1- Bilimsel yöntemlerle biyoloji ile ilgili verileri kullanarak bilgi ve teoriyi geliştirebilme
2- Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, sentez yaparak problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisi kazanabilme
3- Biyoloji alanındaki uygulamalarda, evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve sorumluluk sahibi bireyler olabilme
4- Biyolojinin belli alanlarında özelleşerek araştırma projesi tasarlama, tez hazırlama ve sonuçların değerlendirilmesi konusunda yeterlilik kazanabilme
5- Bilimsel makale okuma, anlama ve değerlendirebilme
6- Alanı ile ilgili gerek laboratuarda gerekse saha çalışmalarında yeterli tecrübe ve disiplin kazanabilme
7- Biyolojik teknolojileri eğitime, endüstriye, tarıma, sağlık ve çevre problemlerine uygulayabilme
8- Disiplinler arası çalışmalara katılabilme
9- Biyoloji anında bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi, bir alana uygulayan özgün bir çalışma yapabilme
10- Biyoloji alanında bilimsel literatüre katkı sağlamak amacıyla ulusal ya da uluslar arası bir makale hazırlayabilme
11- Biyolojinin belli bir alanında uzmanlaşabilecek ölçüde bilgi birikimine sahip olabilme