1- Asmanın morfoloji, anatomi ve fizyolojisi hakkında genel bilgilere sahip olabilme
2- Bağcılıkta vegetatif çoğaltım materyalinin ıslahı ile üretimi konularında bilgi ve becerileri özümsemiş olabilme
3- Bağ tesisi için ekolojik ve ekonomik analizleri yapma yeteneği yanında; budama ve terbiye konularında bilgi ve beceri sahibi olabilme
4- Hasat ürünlerini standartlara uygun olarak işleyebilme bilgi ve becerilerine (sofralık, kurutmalık, şaraplık, sirke, salamura, pekmez) sahip olabilme
5- Bağcılık alanındaki temel yetiştiricilik bilgilerini yeni gelişme ve uygulamalara uyarlayabilme ve bağımsız olarak/ekip halinde değerlendirme kapasitesine sahip olabilme
6- Eğitimli meslek elemanı olarak sorumluluğu altındaki kişileri yönlendirebilme, yönetme ve sürekli gelişme için olumlu tutuma sahip olabilme
7- Ulusal ve küresel düzeyde çevre sorunlarına duyarlı davranabilme ve çözümlerine yönelik bilgileri yorumlayabilme
8- Toplumsal, kültürel ve mesleki etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
9- Bağcılık alanında proje üretebilme ve girişimcilik vasfına sahip olabilme
10- Sosyal adalet, kalite, kültürel değerler, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olabilme
11- Atatürk ilke ve inkılâplarını özümsemiş birey olabilme
12- Gündelik hayat ve mesleki alanda sözlü ve yazılı Türkçe’yi kullanabilme becerisine sahip olabilme
13- Bağcılıkta ekonomik kayba neden olan bitki hastalık ve zararlılar ile nasıl mücadele edileceğini öğrenebilme