgisi (S)2,000,000,003,00
TDE 3262Özbek Türkçesi Metinleri Şekil Bilgisi (S)2,000,000,003,00
Alan Seçmeli Dersler - V (Tde)
TDE 4201Seyirlik Halk Oyunları I (S)2,000,000,003,00
TDE 4203Halk Kültüründe Kutsal Semboller I (S)2,000,000,003,00
TDE 4205Türk Halk İnanç ve Törenleri I (S)2,000,000,003,00
TDE 4207Sözlü Tarih ve Halk Bilimi I (S)2,000,000,003,00
TDE 4209Sinema ve Halk Bilimi I (S)2,000,000,003,00
TDE 4211Eski Türk Edebiyatında Araştırma Usülleri (S)2,000,000,003,00
TDE 4213Mesnevi Edebiyatı I (S)2,000,000,003,00
TDE 4215Eski Türk Edebiyatında Nesir I (S)2,000,000,003,00
TDE 4217Klasik Türk Edebiyatının Kaynakları I (S)2,000,000,003,00
TDE 4219Son Dönem Aruz Şairleri I (S)2,000,000,003,00
TDE 4221Hatırat - Edebiyat İlişkisi I (S)2,000,000,003,00
TDE 4223Günümüz Türk Edebiyatı I (S)2,000,000,003,00
TDE 4225Yeni Türk Edebiyatı Retorik Çalışmaları I (S)2,000,000,003,00
TDE 4227Dünya Edebiyatı I (S)2,000,000,003,00
TDE 4229Postmodernizm ve Türk Romanı I (S)2,000,000,003,00
TDE 4231Yeni Türk Edebiyatında Şiir İncelemeleri I (S)2,000,000,003,00
TDE 4233Tarihten Günümüze Metin Türleri (Dini Metinler) I (S)2,000,000,003,00
TDE 4235Dil Teorileri ve Altayistik I (S)2,000,000,003,00
TDE 4237Eski Türk Dili Metinlerinde Anlam Analizi I (S)2,000,000,003,00
TDE 4239Türkçenin Tarihi Metinlerinde Söz Varlığı I (S)2,000,000,003,00
TDE 4241Kaşgarlı Mahmut ve Divanü Lügat'İt - Türk (S)2,000,000,003,00
TDE 4243Türk Anlambilimi I (S)2,000,000,003,00
TDE 4245Osmanlı Türkçesi Karşılaştırmalı Ses Bilgisi (S)2,000,000,003,00
TDE 4247Sözlük Bilimi (Leksikoloji) I (S)2,000,000,003,00
TDE 4249Mukayeseli Çağdaş Türk Lehç. I (S)2,000,000,003,00
TDE 4251Tatar Edebiyatında Roman I (S)2,000,000,003,00
TDE 4253Türk Dünyası Fikir Hareketleri I (S)2,000,000,003,00
TDE 4255Kırgız Türkçesi Ses Bilgisi I (S)2,000,000,003,00
TDE 4257Yeni Uygur Türkçesi Ses Bilgisi (S)2,000,000,003,00
TDE 4259Tatar - Başkurt Türkçesi Ses Bilgisi (S)2,000,000,003,00
TDE 4261Altay - Tuva - Hakas - Yakut Türkçesi Ses Bilgisi (S)2,000,000,003,00
Alan Seçmeli Dersler - VI (Tde)
TDE 4202Seyirlik Halk Oyunları II (S)2,000,000,003,00
TDE 4204Halk Kültüründe Kutsal Semboller II (S)2,000,000,003,00
TDE 4206Türk Halk İnanç ve Törenleri II (S)2,000,000,003,00
TDE 4208Sözlü Tarih ve Halk Bilimi II (S)2,000,000,003,00
TDE 4210Sinema ve Halk Bilimi II (S)2,000,000,003,00
TDE 4212Türk Edebiyatında Mizah ve Hiciv (S)2,000,000,003,00
TDE 4214Mesnevi Edebiyatı II (S)2,000,000,003,00
TDE 4216Eski Türk Edebiyatında Nesir II (S)2,000,000,003,00
TDE 4218Klasik Türk Edebiyatının Kaynakları II (S)2,000,000,003,00
TDE 4220Son Dönem Aruz Şairleri II (S)2,000,000,003,00
TDE 4224Günümüz Türk Edebiyatı II (S)2,000,000,003,00
TDE 4226Yeni Türk Edebiyatı Retorik Çalışmaları II (S)2,000,000,003,00
TDE 4228Dünya Edebiyatı II (S)2,000,000,003,00
TDE 4230Postmodernizm ve Türk Romanı II (S)2,000,000,003,00
TDE 4232Yeni Türk Edebiyatında Şiir İncelemeleri II (S)2,000,000,003,00
TDE 4234Tarihten Günümüze Metin Türleri (Hitabet - Mizah) II (S)2,000,000,003,00
TDE 4236Dil Teorileri ve Altayistik II (S)2,000,000,003,00
TDE 4238Eski Türk Dili Metinlerinde Anlam Analizi II (S)2,000,000,003,00
TDE 4240Türkçenin Tarihi Metinlerinde Söz Varlığı II (S)2,000,000,003,00
TDE 4242Yusuf Has Hacib ve Kutadgu Bilig (S)2,000,000,003,00
TDE 4244Türk Anlambilimi II (S)2,000,000,003,00
TDE 4246Osmanlı Türkçesi Karşılaştırmalı Şekil Bilgisi (S)2,000,000,003,00
TDE 4248Sözlük Bilimi (Leksikoloji) II (S)2,000,000,003,00
TDE 4250Mukayeseli Çağdaş Türk Lehç. II (S)2,000,000,003,00
TDE 4252Tatar Edebiyatında Roman II (S)2,000,000,003,00
TDE 4254Türk Dünyası Fikir Hareketleri II (S)2,000,000,003,00
TDE 4256Kırgız Türkçesi Şekil Bilgisi II (S)2,000,000,003,00
TDE 4258Yeni Uygur Türkçesi Şekil Bilgisi II (S)2,000,000,003,00
TDE 4260Tatar - Başkurt Türkçesi Şekil Bilgisi II (S)2,000,000,003,00
TDE 4262Altay - Tuva - Hakas - Yakut Türkçesi Şekil Bilgisi II (S)2,000,000,003,00
TDE 4222Hatırat - Edebiyat İlişkisi II (S)2,000,000,003,00
CBU 4401Girişimcilik4,000,000,005,00