Kuruluş : Program 2012-2013 eğitim-öğretim yılında 45 örgün, 45 ikinci öğretim olmak üzere toplam 90 öğrenci ile lisans eğitimine başlamıştır.
Kazanılan Derece : Öğrenciler programdan mezun olduklarında Bilgisayar Mühendisi lisans derecesi kazanacaklardır.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Programa öğrenci kabulü, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen düzenlemeler çerçevesinde ÖSYS üniversite giriş sınavı ile gerçekleştirilecektir.
Uluslararası öğrenciler, SAT, ACT vb uluslar arası sınav sonuçlarına ya da kendi lise diploma notuna göre alan programa kabul edilecektir.
Öğrenci değişimi ile öğrenci kabulü Celal Bayar Üniversitesi ve ortak üniversite tarafından imzalanan ikili anlaşmalar tarafından belirlenen şartlara göre yapılır.
Misafir öğrenciler, ilgili akademik birimin onayı ile bu programda sunulan dersler için kayıt yaptırabilirler. Programda öğretim dili İngilizce olduğundan, öğrencilerden İngilizce dil seviyesini belgelendirmeleri istenecektir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Öğrencinin başka bir kurumda daha önceden başarıyla tamamlamış olduğu bir dersin Celal Bayar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği programında karşılığı varsa, ders içeriğinin fakülte tarafından uygun görülmesi halinde öğrenci ilgili dersten başarılı sayılabilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Öğrencilerin lisans programından mezun olabilmeleri için, Avrupa Kredi Tranfer Sistemine göre toplamda minimum 240 kredilik dersi başarıyla tamamlamış olmaları ve kümülatif not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir. Öğrencinin bir dersten başarılı olması için o dersten en az DD/Başarılı notunu alması gerekmektedir. Bunun dışında öğrencinin programda belirtilen tüm zorunlu stajları belirtilen sürede ve nitelikte tamamlamış olması gerekmektedir.
Program Profili : Programın amacı, öğrencilere bir bilgisayar mühendisinin sahip olması gereken üç özelliği kazandırmaktır. Bu özellikler, yenilikçi mühendislik problemlerini çözebilmek için bilgisayar ve bilgisayar-temelli yazılım ve donanım sistemlerini tasarlayabilmeyi; matematik ve mühendislik bilimleri hakkında bir mühendis için gerekli donanıma sahip olmayı ve mühendislikte profesyonel uygulamalar için gerekli hazırlığı tamamlamış olmayı kapsar.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Programdan mezun olacak öğrenciler bankalarda, hastanelerde, kamu kuruluşlarında ve ya özel sektörde, üniversitelerde bilgisayar mühendisi, yazılım mühendisi, sistem mühendisi, bilgi teknolojileri uzmanı ve araştırma görevlisi olarak çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Bu programdan mezun olan öğrenciler, ilgili yüksek lisans veya lisans sonrası doktora programlarına başvurabilmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her dersin değerlendirme kriterleri dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir ve dönem başında öğrencilere duyurulan ders müfredatında yer alır. Öğrenciler aldıkları her ders kapsamında en az bir vize ve bir final sınavına katılırlar. Bunun dışında ders müfredatında öğretim elemanı tarafından belirlenen kısa sınavlar, ödevler ve projeler de değerlendirme ölçütleri arasında yer alabilir. Yılsonunda öğrencilerin ders notu; vize ve final notları, yıl içi faaliyetleri ve derse katılımları doğrultusunda hesaplanır.
Final ve vize sınavı uygulanmayan dersler hakkında bölüm yönetimi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nı bilgilendirir. Dönem sonunda ders notları ve değerlendirme kriterleri, dersi veren öğretim üyesi tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na iletilir.
Öğrencinin bir dersten başarılı sayılması için dönem sonu ders notunun en az DD olması gerekmektedir. Öğrenci bir dersten "FF" veya "FD" dönem sonu notu aldığında, dersten devamsız sayıldığında veya kredisi olmayan bir dersten "başarısız" sayıldığında, dersin tekrar verildiği ilk dönemde dersi tekrar ederler ve o dersin önkoşul olduğu diğer dersleri alamazlar.
Dönem sonu ders notları harf notu olarak belirtilir ve bu notlar, notların puan aralığı olarak karşılıkları ve katsayıları aşağıda sunulmaktadır:
Harf Notu; Puan Aralığı; Katsayısı
AA; 90-100; 4.0
BA; 85-89; 3.5
BB; 80-84; 3.0
CB; 75-79; 2.5
CC; 70-74; 2.0
DC; 65-69; 1.5
DD; 60-64; 1.0
FD; 50-59; 0.5
FF; 49-0; 0
İkinci dönemin sonundan itibaren, her dönem sonunda öğrencilerin kümülatif not ortalamaları izlenir. Kümülatif not ortalaması, 1.80'in altında olan öğrenciler, son dönemi tekrar ederler. Son dönemde, dönem sonu ders notu DD'nin altında olan tüm dersleri tekrar alırlar. Bunun dışında, danışmanlarının onayı ile son dönemde "CC" ve üstü dönem sonu notu aldıkları ders sayısı kadar ilave yeni ders alabilirler. Dönem sonu kümülatif ortalaması 2.00 olan öğrenciler o dönemde başarılı sayılırlar.
Mezuniyet Koşulları : Öğrencilerin lisans programından mezun olabilmeleri için, Avrupa Kredi Transfer Sistemine göre toplamda minimum 240 kredilik dersi başarıyla tamamlamış olmaları ve kümülatif not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir. Öğrencinin bir dersten başarılı olması için o dersten en az DD/Başarılı notunu alması gerekmektedir. Bunun dışında öğrencinin programda belirtilen tüm zorunlu stajları belirtilen sürede ve nitelikte tamamlamış olması gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Örgün ve ikinci öğretim bilgisayar mühendisliği programları tam zamanlı olarak yürütülecektir.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Yrd.Doç.Dr. Tuğba Özacar Öztürk
Bölüm Başkanı

Celal Bayar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Muradiye Kampüsü, Manisa 45140
Tel: +90 236 201 2103
E-posta: tugba.ozacar@cbu.edu.tr, tugba.ozacar@gmail.com
Bölüm Olanakları : Bilgisayar mühendisliği bölümü Mühendislik Fakültesi içinde toplamda 2000 metrekarelik alanda yer almaktadır. Mühendislik Fakültesi bünyesindeki bölümler tarafından ortak olarak kullanılan birçok sınıf ve üç büyük amfi bulunmaktadır. Tüm sınıflarda klima ve projeksiyon aleti bulunmaktadır, bunun yanı sıra sınıflara akıllı tahtalar yerleştirilmektedir. Öğrenciler temel bilimlerle ilgili dersler kapsamında, Fizik ve Kimya bölümlerine ait laboratuarları kullanacaktır. Donanım dersleri için Elektrik Mühendisliği bölümünün laboratuarlarından faydalanılacaktır. Bilgisayar Mühendisliği programında yer alan uygulamalı yazılım ve bilgisayar bilimleri derslerinde, Mühendislik Fakültesine ait 2 adet 40 kişilik ve 2 adet 20 kişilik bilgisayar laboratuarı kullanılacaktır. Üniversite kampüsünde kütüphane, mediko, spor sahaları, yemekhaneler, kafe ve restoranlar yer almaktadır.