1. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
GTK 1101Matematik I2004
GTK 1105Ölçme Bilgisi3015
GTK 1107Teknik Resim3015
GTK 1109İletişim ve Etik2002
GTK 1113Büro ve Şantiye Organizasyonu2003
GTK 1103Genel Jeoloji3015
GTK 1111Geoteknik Bilgisi2002
GTK 1115Deprem Bilgisi2004
Toplam190330
2. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
GTK 1200Seçmeli Dersler-1---5
GTK 1202Alan Dışı Seçmeli Dersler---3
GTK 1102Matematik II2004
GTK 1112Sosyal Sorumluluk1001
GTK 1106Kayaç Bilgisi3015
GTK 1108Zemin Mekaniği I3015
GTK 1114Hidrojeoloji2003
GTK 1116Jeolojik Harita Bilgisi2014
Toplam130330
3. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
GTK 3203Seçmeli Dersler-II---4
GTK 2101Jeofizik2003
GTK 2103Bilgisayarla Destekli Çizim2014
GTK 2105Sondaj Tekniği2014
GTK 2107Zemin Mekaniği II3015
GTK 2109Zemin ve Temel Etüd Raporu2004
GTK 2111İş Sağlığı ve Güvenliği2002
GTK 2113Kaya Mekaniği2004
Toplam150330
4. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
AIT 2102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 4004
TDL 2102Türk Dili4004
YDI 2102İngilizce 4004
IME 2102İşletmede Mesleki Eğitim50018
Toplam170030
Seçmeli Dersler-1
GTK 1204Kalite Güvence Standartlar4005
GTK 1206Bilgi ve İletişim Teknolojileri4005
GTK 1208Çevre Yönetimi 4005
CBU 2401Girişimcilik4005
GTK 1210Teknoloji Yönetimi4005
Alan Dışı Seçmeli Dersler
GTK 1212Araştırma Yöntem ve Teknikleri2013
GTK 1214İşletme Yönetimi2013
Seçmeli Dersler-II
GTK 2201Zemin İyileştirme Yöntemleri2002
GTK 2203Katı Atık Yönetimi2002
GTK 2205Mühendislik Alan Araştırması2002
GTK 2207Çevre Jeolojisi2002
GTK 2209Mühendislik Jeolojisi2002
GTK 2211İnovasyon Yönetimi2002