1. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
BFB 1103İktisada Giriş I3,000,000,005,00
BFB 1105İşletme Yönetimi3,000,000,005,00
AIT 1101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2,000,000,001,00
TDL 1111Türk Dili - I2,000,000,001,00
YDI 1121Yabancı Dil I3,000,000,003,00
BFB 1101Genel Muhasebe I3,000,000,005,00
BFB 1121Hukukun Temel Kavramları3,000,000,005,00
BFB 1131Matematik3,000,000,005,00
Toplam22,000,000,0030,00
2. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
AIT 1102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2,000,000,001,00
BFB 1106Pazarlama İlkeleri3,000,000,005,00
TDL 1112Türk Dili - II2,000,000,001,00
BFB 1102Genel Muhasebe II3,000,000,005,00
BFB 1104İktisada Giriş II3,000,000,005,00
YDI 1122Yabancı Dil II3,000,000,003,00
BFB 1122Yönetim ve Organizasyon3,000,000,005,00
BFB 1132Finans Matematiği3,000,000,005,00
Toplam22,000,000,0030,00
3. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SDG 2100Seçmeli Dersler ---1,00
BFB 2101Kamu Maliyesi3,000,000,004,00
BFB 2103Borçlar Hukuku3,000,000,003,00
BFB 2105Banka İşletmeciliği3,000,000,005,00
BFB 2109İstatistik3,000,000,004,00
BFB 2113Hizmet Pazarlaması3,000,000,004,00
BFB 2111Finansa Giriş3,000,000,005,00
BFB 2123Mikro İktisat3,000,000,004,00
Toplam21,000,000,0030,00
4. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SDG 2200Seçmeli Dersler---1,00
BFB 2114Temel Bankacılık Hizmet ve Ürünleri3,000,000,005,00
BFB 2102Ticari İşletme Hukuku3,000,000,003,00
BFB 2110Davranış Bilimleri3,000,000,004,00
BFB 2124Makro İktisat3,000,000,004,00
BFB 2134Vergi Teorisi ve Politikası3,000,000,004,00
BFB 2144Finansal İstatistik3,000,000,004,00
İSU 2146Sosyal Sorumluluk Projesi1,000,002,001,00
BFB 2148Finansal Yönetim3,000,000,004,00
Toplam22,000,002,0030,00
5. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
BFB 31003. Sınıf V.Y.Y Güz Seçmeli Dersler (Alan)---8,00
BFB 33003. Sınıf V.Y.Y Güz Seçmeli Dersler (Alan Dışı)---3,00
BFB 3101Vergi Usul Hukuku3,000,000,005,00
BFB 3107Para Teorisi ve Politikası3,000,000,004,00
BFB 3115Finansal Tablolar Analizi3,000,000,005,00
BFB 3127Finansal Piyasalar ve Kurumlar 3,000,000,005,00
Toplam12,000,000,0030,00
6. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
BFB 32003. Sınıf VI.Y.Y Bahar Seçmeli Dersler (Alan)---8,00
BFB 34003. Sınıf VI.Y.Y Bahar Seçmeli Dersler (Alan Dışı)---3,00
BFB 3108Finansal Kurumlarda Risk Yönetimi3,000,000,005,00
BFB 3116Türk Vergi Sistemi3,000,000,005,00
BFB 3118Sigorta Yönetimi ve Uygulamaları3,000,000,004,00
BFB 3120Kredi Politikası3,000,000,005,00
Toplam12,000,000,0030,00
7. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
BFB 40034. Sınıf VII.Y.Y Güz Seçmeli Dersler (Alan Dışı)---3,00
BFB 4005Seçmeli Ders (Alan)---16,00
BFB 4105Bankalarda Dış Ticaret İşlemleri ve Uygulamaları3,000,000,005,00
BFB 4117Finansal Kurumlarda Denetim3,000,000,005,00
BFB 4109Bankacılık ve Finans Projeleri1,000,001,001,00
Toplam7,000,001,0030,00
8. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SSP 4138İş Yeri Uygulama Eğitimi4,000,000,0030,00
Toplam4,000,000,0030,00
Seçmeli Dersler
GSB 2131Beden Eğitimi I1,000,000,001,00
GSR 2131Güzel Sanatlar I - Resim1,000,000,001,00
GSM 2131Güzel Sanatlar I - Müzik1,000,000,001,00
Seçmeli Dersler
GSB 2132Beden Eğitimi II1,000,000,001,00
GSR 2132Güzel Sanatlar II - Resim1,000,000,001,00
GSM 2132Güzel Sanatlar II - Müzik1,000,000,001,00
3. Sınıf V.Y.Y Güz Seçmeli Dersler (Alan)
BFB 3233Bankalarda İstihbarat Teknikleri3,000,000,004,00
BFB 3235Ekonometrik Yöntemler I3,000,000,004,00
BFB 3245Maliyet Muhasebesi3,000,000,004,00
BFB 3255Bankalarda Aktif ve Pasif Yönetimi3,000,000,004,00
BFB 3265Mesleki İngilizce I3,000,000,004,00
BFB 3275Menkul ve Gayrimenkul Değerleme3,000,000,004,00
BFB 3285İletişim Teknolojileri ve e-İş Uygulamaları3,000,000,004,00
BFB 3295Lojistik Yönetimi3,000,000,004,00
BFB 3237Şirketler Hukuku3,000,000,004,00
BFB 3247İnsan Kaynakları Yönetimi3,000,000,004,00
BFB 3257Pazarlama Araştırması3,000,000,004,00
BFB 3267İktisadi Düşünceler Tarihi3,000,000,004,00
BFB 3269Topluma Hizmet Uygulamaları3,000,000,004,00
BFB 3277Uluslararası İktisat3,000,000,004,00
BFB 3287Yenilik Yönetimi3,000,000,004,00
3. Sınıf V.Y.Y Güz Seçmeli Dersler (Alan Dışı)
BFB 3243Rusça I2,000,000,003,00
BFB 3241Drama2,000,000,003,00
BFB 3253Genel Psikoloji2,000,000,003,00
BFB 3249Çevre ve Ekoloji2,000,000,003,00
BFB 3251Almanca I2,000,000,003,00
BFB 3291Osmanlıca I2,000,000,003,00
BFB 3293Arapça I2,000,000,003,00
3. Sınıf VI.Y.Y Bahar Seçmeli Dersler (Alan)
BFB 3236Sermaye Piyasaları ve Bankacılık Hukuku3,000,000,004,00
BFB 3246Ekonometrik Yöntemler II3,000,000,004,00
BFB 3256Yönetim Muhasebesi3,000,000,004,00
BFB 3276Mesleki İngilizce II3,000,000,004,00
BFB 3266Katılım Bankacılığı ve Mikro Kredi Uygulamaları3,000,000,004,00
BFB 3286Yatırım Projeleri Analizi3,000,000,004,00
BFB 3296Finansal Krizler ve Kriz Yönetimi3,000,000,004,00
BFB 3250Anayasa Hukuku3,000,000,004,00
BFB 3252Uluslararası Pazarlama 3,000,000,004,00
BFB 3254Üçüncü Sektör İşletmeler3,000,000,004,00
BFB 3258Uygarlık Tarihi ve Finans3,000,000,004,00
BFB 3260Teknoloji Yönetimi3,000,000,004,00
3. Sınıf VI.Y.Y Bahar Seçmeli Dersler (Alan Dışı)
BFB 3230Halkla İlişkiler2,000,000,003,00
BFB 3262Türk Toplumsal Yapısı2,000,000,003,00
BFB 3240Arapça II2,000,000,003,00
BFB 3242Rusça II2,000,000,003,00
BFB 3244Ergonomi2,000,000,003,00
BFB 3264Mitoloji2,000,000,003,00
BFB 3248Almanca II2,000,000,003,00
4. Sınıf VII.Y.Y Güz Seçmeli Dersler (Alan Dışı)
BFB 4227Etkili Konuşma ve Sunum Teknikleri2,000,000,003,00
BFB 4229Çağdaş Siyasi Yaklaşımlar2,000,000,003,00
BFB 4239Arapça III2,000,000,003,00
BFB 4241Rusça III2,000,000,003,00
BFB 4243İlk Yardım2,000,000,003,00
BFB 4245İngilizce Çeviri Teknikleri2,000,000,003,00
BFB 4247Almanca III2,000,000,003,00
Seçmeli Ders (Alan)
BFB 4209Portföy Yönetimi ve Optimizasyon Modelleri2,000,000,004,00
BFB 4237Vergi Uygulamaları2,000,000,004,00
BFB 4213Yatırım Finansman Modelleri2,000,000,004,00
BFB 4215Suç Ekonomisi2,000,000,004,00
BFB 4217Hazine ve Borç Yönetimi2,000,000,004,00
BFB 4221İcra ve İflas Hukuku2,000,000,004,00
BFB 4249İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku2,000,000,004,00
BFB 4287AB'nin Kurumsal Yapısı2,000,000,004,00
BFB 4233Sermaye Piyasası İşlemleri ve Uygulamaları2,000,000,004,00
BFB 4257Kamu Bütçesi2,000,000,004,00
BFB 4267Güncel Ekonomik Politik Değişmeler2,000,000,004,00
BFB 4277Müşteri İlişkileri Yönetimi2,000,000,004,00
BFB 4201Türk Teşvik Sistemi2,000,000,004,00
BFB 4203Fon Yönetimi2,000,000,004,00
BFB 4205Yatırım Danışmanlığı Hizmetleri2,000,000,004,00
BFB 4207Türev Araçları2,000,000,004,00
BFB 4235Maliye Politikası2,000,000,004,00
BFB 4251İhtisas Muhasebesi II (Banka Muhasebesi)2,000,000,004,00
BFB 4253Tarım Bankacılığı Uygulamaları2,000,000,004,00
BFB 4255Küresel Kamusal Mallar2,000,000,004,00
BFB 4261Hizmet End. için Stratejik Planlama ve İş Pol.2,000,000,004,00
BFB 4263Türkiye Ekonomisi2,000,000,004,00
BFB 4265Dünya Ekonomisi ve Ekonomik Entegrasyonlar2,000,000,004,00
BFB 4259Kredi Talep ve Mali Analiz Teknikleri2,000,000,004,00
BFB 3252Uluslararası Pazarlama 3,000,000,004,00