Kuruluş : 1992 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Matematik Bölümünde birinci ve ikinci eğitim olmak üzere dört yıllık lisans eğitimi yapılmaktadır. Ayrıca yüksek lisans ve doktora programları bulunmaktadır. Matematik Bölümü 5 Anabilim Dalından oluşmaktadır: Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Geometri, Uygulamalı Matematik, Cebir ve Sayılar Teorisi, Topoloji.

Kazanılan Derece : Bölümdeki dersleri başarıyla tamamlayan öğrencilere Matematik lisans diploması verilir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Lisans Yerleştirme Sınavı'ndan (LYS) yeterli puan almış olması gereklidir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Celal Bayar Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumdan alınan dersin içeriğinin bölümümüzde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakulte kurulu/enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda öğrenci bu dersten/derslerden muaf tutulabilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Lisans programında mevcut olan (240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlanarak genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 ya da CC notunun olması gerekir.
Program Profili : Bölümümüz eğitim süresi dört yıldır. İlk dört dönem bütün öğrenciler Analiz, Soyut Matematik, Lineer Cebir, Analitik Geometri, Topoloji ve Diferansiyel Denklemler derslerini, beşinci dönemden itibaren zorunlu derslerinin yanında seçmeli derslerde alırlar.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Matematik bölümü mezunları kamu ve özel sektörde meslekleri ile ilgili pek çok alanda istihdam edilmektedir. Bunun yanı sıra pedagojik formasyon derslerini tamamlayan mezunlarımız eğitim kurumlarında öğretmen olarak görev yapmaktadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler matematik bilimi alanında yada bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında ALES (Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı) sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla yüksek lisans-doktora programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli " Ders Öğretim Planı" nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları : Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için 240 AKTS kredisi karşılığı ilan edilen lisans ders programından ders alınması ve başarılı bir şekilde bu derslerin tamamlanması gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, 45047 Muradiye Manisa.
Yrd.Doç.Dr. Tuğba Güroğlu
tugba.guroglu@cbu.edu.tr
Tel: 0236 2412151/3208
Bölüm Olanakları : Bölümümüzde 2 profesör, 3 doçent, 9 yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi, 12 araştırma görevlisi mevcuttur.