Kuruluş : Gıda Teknolojisi Programı; Yükseköğretim Kurulunun 08.02.1994 tarih ve B.30.0.EBÜ.0.00.00.03/06.02/456/3945 sayılı kararı ile kurulmuş olup, 1994-1995 Eğitim – Öğretim yılında ilk defa öğrenci alarak öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Ayrıca 1999-2000 yılından beri ikinci öğretim yapılmaktadır
Kazanılan Derece : Gıda Teknolojisi Ön Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Önlisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı’ndan (YGS) YGS-2 türünden yeterli puanı alarak ilgili bölüme yerleştirilmiş olduğunu gösterir sonuç belgesi gerekir..
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Eğitim programındaki toplam 120 AKTS karşılığı zorunlu ve seçimlik dersleri ve 20+20 işgünü süreli yaz sstajını başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Bu koşula ek olarak genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır
Program Profili : Bu programda iki yıllık ön lisans düzeyinde teorik ve uygulama ağırlıklı eğitim verilmektedir. Her türlü gıda üretimi yapan küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerde, hammaddeden son ürüne kadar üretimin ve kalite kontrolünün her aşamasında ve görev yapabilecek gerekli ara teknik eleman yetiştirilmektedir. Programa her yıl, meslek lisesi ve düz lise çıkışlı öğrenci kayıtlanmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Mezunlar, gıda maddeleri işleyen tüm işletmelerde, üretim departmanında veya kimya, mikrobiyoloji, kalite kontrol ve Ar-ge laboratuvarlarında görev almaktadırlar. Ayrıca, çeşitli kamu ve özel analiz laboratuvarlarında, TÜBİTAK, Tarım İl Müdürlüğü, TSE laboratuvarlarında görev almaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Mezun öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavına girerek Mühendislik Fakültelerinin Gıda Mühendisliği Bölümlerine veya Beslenme ve Diyetetik Bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için ayrı ayrı yazılı, uygulamalı ve sözlü değerlendirmeler yapılır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Bu değerlendirmeler dersler için belirlenen ve duyurulan ağırlıklarla başarı notuna dönüştürülür ve dersin AKTS değeri ile orantılı biçimde birikimli akademik ortalamaya katılır. Başarı notu, bağıl değerlendirme sistemi ile harf notuna dönüştürülür. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : Dört yarıyıldan toplam 120 AKTS kredisini tamamlamış olmak, ayrıca 20+20 iş günü süreli yaz stajını başarılı bir şekilde tamamlamış olmak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Prof.Dr.Necla ÇAĞLARIRMAK
Adres Hükümet Cd.Cengiz Topel Mh. No:107/2 Saruhanlı / MANİSA
Telefon 0.236.357 13 13 / 357 42 50
Faks 0.236.357 28 11
Bölüm Olanakları : Gıda Teknolojisi Programı, teorik bilginin yanı sıra uygulamalı eğitim de vermektedir. Derslerin uygulamaları, Saruhanlı Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan ve gerekli alet, ekipman ve sarf malzemeleri ile donanımlı 2 adet Gıda Teknolojisi laboratuvarı, Gıda Kimya laboratuvarı, Gıda Mikrobiyolojisi laboratuvarları, bilgisayar laboratuvarlarında ve çevredeki gıda sanayi kuruluşlarında yürütülmekte ve öğrenciler gıda maddelerinin üretimini görmekte ve bire bir analiz yapabilmektedirler.