Kuruluş : Bölümün amacı; hızla büyüyen mâli ve finansal piyasaların ihtiyaç duyduğu, nitelikli elemanları yetiştirmektir. Okulumuz, ilgili bölümde eğitim gören öğrencilerini, iş yaşamlarında karşılaşacakları sorunlara yaratıcı çözümler üreten ve etik değerler doğrultusunda rekabet eden, kendi alanında uzman bir birey olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Kazanılan Derece : Programda mevcut olan toplam 240 kredi miktarı alınıp 4 üzerinden 2 ortalamaya sahip olmak.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : YGS 6 puan türünden 378 ile 411 arasında puan almak ve lise ve dengi okullardan mezun olmak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Dikey geçiş sınavları ile her yıl öğrenci alınmaktadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : YGS 6 puan türünden 378 ile 411 arasında puan almak ve lise ve dengi okullardan mezun olmak.
Program Profili : Bankacılık ve finans alanında hizmet vermeye yetecek kadar kalifiyeli eleman yetiştirmek.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Bankacılık ve Finans Bölümü mezunları, BDDK, SPK, IMKB, Merkez Bankası, kamu bankaları, özel bankalar ve finansal aracı kuruluşlarla birlikte çeşitli işletmelerin muhasebe ve finansman departmanlarında istihdam edilebilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : ALES sınavına girmeye hak kazanıp, yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt olabilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : En az 1 vize ve yıl sonu sınavına girip vizenin %40, finalin %60’ının 4 üzerinden 2, 100 üzerinden 60 olması gerekmektedir. Bunların yanında dersin içeriğine uygun ödev, araştırma, quiz vb. yapılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları : 4 üzerinden en az 2 not ortalamasına sahip olmak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Celal Bayar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Muradiye Yerleşkesi MANİSA.
Bölüm Olanakları : Bölümde 1 doçent, 9 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi ve 5 araştırma görevlisi mevcuttur.