1- Bulundukları işyerlerindeki sistemi bağımsız olarak analiz edebilme. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun değişikliği yapabilme. Teknolojinin uygulanmasında sorun çözebilme.
2- Çalışma ortamında karşılaştığı problemleri tanımlama ve çözebilme. İşverenin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda koordinasyonunu sağlayabilme.
3- Kendi alanındaki konularıyla ve matematik, fen bilimleri ile ilgili teorik, teknik konularda yeni bilgileri mevzuata adapte edebilme.
4- Çalışma ortamındaki sağlık ve güvenlik risklerini belirleyebilme. Koruyucu ve önleyici tedbirleri alabilme. Bilgisayar teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme.
5- Yasal mevzuata ve yeniliklere uygun şekilde işi yürütebilme .
6- İlk yardım, olağan dışı durumlar,afetler ve yangınla mücadele edebilme ve tahliye işleri konusunda ekiple birlikte çalışabilme .Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olabilme.
7- Yasal hak ve sorumlulukları kavrayabilme ve uygulayabilme , çalışanları ve çalışan temsilcilerini de bilgilendirebilme.
8- İş yerinde risk değerlendirmesi yapabilme. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleyici koruyucu ve tedbirler belirleyebilme. Ölçüm, analiz, teknik kontrol yapabilme. Kayıtları ve raporları tutabilme. Teftişlerden elde edilen bilgileri çalışanlarla paylaşabilme.