1. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
MAT SEÇ 11111.Sinif Güz Dönemi Seçmeli Ders Grubu---1,00
MAT 1103Lineer Cebir I4,000,000,006,00
MAT 1105Soyut Matematik I4,000,000,006,00
FIZ 1305Fizik I (Mat)2,000,000,002,00
AIT 1101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2,000,000,002,00
TDL 1111Türk Dili I2,000,000,002,00
YDI 1121Yabancı Dil I2,000,000,002,00
MAT 1111Analiz I4,000,000,006,00
MAT 1113Temel Bilgi Teknoloji Kullanımı I2,000,000,003,00
Toplam22,000,000,0030,00
2. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
MAT SEÇ 22221.Sinif Bahar Dönemi Seçmeli Ders Grubu---1,00
MAT 1104Lineer Cebir II4,000,000,006,00
MAT 1106Soyut Matematik II4,000,000,006,00
FİZ 1306Fizik II (Mat)2,000,000,002,00
YDI 1122Yabancı Dil II2,000,000,002,00
TDL 1112Türk Dili II2,000,000,002,00
AIT 1102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2,000,000,002,00
MAT 1112Analiz II4,000,000,006,00
MAT 1114Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı II2,000,000,003,00
Toplam22,000,000,0030,00
3. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
MAT 2101Analiz III4,000,000,006,00
MAT 2103Analitik Geometri I4,000,000,006,00
MAT 2105Cebire Giriş I4,000,000,006,00
MAT 2107Diferansiyel Denklemler I4,000,000,006,00
MAT 2109Genel Topolojiye Giriş I4,000,000,006,00
Toplam20,000,000,0030,00
4. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
MAT SEÇ 40042. Sınıf Bahar Alan Dışı Seç. Dersler---3,00
MAT 2112Analiz IV4,000,000,005,00
MAT 2114Analitik Geometri II4,000,000,005,00
MAT 2116Cebire Giriş II4,000,000,005,00
MAT 2118Diferansiyel Denklemler II4,000,000,005,00
MAT 2120Genel Topolojiye Giriş II4,000,000,005,00
MAT 2124Sosyal Sorumluluk Projesi0,000,002,002,00
Toplam20,000,002,0030,00
5. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
MAT SEÇ 50053. Sınıf Seçmeli Dersler---15,00
MAT 3111Diferansiyel Geometri I4,000,000,005,00
MAT 3113Kompleks Fonksiyonlar Teorisi I4,000,000,005,00
MAT 3115Soyut Cebir I4,000,000,005,00
Toplam12,000,000,0030,00
6. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
MAT SEÇ 60063. Sinif Bahar Dönemi Seçmeli Ders Grubu---30,00
Toplam00030,00
7. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
MAT SEÇ 77774. Sınıf Seçmeli Ders Havz.---15,00
MAT 4101Fonksiyonel Analiz I4,000,000,005,00
MAT 4103Nümerik Analiz I4,000,000,005,00
MAT 4113Bitirme Projesi I4,000,000,005,00
Toplam12,000,000,0030,00
8. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
MAT SEÇ 88884. Sinif Bahar Dönemi Seçmeli Ders Grubu---25,00
MAT 4114Bitirme Projesi II4,000,000,005,00
Toplam4,000,000,0030,00
1.Sinif Güz Dönemi Seçmeli Ders Grubu
BED 1131Beden Eğitimi I1,000,000,001,00
GSM 1131Güzel Sanatlar - Müzik I1,000,000,001,00
GSR 1131Güzel Sanatlar - Resim I1,000,000,001,00
GSH 1131Güzel Sanatlar - Halk Oyunları I1,000,000,001,00
1.Sinif Bahar Dönemi Seçmeli Ders Grubu
BED 1132Beden Eğitimi II1,000,000,001,00
GSM 1132Güzel Sanatlar - Müzik II1,000,000,001,00
GSH 1132Güzel Sanatlar - Halk Oyunları II1,000,000,001,00
GSR 1132Güzel Sanatlar - Resim II1,000,000,001,00
2. Sınıf Bahar Alan Dışı Seç. Dersler
MAT 2202Matematik ve Oyun (S)2,000,000,003,00
MAT 2204Matematik ve Sanat (S)2,000,000,003,00
MAT 2206Matematik Tarihi (S)2,000,000,003,00
MAT 2208Avcılık ve Atıcılık (S)2,000,000,003,00
MAT 2210Şansın Matematiği (S)2,000,000,003,00
3. Sınıf Seçmeli Dersler
MAT 3241Adi Diferansiyel Denklemler İçin Kararlılık Teorisi I4,000,000,005,00
MAT 3243Bilgisayar Programlama I4,000,000,005,00
MAT 3245Biyomatematik4,000,000,005,00
MAT 3247Grup Teorisi ve Geometri4,000,000,005,00
MAT 3251Kombinatorik Topoloji I4,000,000,005,00
MAT 3253Matris Teorisi4,000,000,005,00
MAT 3255Metrik Uzaylar I4,000,000,005,00
MAT 3257Topolojik Fonksiyon Uzayları I4,000,000,005,00
MAT 3259Topoloji I4,000,000,005,00
MAT 3261Graf Teorisine Giriş I4,000,000,005,00
MAT 3263Özel Fonksiyonlar Teorisi4,000,000,005,00
MAT 3265Optimizasyon ve Uygulamaları4,000,000,005,00
MAT 3267Diferansiyel Denklemlerin Modern Uygulamaları I4,000,000,005,00
MAT 3269Adi Diferansiyel Denklemler İçin Sürekli Gruplar I4,000,000,005,00
MAT 3273Analitik Tasarım4,000,000,005,00
MAT 3275Lineer Topolojik Uzaylar I4,000,000,005,00
MAT 3277Olasılık ve İstatistik4,000,000,005,00
MAT 3279İleri Analiz I (S)4,000,000,005,00
3. Sinif Bahar Dönemi Seçmeli Ders Grubu
MAT 3252Adi Diferansiyel Denklemler İçin Kararlılık Teorisi II4,000,000,005,00
MAT 3254Bilgisayar Programlama II4,000,000,005,00
MAT 3256Diferansiyel Geometri II 4,000,000,005,00
MAT 3258Kompleks Fonksiyonlar Teorisi II4,000,000,005,00
MAT 3260Elemanter Geometri4,000,000,005,00
MAT 3262Topoloji II4,000,000,005,00
MAT 3264Grup Teorisi ve Simetri4,000,000,005,00
MAT 3266Kombinatorik Topoloji II4,000,000,005,00
MAT 3268Reel Analiz4,000,000,005,00
MAT 3270Metrik Uzaylar II4,000,000,005,00
MAT 3272Topolojik Fonksiyon Uzayları II4,000,000,005,00
MAT 3274Soyut Cebir II4,000,000,005,00
MAT 3276Finans Matematiği4,000,000,005,00
MAT 3278Mesleki Yabancı Dil (İngilizce)4,000,000,005,00
MAT 3280İleri Analiz II4,000,000,005,00
MAT 3282Matematiksel Modelleme4,000,000,005,00
MAT 3284Graf Teorisine Giriş II4,000,000,005,00
MAT 3286Matematik ve Hayat4,000,000,005,00
MAT 3288Oyun Teorisi4,000,000,005,00
MAT 3290Diferansiyel Denklemlerin Modern Uygulamaları II4,000,000,005,00
MAT 3292Adi Diferansiyel Denklemler İçin Sürekli Gruplar II4,000,000,005,00
MAT 3294Geometrik Tasarım4,000,000,005,00
MAT 3296Lineer Topolojik Uzaylar II4,000,000,005,00
4. Sınıf Seçmeli Ders Havz.
MAT 4201Cebirsel Topolojiye Giriş I (S)4,000,000,005,00
MAT 4203Dijital Topolojiye Giriş (S)4,000,000,005,00
MAT 4205Dönüşümler ve Geometriler (S)4,000,000,005,00
MAT 4207Fuzzy Topolojisine Giriş I (S)4,000,000,005,00
MAT 4209Galois Teorisi (S)4,000,000,005,00
MAT 4211Geometrik Topolojiye Giriş I (S)4,000,000,005,00
MAT 4213Kategori Teorisine Giriş I (S)4,000,000,005,00
MAT 4215Lineer Olmayan Diferansiyel Denklemlere Giriş (S)4,000,000,005,00
MAT 4217Öklidyen Olmayan Geometri (S)4,000,000,005,00
MAT 4219Reel Analiz I (S)4,000,000,005,00
MAT 4221Uygulamalı Matematik (S)4,000,000,005,00
MAT 4223Sayılar Teorisi I (S)4,000,000,005,00
MAT 4225Graflar ve Algoritmalar (S)4,000,000,005,00
MAT 4227Kısmi Diferansiyel Denklemler I (S)4,000,000,005,00
MAT 4231Kesirli Analize Giriş4,000,000,005,00
MAT 4233Kinematik (S)4,000,000,005,00
MAT 4251Dual Vektörler ve Kuaterniyonlar (S)4,000,000,005,00
MAT 4249Bilimsel Hesaplama I (S)4,000,000,005,00
4. Sinif Bahar Dönemi Seçmeli Ders Grubu
MAT 4202Fonksiyonel Analiz II (S)4,000,000,005,00
MAT 4204Kısmi Diferansiyel Denklemler II (S)4,000,000,005,00
MAT 4206Nümerik Analiz II (S)4,000,000,005,00
MAT 4208Geometrik Topolojiye Giriş (S)4,000,000,005,00
MAT 4210Cebirsel Topolojiye Giriş II (S)4,000,000,005,00
MAT 4212Dijital Görüntülerin Topolojik Yapısı (S)4,000,000,005,00
MAT 4214Fourier Analizi (S)4,000,000,005,00
MAT 4216Fuzzy Topolojisine Giriş II (S)4,000,000,005,00
MAT 4218İntegral Denklemler (S)4,000,000,005,00
MAT 4220Kategori Teorisine Giriş II (S)4,000,000,005,00
MAT 4222Matematik Bilim Tarihi (S)4,000,000,005,00
MAT 4224Fark Denklemlere Giriş (S)4,000,000,005,00
MAT 4226Reel Analiz II (S)4,000,000,005,00
MAT 4228Topolojik Cebirsel Yapılar (S)4,000,000,005,00
MAT 4230Sayılar Teorisi II (S)4,000,000,005,00
MAT 4232Yönlü Graflar (S)4,000,000,005,00
MAT 4234Bilimsel Hesaplama II (S)4,000,000,005,00
MAT 4236Kaosa Giriş4,000,000,005,00
MAT 4238Kısmi Türevli Denklemlerin Nümerik Çözümleri4,000,000,005,00
MAT 4240Eliptik İntegraller ve Eliptik Fonksiyonlar 4,000,000,005,00
CBU 4401Girişimcilik4,000,000,005,00