Kuruluş : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksekokulu Sondaj Teknolojisi Bölümü ilk olarak 2008-2009 yılında Sondajcılık Programı olarak açılmış, 2011 Ocak ayından bu yana Madencilik ve Maden Çıkarma Bölümü altında Sondaj Teknolojisi Programı olarak öğretimini sürdürmektedir. Sondaj Teknolojisi programında I. Öğretim düzeyinde öğretim verilmektedir. 2016-2017 Eğitim Öğretim yılından itibaren Sondaj Teknolojisi programında İntorn Eğitim Modeline (3+1) geçilmiştir.

Kazanılan Derece : Sondaj Teknolojisi Ön Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Önlisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavından (YGS-1) yeterli puanı alarak ilgili bölüme yerleştirilmiş olduğunu gösterir sonuç belgesi gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve zorunlu stajlarını tamamlamak koşuluyla mezun olabilirler.
Program Profili : Sondaj endüstrisi alanındaki bilgi ve becerileri kavrayabilen ve ilgili araç ve gereçlerle gerekli uygulamaları yapabilen, yer altı ve yer üstü zenginliklerimizle ilgilenen, yaşam boyu öğrenme ve araştırma yapma yetenekleri kazanmış, girişimci ve çözüm üretebilen, yer bilimlerini ilgilendiren ulusal ve uluslar arası düzeydeki mühendislik projelerinin yürütülmesinde ve AR-GE çalışmalarında başarı ile görev yapabilen, İş ortamında öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleyen ve çözüm bulabilen, Temel bilgisayar kullanımının yanı sıra mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilen, Mesleği ile ilgili iş güvenliği, çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip teknik elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Sondaj Teknolojisi programından mezun olan öğrenciler; yeraltı ve yer üstü kaynaklarının aranmasından sorumlu tekniker olarak kamu ve özel sektörde ,çıkarılan yeraltı ve yer üstü kaynaklarının zenginleştirilmesinde ve işletilmesinde sorumlu tekniker olarak işletmelerde, Ar-Ge den sorumlu tekniker olarak Araştırma geliştirme laboratuvarlarında, kaya ve zemin mekaniği araştırmalarında, su sondaj, temel sondajı ile ilgili sorumlu tekniker olarak mühendis ofislerinde, verilen temel teknikerlik eğitimi nedeni ile sondajcılıkla ilgili finans ve pazarlamadan sorumlu tekniker olarak, finansal pazarlama ve leasing sektöründe çalışabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Mezun öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Sondajcılık , Yerbilimleri ve Madencilik ile alakalı lisans programlarına ve açık öğretim yoluyla bazı bölümlere geçiş yapabilmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir Vize (Ara Sınav), bir Final (Dönem Sonu Sınav) olmak üzere iki aşamada değerlendirilmektedir. Ara sınavlar dışında quiz, projeler, ödevler, araştırma ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Geçme notu tespit edilirken, genel olarak Vize % 40, Final % 60 oranında etkili olmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir.
Öğrencinin başarı notu hesaplanırken aldığı not bağıl sistemde harf notuna dönüştürülmektedir. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : Programda mevcut olan derslerin tümünden (120 AKTS karşılığı) başarılı olmak, 4.00 üzerinden en az 2.00 genel ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve Sektör Uygulamaları Eğitimini tamamlamak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Adres : Değirmen Cad. No:2 CBÜ SOMA MESLEK YÜKSEKOKULU 45500 Soma / MANİSA
Telefon : 0 236 612 00 63
Belge Geçer : 0 236 612 20 02
E posta : somamyo@bayar.edu.tr
Web Adresi : http://www2.cbu.edu.tr/somamyo

PROGRAM BAŞKANI Prof.Dr.Deniz MAMUREKLİ
e-posta: deniz.mamurekli@cbu.edu.tr
AKTS KOORDİNATÖRÜ Öğr.Gör: Aydemir ARSLAN
e-posta: aydemir.arslan@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : 1.Sondaj Makinası
2.Zemin Laboratuvarı
3.Bilgisayar Laboratuvarı
4.Yeraltı Eğitim Ocağı