1- Temel matematik ve fen bilimleri ile teknik konulardaki teorik ve uygulamalı bilgilerini, Yapıların projesine uygun olarak yapılmasını çalışmalarında kullanabilme
2- Temel mühendislik konularda, deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlayarak sonuca varabilme
3- Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, bilgi kaynaklarını kullanabilme ve sunabilme
4- Geoteknik alanı ile ilgili Mesleki ve etik sorumluluk bilincini oluşturabilme
5- Verilen bir konu hakkında toplum önünde fikirlerini savunacak özgüvene ve mesleki donanıma sahip olabilme
6- Geoteknik konusu olan problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi ile bu amaca uygun yöntemler ve teknikleri seçme ve uygulayabilme
7- Modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini ve özel uzmanlık gerektiren bazı mesleki paket programları etkin kullanabilme
8- Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme, sorumluluk alabilme,
9- Türkçe ve İngilizce etkin iletişim kurabilme
10- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler konularında yeterli bilince sahip olma.
11- Yaşamboyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini yenileyebilme
12- Mesleki uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik etkilerini ve bu etkilerin hukuki yönlerini kavrayabilme