Ders KoduDers Adı12345678
AIT 2102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi00201010
MYO 2004Mesleki Gelişim00000000
SIS 1101Makine ve Teçhizat44541223
SIS 1102İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku44434232
SIS 1111İş Güvenliğine Giriş44444444
SIS 1112Etiketleme ve İşaretleme 45445555
SIS 1121Kimyasallar ve Tehlikeleri55545555
SIS 1122Toplam Verimli Bakım ve Periyodik Kontrol45555114
SIS 1131Temel Hukuk44434243
SIS 1132İtfaiyecilik ve Yangından Korunma45444434
SIS 1141Ergonomi43444143
SIS 1142Endüstriyel Hijyen 54444445
SIS 1151Matematik44444444
SIS 1152İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları55344444
SIS 1212İşletme Yönetimi33333334
SIS 1252Çevre Sağlığı ve Güvenliği44445544
SIS 1261Bilgisayar 14544223
SIS 1262Afet, Acil Durum ve Endüstriyel Kazalarda İSG44335444
SIS 1271Ofis Yazılımı22110003
SIS 1272İSG Donanımları, Ölçme Teknikleri54444445
SIS 1282İlk Yardım44445544
SIS 2101Araştırma Yöntem ve Teknikleri45455555
SIS 2111Yapı İşlerinde Güvenlik33333443
SIS 2121İş Güvenliği Eğitim Metodları55555555
SIS 2131Elektrik İşlerinde Güvenlik55455545
SIS 2141İsg Risk Değerlendirme55455344
SIS 2151İş Güvenliği Mevzuatı 54345454
SIS 2251Madenlerde Havalandırma Emniyet ve Sağlık55555555
SIS 2261Taşıma ve Depolama54445444
SIS 2271Endüstride Psikoloji25535352
SIS 2281İş Sağlığı ve Güvenliğinde Rapor ve Belgelendirme55455555
SOD 1101Meslek Etiği22213333
SOD 1102Sosyal Sorumluluk44454544
SOD 1222Girişimcilik22233323
SOD 1232Teknoloji Yönetimi03402000
SOD 1242İnovasyon Yönetimi00000000
TDL 2102Türk Dili23323344
YDI 2102Yabancı Dil00000000