Ders KoduDers Adı1234567891011
AIT 2102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi00000000012
CBU 2401Girişimcilik34333444434
MYO 2000İş Yeri Uygulama Eğitimi32222253244
SOD 1101Meslek Etiği32222044221
SOD 1102Sosyal Sorumluluk34323334435
SOD 1202Teknoloji Yönetimi31003020235
SOD 1212İnovasyon Yönetimi22000000200
SST 1101Matematik I45445444333
SST 1102Matematik II45445444333
SST 1111Fizik54354333454
SST 1112Araştırma Yöntem ve Teknikleri33334343334
SST 1121Genel Jeoloji ve Kayaç Bilgisi21434234422
SST 1122Hidrojeoloji21441245432
SST 1131Sondajcılığa Giriş44050000002
SST 1132Zemin Mekaniği00500200002
SST 1141Temel Bilgisayar Teknolojileri33434343443
SST 1142Sondaj Makinaları ve Elemanları52230001000
SST 1151Topoğrafya ve Jeolojik Harita Bilgisi 11332333200
SST 1152Uygulamalı Jeofizik20005200003
SST 1201Kaynak Tekniği55323223331
SST 1202Sondaj Uygulamaları52050013000
SST 1211Teknik Resim34443424333
SST 1212Kaya Mekaniği00440004002
SST 1221Uzaktan Algılama ve Coğrafik Bil.Sis.40224052004
SST 2101İş Sağlığı ve Güvenliği11211111243
SST 2111Petrol ve Doğal Gaz Sondajları32030400002
SST 2121Pompalar ve Sondaj Çamurları25220021101
SST 2131Su Sondajları32232333423
SST 2141Jeoteknik Sondajlar40220001002
SST 2151Sondaj Tekniği 43030003002
SST 2161Yeraltı Su Kirliliği12332244424
SST 2201Rapor Hazırlama ve Seminer33343333434
SST 2211Çevre Jeolojisi33342432434
SST 2221Maden Sondajları33342444334
TDL 2102Türk Dili00000000003
YDI 2102Yabancı Dil00000040000