1. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
MAT SEÇ 11111.Sinif Güz Dönemi Seçmeli Ders Grubu---1
MAT 1103Lineer Cebir I4006
MAT 1105Soyut Matematik I4006
FIZ 1305Fizik I (Mat)2002
AIT 1101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2002
TDL 1111Türk Dili I2002
YDI 1121Yabancı Dil I2002
MAT 1111Analiz I4006
MAT 1113Temel Bilgi Teknoloji Kullanımı I2003
Toplam220030
2. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
MAT SEÇ 22221.Sinif Bahar Dönemi Seçmeli Ders Grubu---1
MAT 1104Lineer Cebir II4006
MAT 1106Soyut Matematik II4006
FİZ 1306Fizik II (Mat)2002
YDI 1122Yabancı Dil II2002
TDL 1112Türk Dili II2002
AIT 1102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2002
MAT 1112Analiz II4006
MAT 1114Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı II2003
Toplam220030
3. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
MAT 2101Analiz III4006
MAT 2103Analitik Geometri I4006
MAT 2105Cebire Giriş I4006
MAT 2107Diferansiyel Denklemler I4006
MAT 2109Genel Topolojiye Giriş I4006
Toplam200030
4. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
MAT SEÇ 40042. Sınıf Bahar Alan Dışı Seç. Dersler---3
MAT 2112Analiz IV4005
MAT 2114Analitik Geometri II4005
MAT 2116Cebire Giriş II4005
MAT 2118Diferansiyel Denklemler II4005
MAT 2120Genel Topolojiye Giriş II4005
MAT 2124Sosyal Sorumluluk Projesi0022
Toplam200230
5. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
MAT SEÇ 50053. Sınıf Seçmeli Dersler---15
MAT 3111Diferansiyel Geometri I4005
MAT 3113Kompleks Fonksiyonlar Teorisi I4005
MAT 3115Soyut Cebir I4005
Toplam120030
6. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
MAT SEÇ 60063. Sinif Bahar Dönemi Seçmeli Ders Grubu---30
Toplam00030
7. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
MAT SEÇ 77774. Sınıf Seçmeli Ders Havz.---15
MAT 4101Fonksiyonel Analiz I4005
MAT 4103Nümerik Analiz I4005
MAT 4113Bitirme Projesi I4005
Toplam120030
8. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
MAT SEÇ 88884. Sinif Bahar Dönemi Seçmeli Ders Grubu---25
MAT 4114Bitirme Projesi II4005
Toplam40030
1.Sinif Güz Dönemi Seçmeli Ders Grubu
BED 1131Beden Eğitimi I1001
GSM 1131Güzel Sanatlar - Müzik I1001
GSR 1131Güzel Sanatlar - Resim I1001
GSH 1131Güzel Sanatlar - Halk Oyunları I1001
1.Sinif Bahar Dönemi Seçmeli Ders Grubu
BED 1132Beden Eğitimi II1001
GSM 1132Güzel Sanatlar - Müzik II1001
GSH 1132Güzel Sanatlar - Halk Oyunları II1001
GSR 1132Güzel Sanatlar - Resim II1001
2. Sınıf Bahar Alan Dışı Seç. Dersler
MAT 2202Matematik ve Oyun (S)2003
MAT 2204Matematik ve Sanat (S)2003
MAT 2206Matematik Tarihi (S)2003
MAT 2208Avcılık ve Atıcılık (S)2003
MAT 2210Şansın Matematiği (S)2003
3. Sınıf Seçmeli Dersler
MAT 3241Adi Diferansiyel Denklemler İçin Kararlılık Teorisi I4005
MAT 3243Bilgisayar Programlama I4005
MAT 3245Biyomatematik4005
MAT 3247Grup Teorisi ve Geometri4005
MAT 3251Kombinatorik Topoloji I4005
MAT 3253Matris Teorisi4005
MAT 3255Metrik Uzaylar I4005
MAT 3257Topolojik Fonksiyon Uzayları I4005
MAT 3259Topoloji I4005
MAT 3261Graf Teorisine Giriş I4005
MAT 3263Özel Fonksiyonlar Teorisi4005
MAT 3265Optimizasyon ve Uygulamaları4005
MAT 3267Diferansiyel Denklemlerin Modern Uygulamaları I4005
MAT 3269Adi Diferansiyel Denklemler İçin Sürekli Gruplar I4005
MAT 3273Analitik Tasarım4005
MAT 3275Lineer Topolojik Uzaylar I4005
MAT 3277Olasılık ve İstatistik4005
MAT 3279İleri Analiz I (S)4005
3. Sinif Bahar Dönemi Seçmeli Ders Grubu
MAT 3252Adi Diferansiyel Denklemler İçin Kararlılık Teorisi II4005
MAT 3254Bilgisayar Programlama II4005
MAT 3256Diferansiyel Geometri II 4005
MAT 3258Kompleks Fonksiyonlar Teorisi II4005
MAT 3260Elemanter Geometri4005
MAT 3262Topoloji II4005
MAT 3264Grup Teorisi ve Simetri4005
MAT 3266Kombinatorik Topoloji II4005
MAT 3268Reel Analiz4005
MAT 3270Metrik Uzaylar II4005
MAT 3272Topolojik Fonksiyon Uzayları II4005
MAT 3274Soyut Cebir II4005
MAT 3276Finans Matematiği4005
MAT 3278Mesleki Yabancı Dil (İngilizce)4005
MAT 3280İleri Analiz II4005
MAT 3282Matematiksel Modelleme4005
MAT 3284Graf Teorisine Giriş II4005
MAT 3286Matematik ve Hayat4005
MAT 3288Oyun Teorisi4005
MAT 3290Diferansiyel Denklemlerin Modern Uygulamaları II4005
MAT 3292Adi Diferansiyel Denklemler İçin Sürekli Gruplar II4005
MAT 3294Geometrik Tasarım4005
MAT 3296Lineer Topolojik Uzaylar II4005
4. Sınıf Seçmeli Ders Havz.
MAT 4201Cebirsel Topolojiye Giriş I (S)4005
MAT 4203Dijital Topolojiye Giriş (S)4005
MAT 4205Dönüşümler ve Geometriler (S)4005
MAT 4207Fuzzy Topolojisine Giriş I (S)4005
MAT 4209Galois Teorisi (S)4005
MAT 4211Geometrik Topolojiye Giriş I (S)4005
MAT 4213Kategori Teorisine Giriş I (S)4005
MAT 4215Lineer Olmayan Diferansiyel Denklemlere Giriş (S)4005
MAT 4217Öklidyen Olmayan Geometri (S)4005
MAT 4219Reel Analiz I (S)4005
MAT 4221Uygulamalı Matematik (S)4005
MAT 4223Sayılar Teorisi I (S)4005
MAT 4225Graflar ve Algoritmalar (S)4005
MAT 4227Kısmi Diferansiyel Denklemler I (S)4005
MAT 4231Kesirli Analize Giriş4005
MAT 4233Kinematik (S)4005
MAT 4251Dual Vektörler ve Kuaterniyonlar (S)4005
MAT 4249Bilimsel Hesaplama I (S)4005
4. Sinif Bahar Dönemi Seçmeli Ders Grubu
MAT 4202Fonksiyonel Analiz II (S)4005
MAT 4206Nümerik Analiz II (S)4005
MAT 4208Geometrik Topolojiye Giriş (S)4005
MAT 4210Cebirsel Topolojiye Giriş II (S)4005
MAT 4212Dijital Görüntülerin Topolojik Yapısı (S)4005
MAT 4214Fourier Analizi (S)4005
MAT 4216Fuzzy Topolojisine Giriş II (S)4005
MAT 4218İntegral Denklemler (S)4005
MAT 4220Kategori Teorisine Giriş II (S)4005
MAT 4222Matematik Bilim Tarihi (S)4005
MAT 4224Fark Denklemlere Giriş (S)4005
MAT 4226Reel Analiz II (S)4005
MAT 4228Topolojik Cebirsel Yapılar (S)4005
MAT 4230Sayılar Teorisi II (S)4005
MAT 4232Yönlü Graflar (S)4005
MAT 4234Bilimsel Hesaplama II (S)4005
MAT 4236Kaosa Giriş4005
MAT 4238Kısmi Türevli Denklemlerin Nümerik Çözümleri4005
MAT 4240Eliptik İntegraller ve Eliptik Fonksiyonlar 4005
CBU 4401Girişimcilik4005