1. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
ASD 1201ALAN SEÇMELİ DERSLER /I---2,00
BAG 1191Genel Botanik2,000,001,003,00
BAG 1115Bağ Ekolojisi3,000,000,003,00
BAG 1117Toprak Bilgisi2,000,001,003,00
ALA 1101Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı1,000,001,002,00
BAG 1129Matematik2,000,000,003,00
BAG 1123Bağ Zararlıları3,000,000,004,00
BAG 1113Asma Morfolojisi3,000,000,003,00
BAG 1125Terbiye ve Budama2,000,001,004,00
BAG 1127Asma Islahı2,000,001,003,00
Toplam20,000,005,0030,00
2. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
ADS 1200ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER---3,00
ALA 1102Temel Bilgisayar Bilimleri1,000,001,002,00
ALA 1112Mesleki Etik1,000,000,001,00
ALA 1122Sosyal Sorumluluk 1,000,000,001,00
BAG 1118Bağ Hastalıkları2,000,000,004,00
BAG 1124Asma Anatomisi2,000,000,003,00
BAG 1126Kurutmalık Üzüm Yetiştiriciliği2,000,000,004,00
BAG 1134Asma Fizyolojisi2,000,000,002,00
BAG 1138Organik Bağcılık3,000,000,003,00
BAG 1144Bağcılıkta Proje Hazırlama2,000,000,004,00
BAG 1154Bağlarda Sulama 3,000,000,003,00
Toplam19,000,001,0030,00
3. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
ASD 2203ALAN SEÇMELİ DERSLER /II---2,00
CBU 2401Girişimcilik4,000,000,005,00
BAG 2111Bağ Tesis Tekniği2,000,001,003,00
BAG 2127Asma Fidanı Üretim Teknikleri2,000,001,003,00
BAG 2115Şarap ve Şıra Teknolojisi2,000,000,002,00
BAG 2117Uygulamalı Bağcılık 1,000,002,003,00
BAG 2121Üzüm Değerlendirme ve Ekspertiz2,000,001,003,00
BAG 2119Sofralık Üzüm Yetiştiriciliği2,000,001,003,00
BAG 2125Sirke ve Salamura Teknolojisi2,000,001,003,00
BAG 2129Bağlarda Gübreleme2,000,000,002,00
ALA 2103İş Sağlığı ve Güvenliği1,000,000,001,00
Toplam20,000,007,0030,00
4. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
AIT 2102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi4,000,000,004,00
TDL 2102Türk Dili4,000,000,004,00
YDI 2102Yabancı Dil 4,000,000,004,00
ALA 2022İşletmede Mesleki Eğitim5,000,000,0018,00
Toplam17,000,000,0030,00
ALAN SEÇMELİ DERSLER /I
BAG 1211Genel Seracılık2,000,000,002,00
BAG 1221Bitki Biyoteknolojisi2,000,000,002,00
BAG 1231İyi Tarım Uygulamaları2,000,000,002,00
BAG 1241Bahçe Ürünlerinin Muhafazası ve Pazara Hazırlanması2,000,000,002,00
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER
ADS 1201İşletme Yönetimi2,000,000,003,00
ADS 1202Permakültür2,000,000,003,00
ADS 1203Böceklerin Renkli Dünyası2,000,000,003,00
ADS 1204İleri Dönüşüm2,000,000,003,00
ADS 1205Bitki Tayin Esasları2,000,000,003,00
ADS 1206Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş2,000,000,003,00
ADS 1207Sunum Teknikleri2,000,000,003,00
ADS 1208İnovasyon Yönetimi2,000,000,003,00
ADS 1209Çevre Koruma ve Kontrol2,000,000,003,00
ADS 1211Yenilenebilir Enerji Kaynakları2,000,000,003,00
ALAN SEÇMELİ DERSLER /II
BAG 2213Genel Meyvecilik2,000,000,002,00
BAG 2223Gıda Güvenliği 2,000,000,002,00
BAG 2233İşletme Yönetimi2,000,000,002,00
BAG 2243Tarımsal Yayım ve İletişim2,000,000,002,00
BAG 2253Üzümsü Meyveler2,000,000,002,00