1. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TDE 6601Türk Dili ve Edebiyati Seçmeli Ders - I---24,00
SBE 6601Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği3,000,000,006,00
Toplam3,000,000,0030,00
2. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TDE 6602Türk Dili ve Edebiyati Seçmeli Ders - II---24,00
SBE 6806Seminer0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
3. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
FRM 1000Gelişim ve Öğrenme3,000,000,006,00
FRM 2000Öğretimde Planlama ve Değerlendirme3,000,002,006,00
Toplam6,000,002,0042,00
4. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
5. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
6. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
7. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
8. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
Türk Dili ve Edebiyati Seçmeli Ders - I
TDE 6205Türk Dilinin Tarihi ve Güncel Kaynakları3,000,000,006,00
TDE 6207Leksikoloji3,000,000,006,00
TDE 6209Çarlık Rusyasının Dil Politikaları ve Türk Dili3,000,000,006,00
TDE 6211Oğuz - Kıpçak Grubunun Karşılaştırmalı Fonetiği ve Morfolojisi - I 3,000,000,006,00
TDE 6213Altay Dilleri Teorisi - 13,000,000,006,00
TDE 6215Eski Türkiye Türkçesi ve Osmanlı Türkçesi Metinlerinin Fonetik - Morfolojik Mukayesesi3,000,000,006,00
TDE 6217Çağdaş Türk Dünyası Edebi Ürünlerine Giriş3,000,000,006,00
TDE 6219Toplumsal Dilbilimi3,000,000,006,00
TDE 6221Dilbilim Tarihi ve 20. YY. Dilbilim Kuramları3,000,000,006,00
TDE 6223Sibirya Türk Lehçeleri3,000,000,006,00
TDE 6225Tanzimat Sonrası Gelenekçi ve Yenilikçi Edebiyat Nazariyeleri - I3,000,000,006,00
TDE 6227Türk Edebiyatında Tarihi Roman - I3,000,000,006,00
TDE 6229Yeni Türk Şiirinde Teori ve Tenkit - I3,000,000,006,00
TDE 6231Anonim Türk Halk Edebiyatı Şiiri Araştırmaları3,000,000,006,00
TDE 6233Türk Halk Bilimi Araştırmaları - 13,000,000,006,00
TDE 6235Aşık Edebiyatı Araştırmaları - 13,000,000,006,00
TDE 6237Divan Edebiyatında Zirve Şahsiyetler - I 3,000,000,006,00
TDE 6239Eski Türk Edebiyatında Mensur Metin İncelemeleri3,000,000,006,00
TDE 6241Türk Edebiyatında Tezkirecilik 3,000,000,006,00
TDE 6243Karşılaştırmalı Türk Dünyası Edebi Ürünleri3,000,000,006,00
TDE 6245Türk Dünyası Sözlü Edebiyat Geleneği3,000,000,006,00
TDE 6247Postmodernist Durum ve Türkçe3,000,000,006,00
TDE 6249Göstergebilim3,000,000,006,00
TDE 6251Üretken - Dönüşümlü Dilbilgisi3,000,000,006,00
TDE 6253Türk Halk Edebiyatı Terminolojisi3,000,000,006,00
TDE 6255Eski Türk Edebiyatının Kültür Temelleri3,000,000,006,00
TDE 6257Eski Türk Edebiyatında Edebi Mektepler3,000,000,006,00
TDE 6259Halk Hikâyeciliği3,000,000,006,00
TDE 6261Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı İncelemeleri3,000,000,006,00
TDE 6263Yeni Türk Edebiyatında Mizah ve Hiciv3,000,000,006,00
TDE 6265Eski Türk Edebiyatında Mizah ve Hiciv3,000,000,006,00
TDE 6103Anlam Bilimi (Semantik) Giriş3,000,000,006,00
TDE 6101İleri Osmanlı Türkçesi - I3,000,000,006,00
Türk Dili ve Edebiyati Seçmeli Ders - II
TDE 6204 Oğuz - Karluk Grubunun Karşılaştırmalı Fonetiği ve Morfolojisi - II 3,000,000,006,00
TDE 6206Türkçenin Çekim Formları3,000,000,006,00
TDE 6208Altay Dilleri Teorisi - 23,000,000,006,00
TDE 6210Sscb Döneminde Uygulanan Dil Politikaları ve Türk Lehçeleri3,000,000,006,00
TDE 6212Türk Dünyasında Türk Dili Çalışmaları3,000,000,006,00
TDE 6214Tanzimat Sonrası Gelenekçi ve Yenilikçi Edebiyat Nazariyeleri - II3,000,000,006,00
TDE 6216Türk Edebiyatında Tarihi Roman - II3,000,000,006,00
TDE 6218Yeni Türk Şiirinde Teori ve Tenkit - II3,000,000,006,00
TDE 6220Aşık Edebiyatı Araştırmaları - 23,000,000,006,00
TDE 6222Türk Halk Bilimi Araştırmaları - 23,000,000,006,00
TDE 6224Divan Edebiyatında Zirve Şahsiyetler - 23,000,000,006,00
TDE 6226Edebiyat Tarihi Araştırmalarında Usul3,000,000,006,00
TDE 6228Eski Türk Edebiyatında Manzum Metin İncelemeleri3,000,000,006,00
TDE 6230Cumhuriyet Döneminde Türk Dili Çalışmaları3,000,000,006,00
TDE 6232Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları 3,000,000,006,00
TDE 6234Oğuz Grubu Türk Lehçelerinin Sentaksı 3,000,000,006,00
TDE 6236Bağımsızlık Dönemi Türk Cumhuriyetleri ve Türk Topluluklarında Dil Politikaları 3,000,000,006,00
TDE 6238Türkçede Söz Dizimi3,000,000,006,00
TDE 6240Bugünkü Türk Lehçeleri Üzerine Araştırmalar3,000,000,006,00
TDE 6242Türkçede Terim Sorunları3,000,000,006,00
TDE 6244Cengiz Aytmatov ve Çağdaş Türk Dünyası Romanı3,000,000,006,00
TDE 6246Dil ve İdeoloji3,000,000,006,00
TDE 62481940'Dan Günümüze Türk Hikayeciliği 3,000,000,006,00
TDE 6250Yeni Türk Şiirinde Yapı Malzeme İlişkisi3,000,000,006,00
TDE 6252Retoriğin Temel Kavramları3,000,000,006,00
TDE 6254Türk Halk Biliminin Problemleri3,000,000,006,00
TDE 6258Klasik Türk Edebiyatında Türler3,000,000,006,00
TDE 6260Klasik Metin Şerhi ve Metin Şerhine Teorik Yaklaşımlar 3,000,000,006,00
TDE 6262Edebiyat Terimleri 3,000,000,006,00
TDE 6264Tiyatro Metin İncelemeleri3,000,000,006,00
TDE 6266Tanzimattan Cumhuriyete Fikir Akımları 3,000,000,006,00
TDE 6102İleri Osmanlı Türkçesi - II3,000,000,006,00
TDE 6267Yenilikçilik ve Proje Yönetimi0,000,000,006,00