Ders KoduDers Adı1234567891011
BİO 6201Radyobiyoloji I22011100101
BİO 6203Fitoplankton Kültürü45444544444
BİO 6204Mutasyonlar40022003003
BİO 6205Biyolojide Nanoteknoloji54444455545
BİO 6206Biyolojide Bilgisayar Kullanımı00044223050
BİO 6207Davranış Genetiği 04045005004
BİO 6208Moleküler Endokrinoloji 43032002002
BİO 6209Epigenetik 54444444454
BİO 6210Hücresel Haberleşme 44044445554
BİO 6211Moleküler İmmunoloji54335445554
BİO 6212Moleküler Sinir Biyolojisi 53022002003
BİO 6213Mizacın Biyolojisi 03005004004
BİO 6214Moleküler Epidemiyoloji34005034004
BİO 6215DNA Hasarı ve Tamir Mekanizmaları52021020302
BİO 6216 Duyguların Genetiği 03034003004
BİO 6217Klinik Bakteriyoloji54000550405
BİO 6218Glikobiyoloji 44045555454
BİO 6219Çevre Biyoteknolojisi ve Biyolojik Arıtım23334444445
BİO 6220Mikrobiyal Ekoloji40000040004
BİO 6221İmmun Yetmezlik ve Paraziter Hastalıklar54544545400
BİO 6222Tıbbi Mikoloji00403003004
BİO 6223Viral Zoonozlar 15243553000
BİO 6224Endüstriyel Biyoteknoloji23334444455
BİO 6225Fungal Biyoteknoloji 34000030400
BİO 6226İmmunoproflaksi44444433443
BİO 6227Aktinomisetler 45455555555
BİO 6228Patojen Konakçı İlişkileri 54454444400
BİO 6229Viral Genetik 22222333324
BİO 6230Aspergillus ve Penicillium Taksonomisi00403004030
BİO 6231Maya Biyolojisi ve Biyoteknolojisi 54444554445
BİO 6232Mikrobiyal Metabolitler 54405550000
BİO 6233Populasyon Dinamiği54005343434
BİO 6234Probiyotik Bakteriler ve Enfeksiyöz Hastalıklar 44355454545
BİO 6235Hücre Farklılaşması ve Kanser35045004444
BİO 6236Fitopatoloji55040450004
BİO 6237Toprak Arthropodlarının Biyolojisi34300403044
BİO 6238Elektron Mikroskop Tekniği55054505044
BİO 6239Osteolojide Seçme Konular 00100050405
BİO 6240İleri Evrim55000005004
BİO 6241Reptilia Biyolojisi34032422234
BİO 6242Rafignatoid Akarlar04054530045
BİO 6243Herptillerde İletişim 21032332243
BİO 6244Türkiye Zoocoğrafyası53500434404
BİO 6245Tıbbi Protozooloji 44300443044
BİO 6246Amfibi Biyolojisi 21032433344
BİO 6247Karşılaştırmali Omurgalı Endokrinolojisi 45055534004
BİO 6248Adli Entomoloji54445454035
BİO 6249Omurgasız Hayvanlar Ontogenezi04440400044
BİO 6250Biyolojik Radikaller ve Detoksifikasyon Mekanizmalari44004045405
BİO 6251İklim Bilgisi 54540045504
BİO 6252Hayvanlarda Renklenme55000000003
BİO 6253Denizel Teknoloji 44344444334
BİO 6254Hayvan Toksinleri 21042242322
BİO 6255Biyoakümülasyon44444444444
BİO 6256Sinir Sistemi Organizasyonu ve Evrimi43032402234
BİO 6257Fikoloji I33233443444
BİO 6258Fikoloji II00344554545
BİO 6259Sucul Ekosistemlerde Spektrofotometrik Analizler32250034453
BİO 6260Deniz Kirliliği54444435544
BİO 6261Akarsular ve Yönetimi 55504050004
BİO 6262Zooplankton Kültürü55000555525
BİO 6263Resifler ve Biyoçeşitliliği44333334334
BİO 6264Marikültür33345554445
BİO 6265İçme, Kullanma ve Atık Suların Arıtımı55505550005
BİO 6266Uygulamalı Akuatik Biyoloji 50504340004
BİO 6267Deniz Memelileri 53505000005
BİO 6268Sualtı Örnekleme ve Görüntüleme Teknikleri32332533325
BİO 6269Tatlısu Balıkları 32333553545
BİO 6270Deniz Balıkları 31334554435
BİO 6271Yüksek Su Bitkileri54444434334
BİO 6272Akuatik Biyoteknoloji 33234355334
BİO 6273Bitkilerde Stres Fizyolojisi22000021001
BİO 6274Tohumlu Bitkilerde Evrim44444435445
BİO 6275Aromatik Bitkiler54444444534
BİO 6276Bitkilerde Üreme Biyolojisi22000210002
BİO 6277Urban Ekolojisi32232332213
BİO 6278Bitkilerde Uyum Mekanizmaları12010000003
BİO 6279İleri Vejetasyon Bilimi33032003000
BİO 6280İleri Toprak Bilimi44545454445
BİO 6281Vejetasyon ve Vejetasyon Analiz Teknikleri43010033000
BİO 6282İklim Değişimi ve Ekosistemlerin Yönetimi12112243332
BİO 6283Biyolojide Analiz Teknikleri03000304040
BİO 6284Populasyon Genetiği34030000004
BİO 6285Hayvanlarda Gelişim ve Başkalaşım55055405005
BİO 6286Populasyon Ekolojisi35040304334
BİO 6287Türkiye'nin Bitki Örtüsü00000000000
BİO 6288Bitki Toplama ve Herbaryum Teknikleri30130500002
BİO 6289Deniz Hayvanları Ekolojisi33344454443
BİO 6290Denizel Kaynaklar ve Yararlanılması44545555444
BİO 6291Moleküler Biyolojide Güncel Konular44045353404
BİO 6292Moleküler Biyolojide Biyoinformatik Uygulamalar55035004334
BİO 6293İleri Endüstriyel Mikrobiyoloji33122331222
BİO 6294Mikrobiyal Remediasyon 45355555545
BİO 6295Biyokimyasal Evrim 32023035324
BİO 6296Biyoremediasyon 53115453202
BİO 6297Mikrobiyal Metal Zenginleştirme 33223233223
BİO 6298Deniz Kimyasında Analiz Yöntemleri55555555555
BİO 6301Sucul Omurgasızlarda Endokrin Tahribatı 22222211111
BİO 6302Çevre Biyoteknolojisi33333343333
BİO 6303Endüstriyel Atık Suların Sucul Organizmalara Etkisi45544455554
BİO 6304Hücre Patolojisi ve Tamir Sistemleri 54000005000
BİO 6305Çevredeki Metaller ve Bileşenleri 55554555555
BİO 6306APUD Sistem 54055034430
BİO 6307Sucul Ekosistemin İzlenmesinde Kirlilik Biyoindikatörleri ve Kullanılmaları53340454555
BİO 6309Histolojide Özel Konular 43045004445
BİO 6898Yenilikçilik ve Proje Yönetimi43044040400
FEN 6000Tez Çalışması00000000000
FEN 6601Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 00000000000
FEN 6603Seminer50555000505
FRM 1000Gelişim ve Öğrenme00000000000
FRM 2000Öğretimde Planlama ve Değerlendirme00000000000
TEZ 6000Tez Çalışması00000000000
UZM 6000Uzmanlık Alanı00000000000