1- Meslekle ilgili temel bilgileri kavrayabilme
2- Gıdaların hasat, işleme, ambalajlama, depolama ve satışta önem taşıyan özelliklerini kavrayabilme
3- Gıda sektöründeki alet, ekipman ve makineleri kullanabilme
4- Gıda üretim teknikleri ve yeni teknolojiler hakkında bilgi sahibi olabilme
5- Gıdaların reolojik, duyusal özellikleri gıda kalite sağlama ve kontrolünü ilgilendiren HACCP’i temel alan kalite güvenliği sistemleri ve katkı maddeleri ve diğer kalite kontrolünü tüm fiziksel, kimyasal, teknolojik ve mikrobiyolojik analizleri yapma ve yorumlayabilme
6- Gıdaya ilişkin kodeks ile ulusal ve uluslararası standartlar hakkında bilgi edinebilme
7- Mesleki araştırma yeteneklerini geliştirebilme
8- Araştırma yöntemlerini kullanarak sunu, deney raporu, proje hazırlayabilme ve pilot üretim yapabilme
9- Yönetim ve organizasyon yeteneklerini geliştirebilme ve mesleki açıdan yabancı dile hakim olabilme,
10- Çevre, gıda, tarım etkileşimlerini kapsayan çevre koruma ve duyarlılık bilincini edinebilme
11- Yaratıcılık becerilerini geliştirebilme
12- Bağımsız çalışmada karar verebilme, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme, mesleki etik değerler ile kalite ve güvenlik bilincine sahip olabilme
13- Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim, teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme
14- Gıdalarda temel işlemler ve temel hesaplamaları da içine alan düzeyde üretim akış şemaları ve gıda proseslerini kavrayabilme
15- Gıda kimyası, gıda biyokimyası, beslenme uygulamalarını laboratuvarları ile kavrayabilme,
16- Et, süt, yağ, fermantasyon, alkollü ve alkolsüz içecek, donmuş gıda, konserve gıda, meyve-sebze, hububat ürünlerinin üretim, ambalajlama, dağıtım, depolama, gıda kalitesi, gıda güvenliği, mikrobiyolojik kontroller ve hijyenik koşulların sağlanması, gıdaların besin değerini ve ekonomik önemini anlama becerisine sahip olabilme