Ders KoduDers Adı123456789101112
FRM 1000Gelişim ve Öğrenme000000000000
FRM 2000Öğretimde Planlama ve Değerlendirme000000000000
SBE 6601Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği454345424444
SBE 6806Seminer000000000000
TDE 6101İleri Osmanlı Türkçesi - I041003020000
TDE 6102İleri Osmanlı Türkçesi - II041000020000
TDE 6103Anlam Bilimi (Semantik) Giriş013003000450
TDE 6204 Oğuz - Karluk Grubunun Karşılaştırmalı Fonetiği ve Morfolojisi - II 343004500000
TDE 6205Türk Dilinin Tarihi ve Güncel Kaynakları212504203244
TDE 6206Türkçenin Çekim Formları454005400344
TDE 6207Leksikoloji300003000533
TDE 6208Altay Dilleri Teorisi - 2343003300213
TDE 6209Çarlık Rusyasının Dil Politikaları ve Türk Dili102200300102
TDE 6210Sscb Döneminde Uygulanan Dil Politikaları ve Türk Lehçeleri201000200200
TDE 6211Oğuz - Kıpçak Grubunun Karşılaştırmalı Fonetiği ve Morfolojisi - I 353203500000
TDE 6212Türk Dünyasında Türk Dili Çalışmaları402002500020
TDE 6213Altay Dilleri Teorisi - 1543004400343
TDE 6214Tanzimat Sonrası Gelenekçi ve Yenilikçi Edebiyat Nazariyeleri - II122121111211
TDE 6215Eski Türkiye Türkçesi ve Osmanlı Türkçesi Metinlerinin Fonetik - Morfolojik Mukayesesi222122222221
TDE 6216Türk Edebiyatında Tarihi Roman - II122211111111
TDE 6217Çağdaş Türk Dünyası Edebi Ürünlerine Giriş444343532524
TDE 6218Yeni Türk Şiirinde Teori ve Tenkit - II535003445344
TDE 6219Toplumsal Dilbilimi212020002000
TDE 6220Aşık Edebiyatı Araştırmaları - 2222332124224
TDE 6221Dilbilim Tarihi ve 20. YY. Dilbilim Kuramları110000200053
TDE 6222Türk Halk Bilimi Araştırmaları - 2430050035323
TDE 6223Sibirya Türk Lehçeleri300002500110
TDE 6224Divan Edebiyatında Zirve Şahsiyetler - 2033002030102
TDE 6225Tanzimat Sonrası Gelenekçi ve Yenilikçi Edebiyat Nazariyeleri - I122122121221
TDE 6226Edebiyat Tarihi Araştırmalarında Usul014010020000
TDE 6227Türk Edebiyatında Tarihi Roman - I122221111111
TDE 6228Eski Türk Edebiyatında Manzum Metin İncelemeleri355035450303
TDE 6229Yeni Türk Şiirinde Teori ve Tenkit - I534050403450
TDE 6230Cumhuriyet Döneminde Türk Dili Çalışmaları424201000545
TDE 6231Anonim Türk Halk Edebiyatı Şiiri Araştırmaları234502053234
TDE 6232Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları 000000000001
TDE 6233Türk Halk Bilimi Araştırmaları - 1512141005510
TDE 6234Oğuz Grubu Türk Lehçelerinin Sentaksı 343205500000
TDE 6235Aşık Edebiyatı Araştırmaları - 1222432234322
TDE 6236Bağımsızlık Dönemi Türk Cumhuriyetleri ve Türk Topluluklarında Dil Politikaları 324324500122
TDE 6237Divan Edebiyatında Zirve Şahsiyetler - I 022003020002
TDE 6238Türkçede Söz Dizimi453005500404
TDE 6239Eski Türk Edebiyatında Mensur Metin İncelemeleri042013040000
TDE 6240Bugünkü Türk Lehçeleri Üzerine Araştırmalar312000400022
TDE 6241Türk Edebiyatında Tezkirecilik 033013030102
TDE 6242Türkçede Terim Sorunları533003200534
TDE 6243Karşılaştırmalı Türk Dünyası Edebi Ürünleri454452533445
TDE 6244Cengiz Aytmatov ve Çağdaş Türk Dünyası Romanı244553525534
TDE 6245Türk Dünyası Sözlü Edebiyat Geleneği344543522424
TDE 6246Dil ve İdeoloji303333300555
TDE 6247Postmodernist Durum ve Türkçe101221200200
TDE 62481940'Dan Günümüze Türk Hikayeciliği 300554000440
TDE 6249Göstergebilim002002200200
TDE 6250Yeni Türk Şiirinde Yapı Malzeme İlişkisi120552411342
TDE 6251Üretken - Dönüşümlü Dilbilgisi100003000341
TDE 6252Retoriğin Temel Kavramları545445555454
TDE 6253Türk Halk Edebiyatı Terminolojisi504043305400
TDE 6254Türk Halk Biliminin Problemleri503050440230
TDE 6255Eski Türk Edebiyatının Kültür Temelleri012001020000
TDE 6257Eski Türk Edebiyatında Edebi Mektepler010012040000
TDE 6258Klasik Türk Edebiyatında Türler322110031222
TDE 6259Halk Hikâyeciliği000040305400
TDE 6260Klasik Metin Şerhi ve Metin Şerhine Teorik Yaklaşımlar 031032030013
TDE 6261Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı İncelemeleri232222332223
TDE 6262Edebiyat Terimleri 322342222211
TDE 6263Yeni Türk Edebiyatında Mizah ve Hiciv001454000532
TDE 6264Tiyatro Metin İncelemeleri333400000500
TDE 6265Eski Türk Edebiyatında Mizah ve Hiciv021001030000
TDE 6266Tanzimattan Cumhuriyete Fikir Akımları 302520002223
TDE 6267Yenilikçilik ve Proje Yönetimi000000000000
TEZ 6000Tez Çalışması000000000000
UZM 6000Uzmanlık Alanı000000000000