Kuruluş : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1993-1994 akademik yılı güz döneminde öğretime başlamıştır.
Kazanılan Derece : Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları : Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programına başvuracak adayların,
1. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olması,
2. Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) eşit ağırlık puanının en az 55 olması,
3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından muadili bir puan alması,
4. Başarı notunun en az 65 olması gerekir. Başarı notu, ALES puanının % 50'si, lisans başarı notunun % 30'u ve mülakat sınav notunun % 20'sinin toplamıdır. Mülakata girmeyenlerin başarı notu hesaplanmaz.
Ayrıntılı bilgi için ayrıca bakınız: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfasında bulunan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği; başvuru dönemindeki ilânda yer alan özel şartlar.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Enstitünün başka bir anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında, en az bir yarıyılı tamamlamış, disiplin cezası almamış ve başarılı olmuş öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilirler. Yatay geçiş hakkı kazanan öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Ayrıca, lisans veya yüksek lisans derecesini farklı alanda veya yüksek öğretim kurumunda elde etmiş aday öğrencilere eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Enstitünün başka bir anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun doktora programında, en az bir yarıyılı tamamlamış başarılı öğrenciler, doktora programına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Öğrencinin başarılı sayılması için yatay geçiş yaptığı tarihe kadar aldığı derslerin tümünden başarılı olmuş ve disiplin cezası almamış olması gerekir.
Yatay geçiş hakkı kazanan öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarılı oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler.
Lisans veya yüksek lisans derecesini farklı alanda veya yüksek öğretim kurumunda elde etmiş aday öğrencilere eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
Program Profili :
Bu bölümde doktora seviyesinde ders verilir. Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün bir alt dalıdır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Mezunlar akademik personel ve öğretmenlik meslekleri başta olmak üzre pek çok resmî ve özel kuruluşlarda çalışabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Mezunlar doktoradan sonra üniversitelere Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi, Yardımcı Doçent Doktor gibi ünvanlar için başvurabilirler
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : 1. Kredili derslerin sınavları, ara sınav, final, bütünleme ve mazeret sınavlarından oluşur. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve ders notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders plânında belirtilir.
1.1. Öğrencinin final ve bütünleme sınavlarına girebilmesi için, teorik derslerin en az %70’ine katılmış olması gerekir.
1.2. Sınavlarda tam not 100 (yüz) puandır.
1.3. Başarı notuna göre harf notu verme yetkisi öğretim üyesine aittir. Bir dersten başarılı olabilmek için harf notunun en az CB olması gerekir.
1.4. Yarıyıl sonu sınav notunun başarı notuna katkısı %40’tan az, %60’tan fazla olamaz.
2. Kredili derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan her doktora öğrencisi yeterlik sınavına girer. Öğrenci, en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.
2.1. Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden 65 ve üzeri puan alarak başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır.
2.2. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.
3. Tez çalışmalarını sürdüren öğrenciler başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Aynı değerlendirme, kredisiz olarak alınan dersler, uzmanlık alan dersleri ve seminerler için de geçerli olup not ortalamasına katılmaz.
Mezuniyet Koşulları : 1. Tez savunma sınavında başarılı olmak
2. Mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağlamak.
3. Doktora tezinin tez yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanmış ve ciltlenmiş en az üç kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Sosyal Bilimler Enstitüsüne teslim etmek.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Prof.Dr. Âdem CEYHAN Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü/MANİSA 0236 2013450 adem.ceyhan@cbu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Asu ERSOY Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü/MANİSA 0(236)2013483-3413 asu.ersoy@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Bölümümüzün tüm lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine açık olan özel bir kütüphanesi bulunmaktadır.