Kuruluş : Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 1992 yılında kurulmuştur.
Kazanılan Derece : Programı tamamlayan öğrenciler, “Türk Dili ve Edebiyatı Lisans” diploması alırlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne gelen öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki bir üniversitede aldığı derslerle ilgili olarak, kesin kayıt yaptırdıkları ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri, ilgili komisyonun incelemesi ve bölüm başkanlığının önerisi doğrultusunda fakülte yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.
Program Profili : 1992'den beri öğretim yapan Celal Bayar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü; Eski Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Yeni Türk Dili, Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Halk Bilimi Anabilim Dallarında eğitim vermektedir. Bölümün amacı; Türk dili, edebiyatı, folkloru ve kültürü alanlarında araştırma yapabilecek nitelikte eleman yetiştirmek, çeşitli incelemeler, araştırmalar yapmak ve bunları yayın, konferans, seminer vb. yollarla tanıtmaktır. Bölümdeki anabilim dallarının konularına göre verilen derslerde Türk yazı dilinin başlangıcından bugüne kadarki gelişim çizgisinde yer alan başlıca edebi eserler ve kişileri hakkında bilgiler verilmekte, çeşitli alfabelerle yazılmış tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinden örnekler tanıtılmaktadır. Türk edebiyatının (Halk, Divan ve Modern Türk Edebiyatı) başlangıcından günümüze önemli temsilcileri, eserleri ve dönemleri hakkında bilgi verilmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Mezun olan öğrenciler, üniversitelerde "Türk Dili Okutmanı", "Araştırma Görevlisi" ve "Türk Dili Uzmanı" olarak çeşitli akademik alanlarda çalışma olanağına sahiptir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve TRT gibi devlet kuruluşlarıyla, basın ve reklam alanındaki özel kuruluşlarda iş imkânı bulabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : BAŞARI NOTU KATSAYISI AA 4,0 AB 3,7 BA 3,3 BB 3,0 BC 2,7 CB 2,3 CC 2,0 CD 1,7 DC 1,3 DD 1,0 FF 0,0
Mezuniyet Koşulları : Mezun olan öğrenciler, üniversitelerde "Türk Dili Okutmanı", "Araştırma Görevlisi" ve "Türkolog" olarak çeşitli akademik alanlarda çalışma olanağına sahiptir.
Milli Eğitim Bakanlığında "öğretmen" olarak görev alabilmekte, Kültür Bakanlığı ve TRT gibi devlet kuruluşlarıyla, basın ve reklam alanındaki özel kuruluşlarda uzman olarak iş imkanı bulabilmektedirler.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Prof.Dr. Âdem CEYHAN Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başakanı 45047 Muradiye Kampusü/MANİSA 0236 2412151/2628 cbutde@hotmail.com, Yrd.Doç.Dr. Ferhat KARABULUT, Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü AKTS/DS Koordinatörü 45047 Muradiye Kampusü/MANİSA 0236 2412151/2631, cbutde@hotmail.com, Yrd.Doç.Dr. Özlem NEMUTLU Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü AKTS/DS Koordinatörü 45047 Muradiye Kampusü/MANİSA 0236 2412151/2627 cbutde@hotmail.com.
Bölüm Olanakları : Bölümde 15 (3 profesör, 12 yard.doç.) öğretim üyesi, 4 öğretim görevlisi ve 6 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Bölüme ait 65'er kişilik 4 derslik bulunmaktadır. Bu dersliklerin hepsinde bilgisayar ve yansı cihazı vardır; bunun yanı sıra bütün fakülte bölümlerinin ortak kullandığı anfide etkileşimli (akıllı) tahta mevcuttur. Bölümde bağış kitaplarından oluşan bir arşiv-seminer kitaplığı da bulunmakta, bu kitaplıktan kısmen lisans öğrencileriyle birlikte, özellikle lisansüstü öğrenim gören öğrenciler de yararlanabilmektedir.