1. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SBF 1001Seçmeli Ders I---2,00
SBF 1101Anatomi3,000,000,004,00
SBF 1103Fizyoloji2,000,000,003,00
SBF 1105Biyokimya2,000,000,003,00
TDL 1111.Türk Dili I2,000,000,002,00
SBF 1107İş Sağlığı ve Güvenliği1,000,000,002,00
YDI 1121.Yabancı Dil - İngilizce I2,000,000,002,00
FHB 1101Hemşirelik Temel Kavram ve İlkeleri4,000,000,007,00
FHB 1103Kendini Tanıma ve İletişim1,000,000,001,00
FHB 1105Oryantasyon ve Kültürel Etkinlikler0,000,003,002,00
AİT 1101.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2,000,000,002,00
Toplam19,000,003,0030,00
2. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SBF 1002Seçmeli Ders II---2,00
SBF 1102Patoloji 2,000,000,003,00
SBF 1104Mikrobiyoloji1,000,000,002,00
TDL 1112Türk Dili II2,000,000,002,00
YDI 1122.Yabancı Dil - İngilizce II2,000,000,002,00
FHB 1104Histoloji2,000,000,003,00
FHB 1102Hemşirelik Esasları4,004,008,0014,00
AİT 1102.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2,000,000,002,00
Toplam15,004,008,0030,00
3. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
FHB 2001Seçmeli Alan Bilgisi I---14,00
FHB 2002Seçmeli Alan Bilgisi II---3,00
FHB 2101Hemşirelikte Farmakoloji3,000,000,005,00
FHB 2103Mesleki İngilizce I2,000,000,002,00
FHB 2105Hemşirelikte Öğretim3,000,002,006,00
Toplam8,000,002,0030,00
4. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
FHB 2003Seçmeli Alan Bilgisi III---14,00
FHB 2004Seçmeli Alan Bilgisi IV---3,00
FHB 2102Hemşirelikte Etik2,000,000,003,00
FHB 2104Mesleki İngilizce II2,000,000,002,00
SBF 2102İlkyardım ve Acil Bakım2,000,000,003,00
FHB 2106Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği2,000,000,003,00
FHB 2108Cinsel Sağlık1,000,000,002,00
Toplam9,000,000,0030,00
5. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
FHB 3005Seçmeli Alan Bilgisi V---14,00
FHB 3006Seçmeli Alan Bilgisi VI---3,00
FHB 3101Mesleki İngilizce III2,000,000,002,00
FHB 3103Sağlık ve Hastalık Sosyolojisi2,000,000,003,00
FHB 3105Hemşirelikte Yönetim3,000,004,008,00
Toplam7,000,004,0030,00
6. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
FHB 3007Seçmeli Alan Bilgisi VII---14,00
FHB 3008Seçmeli Alan Bilgisi VIII---3,00
FHB 3102Hemşirelikte Araştırma 3,000,000,005,00
SBF 3102Biyoistatistik2,000,000,003,00
FHB 3104Eleştirel Düşünme2,000,000,003,00
FHB 3106Mesleki İngilizce IV2,000,000,002,00
Toplam9,000,000,0030,00
7. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
FHB 4009Seçmeli Alan Bilgisi IX---14,00
FHB 4010Seçmeli Alan Bilgisi X---16,00
Toplam00030,00
8. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
FHB 4011Seçmeli Alan Bilgisi XI---14,00
FHB 4012Seçmeli Alan Bilgisi XII---16,00
Toplam00030,00
Seçmeli Ders I
SBF 1201Sinema1,000,001,002,00
SBF 1209Yüzme 1,000,001,002,00
SBF 1207Voleybol 1,000,001,002,00
SBF 1205Basketbol 1,000,001,002,00
SBF 1203Diksiyon ve Yazılı Anlatım 1,000,001,002,00
SBF 1213Masa Tenisi 1,000,001,002,00
SBF 1215Step - Aerobik 1,000,001,002,00
SBF 1217Plates 1,000,001,002,00
SBF 1225Güzel Sanatlar-Halk Oyunları1,000,001,002,00
SBF 1227Güzel Sanatlar-Müzik1,000,001,002,00
SBF 1211Tenis 1,000,001,002,00
SBF 1229Resim1,000,001,002,00
SBF 1233Teknoloji Bağımlılığı2,000,000,002,00
Seçmeli Ders II
SBF 1206Sinema 1,000,001,002,00
SBF 1208Diksiyon ve Yazılı Anlatım1,000,001,002,00
SBF 1210Basketbol 1,000,001,002,00
SBF 1212Voleybol 1,000,001,002,00
SBF 1214Yüzme 1,000,001,002,00
SBF 1216Tenis 1,000,001,002,00
SBF 1218Masa Tenisi 1,000,001,002,00
SBF 1220Step - Aerobik 1,000,001,002,00
SBF 1222Plates 1,000,001,002,00
SBF 1230Güzel Sanatlar-Halk Oyunları1,000,001,002,00
SBF 1232Güzel Sanatlar-Müzik1,000,001,002,00
SBF 1236Akademik Türkçe1,000,001,002,00
SBF 1234Resim1,000,001,002,00
SBF 1238Teknoloji Bağımlılığı2,000,000,002,00
Seçmeli Alan Bilgisi I
FHB 2201İç Hastalıkları Hemşireliği6,000,0010,0014,00
FHB 2203Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği6,000,0010,0014,00
Seçmeli Alan Bilgisi II
FHB 2205Hemşirelikte Bilgiye Ulaşma ve Sunum2,000,000,003,00
FHB 2207Sağlığı Koruma ve Geliştirme2,000,000,003,00
FHB 2209Yoğun Bakım Hemşireliği2,000,000,003,00
SBF 2203Beslenme2,000,000,003,00
FHB 2215Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı 2,000,000,003,00
FHB 2217Madde Bağımlılığı2,000,000,003,00
FHB 2219Tamamlayıcı Tedavi ve Bakım Uygulamaları2,000,000,003,00
FHB 2221Hasta Bakım Süreci2,000,000,003,00
SBF 2201İşaret Dili2,000,000,003,00
FHB 2223Ağrı Yönetimi2,000,000,003,00
FHB 2213Hemşirelikte Sağlığı Koruma ve Geliştirme2,000,000,003,00
Seçmeli Alan Bilgisi III
FHB 2201İç Hastalıkları Hemşireliği6,000,0010,0014,00
FHB 2203Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği6,000,0010,0014,00
Seçmeli Alan Bilgisi IV
FHB 2204Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma2,000,000,003,00
FHB 2206Ameliyathane Hemşireliği2,000,000,003,00
FHB 2210Kardiyoloji Hemşireliği2,000,000,003,00
FHB 2214Diyabet Hemşireliği2,000,000,003,00
FHB 2216Diyaliz Hemşireliği2,000,000,003,00
FHB 2218Transplantasyon Hemşireliği2,000,000,003,00
FHB 2220Yara ve Stoma Bakımı2,000,000,003,00
SBF 2204Toplumsal Cinsiyet Eşitliği2,000,000,003,00
Seçmeli Alan Bilgisi V
FHB 3201Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği6,000,0010,0014,00
FHB 3203Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği6,000,0010,0014,00
Seçmeli Alan Bilgisi VI
FHB 3205Sağlık Politikaları2,000,000,003,00
FHB 3209Gelişim ve Öğrenme2,000,000,003,00
FHB 3213Okul Sağlığı Hemşireliği2,000,000,003,00
FHB 3215Palyatif Bakım2,000,000,003,00
CBU 4401Girişimcilik4,000,000,005,00
FHB 3217Hemşirelikte Bilişim2,000,000,003,00
FHB 3219Transkültürel Hemşirelik2,000,000,003,00
FHB 3221Atılganlık Eğitimi2,000,000,003,00
FHB 3223Engelli Sağlığı2,000,000,003,00
FHB 2211Sağlık Psikolojisi2,000,000,003,00
FHB 3224Sağlık Hizmetlerinde Kalite2,000,000,003,00
FHB 3214Kanıta Dayalı Hemşirelik2,000,000,003,00
Seçmeli Alan Bilgisi VII
FHB 3201Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği6,000,0010,0014,00
FHB 3203Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği6,000,0010,0014,00
Seçmeli Alan Bilgisi VIII
FHB 3202İnfertilite Hemşireliği2,000,000,003,00
FHB 3204Liderlik2,000,000,003,00
FHB 3206Kariyer Yönetimi2,000,000,003,00
FHB 3208Sosyal Sorumluluk Projeleri2,000,000,003,00
FHB 3210Kalite ve Hasta Güvenliği2,000,000,003,00
FHB 3212Sağlık Hukuku ve Hemşirelik2,000,000,003,00
FHB 3214Kanıta Dayalı Hemşirelik2,000,000,003,00
FHB 3216Evde Bakım Hemşireliği2,000,000,003,00
FHB 3218Özel Gereksinimi Olan Çocuğun Bakımı2,000,000,003,00
FHB 3222Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği2,000,000,003,00
USD 1127Kanserden Korunma2,000,000,003,00
USD 1129İlk Yardım ve Acil Bakım2,000,000,003,00
Seçmeli Alan Bilgisi IX
FHB 4201Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği6,000,0010,0014,00
FHB 4203Halk Sağlığı Hemşireliği6,000,0010,0014,00
Seçmeli Alan Bilgisi X
FHB 4216Hemşirelik Esasları Alan Bilgisi Uygulaması3,000,0020,0016,00
FHB 4217İç Hastalıkları Hemşireliği Alan Bilgisi Uygulaması3,000,0020,0016,00
FHB 4218Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Alan Bilgisi Uygulaması3,000,0020,0016,00
FHB 4219Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Alan Bilgisi Uygulaması3,000,0020,0016,00
FHB 4220Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Alan Bilgisi Uygulaması3,000,0020,0016,00
FHB 4221Halk Sağlığı Hemşireliği Alan Bilgisi Uygulaması3,000,0020,0016,00
FHB 4222Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Alan Bilgisi Uygulaması3,000,0020,0016,00
Seçmeli Alan Bilgisi XI
FHB 4201Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği6,000,0010,0014,00
FHB 4203Halk Sağlığı Hemşireliği6,000,0010,0014,00
Seçmeli Alan Bilgisi XII
FHB 4216Hemşirelik Esasları Alan Bilgisi Uygulaması3,000,0020,0016,00
FHB 4217İç Hastalıkları Hemşireliği Alan Bilgisi Uygulaması3,000,0020,0016,00
FHB 4218Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Alan Bilgisi Uygulaması3,000,0020,0016,00
FHB 4219Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Alan Bilgisi Uygulaması3,000,0020,0016,00
FHB 4220Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Alan Bilgisi Uygulaması3,000,0020,0016,00
FHB 4221Halk Sağlığı Hemşireliği Alan Bilgisi Uygulaması3,000,0020,0016,00
FHB 4222Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Alan Bilgisi Uygulaması3,000,0020,0016,00