1- Mühendislik ve temel bilimler alanındaki bilgileri, mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme
2- Mühendislik problemlerini tanımlayabilme, analiz edebilme, yorumlayabilme ve çözümleyebilme
3- Mühendislik problemleri ile ilgili deney tasarlayabilme, deney ve sonuçlarını analiz edebilme
4- Mühendislik uygulamaları için gerekli güncel teknoloji yöntemlerini ve araçlarını kullanabilme
5- Bir donanım ve yazılım bileşenini var olan ekonomik, ekolojik ve sosyolojik kısıtlar ve koşullar doğrultusunda belirli gereksinimleri sağlayacak şekilde tasarlayabilme
6- Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarla ortak çalışma yürütebilme
7- Var olan literatürü analiz edebilme ve yeni bilgiyi anlayabilme
8- Hayat boyu öğrenmeyi uygulayabilme
9- Teknolojinin insan, sağlık, güvenlik, etik, ekolojik ve hukuksal sonuçları konusunda toplumsal ve evrensel boyutlarda farkındalık sahibi olabilme
10- İngilizce ve Türkçe diliyle etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilme