1. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
ASD 1201ALAN SEÇMELİ DERSLER /I---2
BAG 1191Genel Botanik2013
BAG 1115Bağ Ekolojisi3003
BAG 1117Toprak Bilgisi2013
ALA 1101Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı1012
BAG 1129Matematik2003
BAG 1123Bağ Zararlıları3004
BAG 1113Asma Morfolojisi3003
BAG 1125Terbiye ve Budama2014
BAG 1127Asma Islahı2013
Toplam200530
2. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
ADS 1200ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER---3
ALA 1102Temel Bilgisayar Bilimleri1012
ALA 1112Mesleki Etik1001
ALA 1122Sosyal Sorumluluk 1001
BAG 1118Bağ Hastalıkları2004
BAG 1124Asma Anatomisi2003
BAG 1126Kurutmalık Üzüm Yetiştiriciliği2004
BAG 1134Asma Fizyolojisi2002
BAG 1138Organik Bağcılık3003
BAG 1144Bağcılıkta Proje Hazırlama2004
BAG 1154Bağlarda Sulama 3003
Toplam190130
3. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
ASD 2203ALAN SEÇMELİ DERSLER /II---2
CBU 2401Girişimcilik4005
BAG 2111Bağ Tesis Tekniği2013
BAG 2127Asma Fidanı Üretim Teknikleri2013
BAG 2115Şarap ve Şıra Teknolojisi2002
BAG 2117Uygulamalı Bağcılık 1023
BAG 2121Üzüm Değerlendirme ve Ekspertiz2013
BAG 2119Sofralık Üzüm Yetiştiriciliği2013
BAG 2125Sirke ve Salamura Teknolojisi2013
BAG 2129Bağlarda Gübreleme2002
ALA 2103İş Sağlığı ve Güvenliği1001
Toplam200730
4. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
AIT 2102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi4004
TDL 2102Türk Dili4004
YDI 2102Yabancı Dil 4004
ALA 2022İşletmede Mesleki Eğitim50018
Toplam170030
ALAN SEÇMELİ DERSLER /I
BAG 1211Genel Seracılık2002
BAG 1221Bitki Biyoteknolojisi2002
BAG 1231İyi Tarım Uygulamaları2002
BAG 1241Bahçe Ürünlerinin Muhafazası ve Pazara Hazırlanması2002
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER
ADS 1201İşletme Yönetimi2003
ADS 1202Permakültür2003
ADS 1203Böceklerin Renkli Dünyası2003
ADS 1204İleri Dönüşüm2003
ADS 1205Bitki Tayin Esasları2003
ADS 1206Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş2003
ADS 1207Sunum Teknikleri2003
ADS 1208İnovasyon Yönetimi2003
ADS 1209Çevre Koruma ve Kontrol2003
ADS 1211Yenilenebilir Enerji Kaynakları2003
ALAN SEÇMELİ DERSLER /II
BAG 2213Genel Meyvecilik2002
BAG 2223Gıda Güvenliği 2002
BAG 2233İşletme Yönetimi2002
BAG 2243Tarımsal Yayım ve İletişim2002
BAG 2253Üzümsü Meyveler2002