1. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
BİO 6601Biyoloji---24,00
FEN 6601Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3,000,000,006,00
Toplam3,000,000,0030,00
2. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
BİO 6602Biyoloji ---24,00
FEN 6603Seminer0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
3. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
FRM 1000Gelişim ve Öğrenme3,000,000,006,00
FRM 2000Öğretimde Planlama ve Değerlendirme3,000,002,006,00
FEN 6000Tez Çalışması0,000,000,0012,00
Toplam6,000,002,0030,00
4. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
5. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
6. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
7. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
8. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
Biyoloji
BİO 6221İmmun Yetmezlik ve Paraziter Hastalıklar3,000,000,006,00
BİO 6227Aktinomisetler 3,000,000,006,00
BİO 6229Viral Genetik 3,000,000,006,00
BİO 6225Fungal Biyoteknoloji 3,000,000,006,00
BİO 6211Moleküler İmmunoloji3,000,000,006,00
BİO 6291Moleküler Biyolojide Güncel Konular3,000,000,006,00
BİO 6209Epigenetik 3,000,000,006,00
BİO 6253Denizel Teknoloji 3,000,000,006,00
BİO 6289Deniz Hayvanları Ekolojisi3,000,000,006,00
BİO 6287Türkiye'nin Bitki Örtüsü3,000,000,006,00
BİO 6271Yüksek Su Bitkileri3,000,000,006,00
BİO 6273Bitkilerde Stres Fizyolojisi3,000,000,006,00
BİO 6201Radyobiyoloji I3,000,000,006,00
BİO 6203Fitoplankton Kültürü3,000,000,006,00
BİO 6205Biyolojide Nanoteknoloji3,000,000,006,00
BİO 6207Davranış Genetiği 3,000,000,006,00
BİO 6213Mizacın Biyolojisi 3,000,000,006,00
BİO 6215DNA Hasarı ve Tamir Mekanizmaları3,000,000,006,00
BİO 6217Klinik Bakteriyoloji3,000,000,006,00
BİO 6219Çevre Biyoteknolojisi ve Biyolojik Arıtım3,000,000,006,00
BİO 6223Viral Zoonozlar 3,000,000,006,00
BİO 6231Maya Biyolojisi ve Biyoteknolojisi 3,000,000,006,00
BİO 6233Populasyon Dinamiği3,000,000,006,00
BİO 6235Hücre Farklılaşması ve Kanser3,000,000,006,00
BİO 6237Toprak Arthropodlarının Biyolojisi3,000,000,006,00
BİO 6239Osteolojide Seçme Konular 3,000,000,006,00
BİO 6241Reptilia Biyolojisi3,000,000,006,00
BİO 6243Herptillerde İletişim 3,000,000,006,00
BİO 6245Tıbbi Protozooloji 3,000,000,006,00
BİO 6247Karşılaştırmali Omurgalı Endokrinolojisi 3,000,000,006,00
BİO 6249Omurgasız Hayvanlar Ontogenezi3,000,000,006,00
BİO 6251İklim Bilgisi 3,000,000,006,00
BİO 6255Biyoakümülasyon3,000,000,006,00
BİO 6257Fikoloji I3,000,000,006,00
BİO 6259Sucul Ekosistemlerde Spektrofotometrik Analizler3,000,000,006,00
BİO 6261Akarsular ve Yönetimi 3,000,000,006,00
BİO 6263Resifler ve Biyoçeşitliliği3,000,000,006,00
BİO 6265İçme, Kullanma ve Atık Suların Arıtımı3,000,000,006,00
BİO 6267Deniz Memelileri 3,000,000,006,00
BİO 6269Tatlısu Balıkları 3,000,000,006,00
BİO 6275Aromatik Bitkiler3,000,000,006,00
BİO 6277Urban Ekolojisi3,000,000,006,00
BİO 6279İleri Vejetasyon Bilimi3,000,000,006,00
BİO 6281Vejetasyon ve Vejetasyon Analiz Teknikleri3,000,000,006,00
BİO 6283Biyolojide Analiz Teknikleri3,000,000,006,00
BİO 6285Hayvanlarda Gelişim ve Başkalaşım3,000,000,006,00
BİO 6293İleri Endüstriyel Mikrobiyoloji3,000,000,006,00
BİO 6295Biyokimyasal Evrim 3,000,000,006,00
BİO 6297Mikrobiyal Metal Zenginleştirme 3,000,000,006,00
BİO 6301Sucul Omurgasızlarda Endokrin Tahribatı 3,000,000,006,00
BİO 6303Endüstriyel Atık Suların Sucul Organizmalara Etkisi3,000,000,006,00
BİO 6305Çevredeki Metaller ve Bileşenleri 3,000,000,006,00
BİO 6307Sucul Ekosistemin İzlenmesinde Kirlilik Biyoindikatörleri ve Kullanılmaları3,000,000,006,00
BİO 6309Histolojide Özel Konular 3,000,000,006,00
Biyoloji
BİO 6204Mutasyonlar3,000,000,006,00
BİO 6206Biyolojide Bilgisayar Kullanımı0,000,000,006,00
BİO 6208Moleküler Endokrinoloji 3,000,000,006,00
BİO 6210Hücresel Haberleşme 3,000,000,006,00
BİO 6212Moleküler Sinir Biyolojisi 3,000,000,006,00
BİO 6214Moleküler Epidemiyoloji3,000,000,006,00
BİO 6216 Duyguların Genetiği 3,000,000,006,00
BİO 6218Glikobiyoloji 3,000,000,006,00
BİO 6220Mikrobiyal Ekoloji3,000,000,006,00
BİO 6222Tıbbi Mikoloji3,000,000,006,00
BİO 6224Endüstriyel Biyoteknoloji3,000,000,006,00
BİO 6226İmmunoproflaksi2,000,000,006,00
BİO 6228Patojen Konakçı İlişkileri 3,000,000,006,00
BİO 6230Aspergillus ve Penicillium Taksonomisi3,000,000,006,00
BİO 6232Mikrobiyal Metabolitler 3,000,000,006,00
BİO 6234Probiyotik Bakteriler ve Enfeksiyöz Hastalıklar 3,000,000,006,00
BİO 6236Fitopatoloji3,000,000,006,00
BİO 6238Elektron Mikroskop Tekniği3,000,000,006,00
BİO 6240İleri Evrim3,000,000,006,00
BİO 6242Rafignatoid Akarlar4,000,000,006,00
BİO 6244Türkiye Zoocoğrafyası3,000,000,006,00
BİO 6246Amfibi Biyolojisi 3,000,000,006,00
BİO 6248Adli Entomoloji3,000,000,006,00
BİO 6250Biyolojik Radikaller ve Detoksifikasyon Mekanizmalari3,000,000,006,00
BİO 6252Hayvanlarda Renklenme3,000,000,006,00
BİO 6254Hayvan Toksinleri 3,000,000,006,00
BİO 6256Sinir Sistemi Organizasyonu ve Evrimi3,000,000,006,00
BİO 6258Fikoloji II3,000,000,006,00
BİO 6260Deniz Kirliliği3,000,000,006,00
BİO 6262Zooplankton Kültürü3,000,000,006,00
BİO 6264Marikültür3,000,000,006,00
BİO 6266Uygulamalı Akuatik Biyoloji 3,000,000,006,00
BİO 6268Sualtı Örnekleme ve Görüntüleme Teknikleri3,000,000,006,00
BİO 6270Deniz Balıkları 3,000,000,006,00
BİO 6272Akuatik Biyoteknoloji 3,000,000,006,00
BİO 6274Tohumlu Bitkilerde Evrim3,000,000,006,00
BİO 6276Bitkilerde Üreme Biyolojisi3,000,000,006,00
BİO 6278Bitkilerde Uyum Mekanizmaları3,000,000,006,00
BİO 6280İleri Toprak Bilimi3,000,000,006,00
BİO 6282İklim Değişimi ve Ekosistemlerin Yönetimi3,000,000,006,00
BİO 6284Populasyon Genetiği3,000,000,006,00
BİO 6286Populasyon Ekolojisi3,000,000,006,00
BİO 6288Bitki Toplama ve Herbaryum Teknikleri3,000,000,006,00
BİO 6290Denizel Kaynaklar ve Yararlanılması3,000,000,006,00
BİO 6292Moleküler Biyolojide Biyoinformatik Uygulamalar3,000,000,006,00
BİO 6294Mikrobiyal Remediasyon 3,000,000,006,00
BİO 6306APUD Sistem 3,000,000,006,00
BİO 6304Hücre Patolojisi ve Tamir Sistemleri 3,000,000,006,00
BİO 6302Çevre Biyoteknolojisi3,000,000,006,00
BİO 6298Deniz Kimyasında Analiz Yöntemleri3,000,000,006,00
BİO 6296Biyoremediasyon 3,000,000,006,00
BİO 6898Yenilikçilik ve Proje Yönetimi3,000,000,006,00