1- Türklük Bilimi araştırmalarının günümüzde geldiği noktayı kavrayabilmek.
2- Tarihi metinleri okuyup, anlayıp tahlil edebilme yeteneğini kavrayabilmek.
3- Türk Dili ve Edebiyatının kaynaklarını temin edebilme ve üzerinde araştırma yapabilme becerisini kazanabilme.
4- Çağdaş Türk Edebiyatının önemli temsilcilerinin eserlerini araştırıp inceleyebilme.
5- Edebiyat araştırma ve incelemelerinde modern edebiyat teori, yöntem ve teoriklerinden yararlanabilme.
6- Türkçenin Tarihi metinleri üzerinde ilmi yöntemlerle çalışma yeteneğini kavrayabilme.
7- Tarihi ve Çağdaş Türk Lehçeleri üzerinde mukayeseli çalışmalar yapabilme yöntemlerini kavrayabilme.
8- Klasik Türk Edebiyatının önemli temsilcilerini eserleriyle birlikte araştırıp analiz yapabilme yeteneğini kazanabilme.
9- Halk Bilimi ve Edebiyatının temel kavramlarına nüfuz edebilme; inanca bağlı şairler ve eserleri üzerinde çalışma yapabilme.
10- Dil ve Edebiyat incelemelerinin disiplinler arası özelliklerini fark edip uygulayabilme.
11- Günümüz dilbilimi akımları ve bunların temsilcilerini görüşlerini ve teorilerini tanıyabilme ve bunları analiz edebilme.
12- Türkçeyi, tarihi ve sosyal olaylarla ilişkilendirerek günümüzü değerlendirme yeteneğini kazanma.