1- Matematik, fen ve mühendislik konularında edindikleri kuramsal bilgilerini Gıda Mühendisliği alanında kullanabilme
2- Gıda mühendisliği uygulamaları ile ilgili mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, modelleme ve çözebilme
3- Bir sistemi ya da süreci belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde çözümleyebilme ve tasarlayabilme
4- Gıda Mühendisliği uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları seçme ve kullanabilme, bilişim teknolojilerini kullanabilme
5- Gıda Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney/sistem tasarlama, uygulama, veri toplama, sonuçları analiz edebilme ve yorumlayabilme
6- Bireysel olarak, disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme
7- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme; mesleki bilgi ve gelişmeleri izleyebilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisi öğrenebilme
8- Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimsemiş, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileyebilme
9- Mesleki etik ve sosyal sorumluluk bilincikazandırabilme
10- Gıda Mühendisliği uygulamaları ile ilgili sorunların çözümünde çevre, sağlık, iş güvenliği ile ilgili konuların ve bunun hukuksal sonuçları konusunda farkındalık oluşturabilme
11- Güvenli gıda üretimi ve kalite sağlama kavramlarını; ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, etik, sağlık, güvenlik ve sosyal yönleri ile beraber değerlendirebilme
12- Araştırma yeteneği yüksek, çağın sorunları, yönetim ve girişimcilik hakkında bilgi sahibi Gıda Mühendisleri yetiştirebilme