Kuruluş : 1992'de kurulan Bölüm 1993-1994 Eğitim -öğretim yılından itibaren lisans eğitimine (örgün) öğrenci kabulüne başlamıştır. 2004-2005 Eğitim -öğretim yılından itibaren ise ikinci öğretim de başlamıştır.
Kazanılan Derece : Eğitim planında yer alan dersleri başarı ile tamamlayanlar 'GIDA MÜHENDİSLİĞİ LİSANS' Derecesi ile mezun olurlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Gerekli bilgiler; CBÜ Öğrenci İşleri web sayfasında yer alan 'Kayıt Bilgileri' bölümünde ve 'CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ' nde yer almaktadır.
(http://www.bayar.edu.tr/ogrenci/onlisans_ve_lisans_egitim_ve_ogretim_yonetmeligi_yeni.php)
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Önceki öğrenmelerin tanınmasında, YÖK tarafından yayımlanan 'YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK' (http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rsRqRmHtxKK6/10279/18082) esas alınmaktadır. Ayrıca Programa kabul edilen öğrencilerin daha önce almış oldukları dersler ile ilgili muafiyet talepleri 'Mühendislik Fakültesi Eğitim Komisyonu'nda alınan prensip kararları doğrultusunda değerlendirilmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Eğitim Planında yer alan dersleri (toplam 240 AKTS) ve 20+20 işgünü stajlarını başarı ile tamamlayan, ve ağırlıklı not ortalaması en az 2.00 ve üzeri olan öğrenciler mezuniyet hakkı kazanırlar.
Program Profili : Program, Gıda Bilimi ve Gıda Teknolojisi olmak üzere 2 Anabilim Dalından oluşmaktadır. Bölüm web sayfasında da görülebileceği gibi, Eğitim Planında yer alan derslerin %30'u Matematik ve Temel Bilimler dersleri; %57'si Mesleki Konular ve %13 Genel Eğitim ile ilgili derslerden oluşmaktadır. Araştırma projesi kapsamında öğrenciler bir konuda araştırma yaparak bunu bir tez formunda; Seminer dersinde ise bu çalışmalarını sözlü bir sunum şeklinde ayrıca sunmaktadırlar. Öğrenciler 4.yy sonundan itibaren 20+ 20 işgünü olarak 2 farklı kurum veya işletmede staj yapmak zorundadırlar.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Mezunlarımızın büyük bir kısmı özel sektörde, Gıda sanayinin çeşitli alanlarında (üretim, kalite güvence, araştırma geliştirme, pazarlama, vb) olmak üzere, kamu ve üniversitelerde çeşitli aşamalarda görev almaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli yabancı dil bilgisine sahip olmaları halinde kendi alanları veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlara kayıt olabilirler. Ayrıca Bkz.CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ; http://www.bayar.edu.tr/ogrenci/onlisans_ve_lisans_egitim_ve_ogretim_yonetmeligi_yeni.php)
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : 'Ders Tanım ve İçerikleri' sayfasından her ders ile ilgili bilgilere, ölçme ve değerlendirme ölçütlerine ulaşılabilir.
Mezuniyet Koşulları : Eğitim Planında yer alan dersleri (toplam 240 AKTS) ve 20+20 işgünü stajlarını başarı ile tamamlayan öğrenciler mezuniyet hakkı kazanırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Program Başkanı: Prof. Dr. Semra KAYAARDI Tel: 0.236. 201 22 52
AKTS/DS koordinatörü: Prof. Dr. Neriman BAĞDATLIOĞLU Tel: 0.236. 201 22 55
Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü 45140-Manisa Tel: 0.236. 241 21 45 Fax: 0. 236 201 22 50 e-posta: gida@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Bölüm Örgün öğretim programına MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) tarafından 2009 tarihinden 30 Eylül 2014 tarihine kadar akreditasyon ve EUR-ACE Etiketi verilmiştir. Bölümde 14 öğretim üyesi ve 8 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Öğrenci laboratuar uygulamalarına yönelik 2 adet, araştırmaya yönelik 5 adet laboratuar bulunmaktadır. Fakülteye ait bilgisayar laboratuarları diğer Bölümler ile ortak kullanılmaktadır. Bölümde verilen eğitim, her dönem en az birkaç tane düzenlenen seminerlerle zenginleştirilmekte olup, genellikle sanayiden veya başka disiplinlerden konuşmacılar öğrencileri çeşitli konularda bilgilendirmektedirler. Ayrıca her mayıs ayında Bölümün desteği ile son sınıf öğrencilerinin düzenlediği Kariyer günü etkinliğinde çeşitli sektörlerden konuşmacılar davet edilmektedir.bguıjgbışhbıoihnolkni