Kuruluş : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü altında, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı 2012- 2013 güz döneminde örgün eğitime, 2013- 2014 güz döneminde uzaktan eğitime başlamış olup, bölümümüzde de 2016-2017 Eğitim Öğretim yılından itibaren İntörn Eğitim modeline (3+1) geçilmiştir.
Kazanılan Derece : İş Sağlığı ve Güvenliği Önlisans derecesi

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Önlisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Temel Yeterlilik Testinden (TYT) yeterli puanı alarak ilgili bölüme yerleştirilmiş olduğunu gösterir sonuç belgesi gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Öğrencilerin mezun olabilmesi için bölüm eğitim programında belirtilen biçimde dönemlik 30 olmak üzere, 120 AKTS karşılığı zorunlu ve seçmeli dersleri başarı ile vermiş olmaları ve İş Yeri Uygulamaları (İNTÖRN) eğitimini yerine getirmeleri ve bu koşullara ek olarak genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.
Program Profili : Çalışma ortamında öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleyen ve çözüm bulabilen, - Temel bilgisayar kullanımının yanı sıra mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilen, - Mesleği ile ilgili iş güvenliği, çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip,- çalışma ve iş sağlığı güvenliği kanunları ve tüzüklerin kurallarına uygun gereğini yapma ve ilk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye tekniğini kavramış meslek elemanlarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Mezunlarımız İlgili Bakanlığın izniyle açılan Uzman Yetiştirme kurslarına katılarak,Bakanlığın açtığı sınavda başarılı oldukları taktirde C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı olmaya hak kazanırlar ve kamu kuruluşları ile özel sektörde iş bulabilirler. Ülkemizde yeni kabul edilen 6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile kamuda ve özel sektörde iş sağlığı güvenliği ile ilgili ara elemana çok büyük ihtiyaç vardır. Bu Kanunda yapılan düzenleme ile gelecek yıllarda küçük ölçekli işletmelerde de iş sağlığı ve güvenliği bölüm mezunlarına daha fazla ihtiyaç olacaktır.

Üst Derece Programlarına Geçiş : Mezun öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile programın ilgili alanlarına lisans ve açık öğretim yoluyla da bazı bölümlere geçiş yapabilmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav ve bir final sınavı yapılır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Başarı notu, ara sınav notunun %40’ı ve final sınavı notunun %60’ı alınarak hesaplanır.( Uzaktan Eğitim de başarı notu, ara sınav notunun %20’i ve final sınavı notunun %80’ı alınarak hesaplanır). Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notu bağıl değerlendirme sistemi ile değerlendirilerek harf notuna dönüştürülür. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az CC harf notu alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) harf notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır.
Öğrencilere, mezun olabilmek için devamını sağlayıp başarısız olduğu en fazla üç ders için veya son dönemde (FF) veya (FD) almadıkları halde GANO’su 2.00’ın altına düşen öğrencilere (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en fazla üç ders için ek sınav hakkı verilir. Ek sınavlardan alınan not başarı notu yerine geçer. Öğrenci ek sınav haklarından her yarıyıl sonunda yararlanır.
Mezuniyet Koşulları : Programda mevcut olan derslerin tümünden (120 AKTS karşılığı) başarılı olmak, 4.00 üzerinden en az 2.00 genel ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve Sektör Uygulamaları Eğitimini tamamlamak

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam Zamanlı ve Uzaktan-Eğitim
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Adres : Değirmen Cad. No:2 CBÜ SOMA MESLEK YÜKSEKOKULU 45500 Soma / MANİSA
Telefon : 0 236 612 00 63
Belge Geçer : 0 236 612 20 02 E posta : somamyo@bayar.edu.tr
Web Adresi : http://www2.cbu.edu.tr/
Program Başkanı : Doç. Dr. Ayhan İvrin YILMAZ
AKTS Koordinatörü : Doç. Dr. Ayhan İvrin YILMAZ (ayhan.yilmaz@cbu.edu.tr)
Bölüm Olanakları : İş Sağlığı ve Güvenliği Sınıfı
Bilgisayar Lab. (3)