1- Finansal piyasalar ve kurumları hakkında bilgi yeterliliğine, yönetim becerisine ve mesleki etik değerlere sahip, finans ve banka işletmeciliği alanlarında uzman bireyler olabilme
2- Mezunlarımız, kamu ve özel bankalarda, finansal kurumlarda, finansal piyasaları denetleyici ve düzenleyici kuruluşlarda, işletmelerin muhasebe ve finansman bölümlerinde istihdam edildiklerinden; bankacılık, muhasebe, finansman, ekonomi, işletme ve hukuk konularında bilgili olabilme
3- Finansal analiz yapabilecek yazılımları etkin biçimde kullanabilme
4- Bilgisayar ve iletişim teknolojilerinden yararlanabilme ve bu alandaki yenilikleri takip ederek, mesleğinde kullanabilme
5- Bütçe ve vergi planlamasının finansal kararlarda kullanılabilme
6- Ulusal ve uluslararası finansal piyasalarda yaşanan güncel gelişmeleri takip edip yorumlayabilme
7- Mesleğinin gerektirdiği gibi analitik düşünebilme
8- En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişimde bulunabilme
9- Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olabilme
10- Takım çalışmasına uyumlu olabilme
11- Yönetim becerilerini kullanabilme
12- İş disiplinini sağlayabilme ve titizlikle uygulayabilme
13- Kalite, verimlilik ve etkinlik ilkelerini mesleğinde uygulayabilme
14- Bankacılık ve finans alanlarında bölgesel, ulusal ve uluslararası mevcut ve olası sorunları irdeleyip gereken çözüm önerilerini ortaya koyabilme
15- Kariyer planlaması yapabilecek ve hedeflerine ulaşabilecek bilgi ve vizyona erişebilme
16- Yazılı ve sözlü iletişimle kendini doğru bir şekilde ifade edebilme