1- Tarihten bugüne, Türk kültürünün devamlılığı çerçevesinde Türk edebiyatını konumlandırmak; millet-edebiyat ilişkisini görebilme
2- Ölçünlü Türkiye Türkçesini ses, şekil ve dizim özelliklerine göre konuşabilme ve yazabilme
3- Matbu Osmanlı Türkçesi metinlerini doğru okuyup anlayabilme
4- Klasik Türk Edebiyatının önemli şahsiyet ve temsilcilerini tanıyabilme, bunların eserlerini bilmek, anlayıp analiz edebilme
5- Alan araştırması tecrübesi edinme. Derleme verilerini analiz edebilme
6- Modern Türk edebiyatının dönemleri, önemli şahsiyetleri ve edebî toplulukları hakkında bilgi sahibi olabilme
7- Edebi türler (roman, hikaye, şiir, tiyatro) hakkında bilgi sahibi olmak, geçmişten günümüze geçirdiği değişiklikleri gözlemleyebilme, belirli temsilcilerini tanıyabilme
8- Edebiyat teorisi, tenkidi ve tarihi ile ilgili genel prensipleri kavrama, bunları pratik düzlemde de kavrayabilmek içim örnek eserlere gidebilme
9- Türk dünyası edebiyatlarının önemli temsilcilerini ve eserlerini tanımak, bunları mukayese edebilme
10- Türkçeyi; ses bilgisi, şekil bilgisi ve söz dizimi özelliklerine göre tarihsel dönemlerden günümüze kadar mukayeseli olarak görebilme
11- Köktürk, Uygur ve Karahanlı Türkçesi metinlerini alfabeleriyle birlikte tanıyıp, dil analizi yapabilme