1- Sondajcılıkta kullanılan makina ve ekipmanları tanıyabilme,sektörel gelişmeleri takip edebilme, temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilme
2- Sondajcılıkta kullanılan pompa ve çamurları tanır gerekli ölçümlerini yapabilir ve çamur havuzlarının dizaynını yapabilme, analiz edebilme, yorumlaya bilme, bağımsız olarak yürütebilme
3- Zemin sınıflamasını yapabilme, farklı zemin ve kaya zeminlerde sondaj çalışması ve zemin sınıflaması için basit laboratuvar ve arazi deneylerini yapabilme, ekip üyesi olarak çalışabilme
4- Jeoteknik ,rotary vb. sondaj teknikleri ile maden, su, petrol sondajı yapabilir,karşılaştığı problemleri aşabilir,alternatif çözüm önerileri getirebilme, etkinlikleri yürütebilme
5- Jeofiziksel veri toplayabilme, alanında edindiği temel düzeydeki bilgileri değerlendirebilme
6- Karotlu sondaj çalışmaları yada jeofizik çalışmalarına bağlı olarak kuyu logları hazırlayabilme, öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine yönlendirebilme
7- Kazandığı bilgi ve becerilerini sektörün hizmetine sunabilir,mesleki bilgisayar programlarını arazi çalışmaları ile ilişkilendirebilme, bir yabancı dili meslektaşları ile iletişim kurabilecek seviyede bilme
8- Hidrojeolojik kaideleri bilme,Arazide karşılaştığı problemleri bu kaideler ışığında çözebilme
9- Yeraltı suları ile ilgili kirlenme ve kirletici kaynaklarını bilme, çözüm önerileri getirebilme, yeraltı suları ile ilgili mevzuat hükümlerinin hangi yasa kapsamında hangi kuruluşlar tarafından yürütüldüğünü bilme, gerekli evrakları düzenleyebilme ve paylaşabilme
10- Mesleği ile ilişkili iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilme, uygulayabilme ve mevzuat hakkındaki gelişmeleri takip edebilme, yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olma
11- Mesleki etik ve sorumluluğa sahip bir şekilde mesleğini icra edebilme, düşüncelerini yazılı ve sözlü aktara bilme