1. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SBF 1001Seçmeli Ders I---2
SBF 1101Anatomi3004
SBF 1103Fizyoloji2003
SBF 1105Biyokimya2003
TDL 1111.Türk Dili I2002
SBF 1107İş Sağlığı ve Güvenliği1002
YDI 1121.Yabancı Dil - İngilizce I2002
FHB 1101Hemşirelik Temel Kavram ve İlkeleri4007
FHB 1103Kendini Tanıma ve İletişim1001
FHB 1105Oryantasyon ve Kültürel Etkinlikler0032
AİT 1101.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2002
Toplam190330
2. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SBF 1002Seçmeli Ders II---2
SBF 1102Patoloji 2003
SBF 1104Mikrobiyoloji1002
TDL 1112.Türk Dili II2002
YDI 1122.Yabancı Dil - İngilizce II2002
FHB 1104Histoloji2003
FHB 1102Hemşirelik Esasları44814
AİT 1102.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2002
Toplam154830
3. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
FHB 2001Seçmeli Alan Bilgisi I---14
FHB 2002Seçmeli Alan Bilgisi II---3
FHB 2101Hemşirelikte Farmakoloji3005
FHB 2103Mesleki İngilizce I2002
FHB 2105Hemşirelikte Öğretim3026
Toplam80230
4. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
FHB 2003Seçmeli Alan Bilgisi III---14
FHB 2004Seçmeli Alan Bilgisi IV---3
FSH 2000Fakülte Seçmeli Havuzu---3
FHB 2104Mesleki İngilizce II2002
FHB 2108Cinsel Sağlık1002
FHB 2110Hemşirelikte Etik2002
FHB 2114İlkyardım ve Acil Bakım2002
FHB 2112Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği2002
Toplam90030
5. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
FHB 3005Seçmeli Alan Bilgisi V---14
FHB 3006Seçmeli Alan Bilgisi VI---3
FHB 3101Mesleki İngilizce III2002
FHB 3103Sağlık ve Hastalık Sosyolojisi2003
FHB 3105Hemşirelikte Yönetim3048
Toplam70430
6. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
FHB 3007Seçmeli Alan Bilgisi VII---14
FHB 3008ÜSD / Seçmeli Alan Bilgisi VIII---3
FHB 3102Hemşirelikte Araştırma 3005
SBF 3102Biyoistatistik2003
FHB 3104Eleştirel Düşünme2003
FHB 3106Mesleki İngilizce IV2002
Toplam90030
7. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
FHB 4009Seçmeli Alan Bilgisi IX---14
FHB 4010Seçmeli Alan Bilgisi X---16
Toplam00030
8. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
FHB 4011Seçmeli Alan Bilgisi XI---14
FHB 4012Seçmeli Alan Bilgisi XII---16
Toplam00030
Seçmeli Ders I
SBF 1209Yüzme 1012
SBF 1207Voleybol 1012
SBF 1205Basketbol 1012
SBF 1203Diksiyon ve Yazılı Anlatım 1012
SBF 1213Masa Tenisi 1012
SBF 1215Step - Aerobik 1012
SBF 1217Plates 1012
SBF 1225Güzel Sanatlar-Halk Oyunları1012
SBF 1227Güzel Sanatlar-Müzik1012
SBF 1211Tenis 1012
SBF 1229Resim1012
SBF 1233Teknoloji Bağımlılığı2002
Seçmeli Ders II
SBF 1208Diksiyon ve Yazılı Anlatım1012
SBF 1210Basketbol 1012
SBF 1212Voleybol 1012
SBF 1214Yüzme 1012
SBF 1216Tenis 1012
SBF 1218Masa Tenisi 1012
SBF 1220Step - Aerobik 1012
SBF 1222Plates 1012
SBF 1230Güzel Sanatlar-Halk Oyunları1012
SBF 1232Güzel Sanatlar-Müzik1012
SBF 1236Akademik Türkçe1012
SBF 1234Resim1012
SBF 1238Teknoloji Bağımlılığı2002
Seçmeli Alan Bilgisi I
FHB 2201İç Hastalıkları Hemşireliği601014
FHB 2203Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği601014
Seçmeli Alan Bilgisi II
FHB 2205Hemşirelikte Bilgiye Ulaşma ve Sunum2003
FHB 2207Sağlığı Koruma ve Geliştirme2003
FHB 2209Yoğun Bakım Hemşireliği2003
SBF 2203Beslenme2003
FHB 2215Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı 2003
FHB 2217Madde Bağımlılığı2003
FHB 2219Tamamlayıcı Tedavi ve Bakım Uygulamaları2003
FHB 2221Hasta Bakım Süreci2003
SBF 2201İşaret Dili2003
FHB 2213Hemşirelikte Sağlığı Koruma ve Geliştirme2003
Seçmeli Alan Bilgisi III
FHB 2201İç Hastalıkları Hemşireliği601014
FHB 2203Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği601014
Seçmeli Alan Bilgisi IV
FHB 2204Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma2003
FHB 2206Ameliyathane Hemşireliği2003
FHB 2210Kardiyoloji Hemşireliği2003
FHB 2214Diyabet Hemşireliği2003
FHB 2216Diyaliz Hemşireliği2003
FHB 2218Transplantasyon Hemşireliği2003
FHB 2220Yara ve Stoma Bakımı2003
SBF 2204Toplumsal Cinsiyet Eşitliği2003
FHB 2207Sağlığı Koruma ve Geliştirme2003
SBF 2203Beslenme2003
Fakülte Seçmeli Havuzu
FSD 2002Akademik Türkçe 2003
FSD 2008Madde Bağımlılığı2003
FSD 2010Gelişim ve Öğrenme2003
FSD 2012Atılganlık Eğitimi2003
FSD 2016Kariyer Yönetimi2003
FSD 2018Çatışma Çözme ve Arabuluculuk2003
FSD 2024Sağlık İletişimi2003
FSD 2026Şiddeti Tanımak ve Şiddetle Mücadele2003
FSD 2028Çocuk Hakları2003
FSD 2030Üreme Sağlığı2003
FSD 2032Medya Okuryazarlığı2003
FSD 2034Sağlıkta İnovasyon2003
FSD 2036Sağlık Politikaları2003
FSD 2038Yoğun Bakım Hemşireliği2003
FSD 2042Diyabet Hemşireliği2003
FSD 2044Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma2003
FSD 2046Ameliyathane Hemşireliği2003
FSD 2048Toplumsal Cinsiyet Eşitliği2003
FSD 2052Sosyal Sorumluluk Projeleri2003
FSD 2054Tamamlayıcı Tedavi ve Bakım Uygulamaları2003
FSD 2050İşaret Dili2003
FSD 2072İş Sağlığı ve Güvenliği2003
Seçmeli Alan Bilgisi V
FHB 3201Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği601014
FHB 3203Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği601014
Seçmeli Alan Bilgisi VI
FHB 3205Sağlık Politikaları2003
FHB 3209Gelişim ve Öğrenme2003
CBU 4401Girişimcilik4005
FHB 3217Hemşirelikte Bilişim2003
FHB 3221Atılganlık Eğitimi2003
FHB 3223Engelli Sağlığı2003
FHB 2211Sağlık Psikolojisi2003
FHB 3224Sağlık Hizmetlerinde Kalite2003
FHB 3214Kanıta Dayalı Hemşirelik2003
Seçmeli Alan Bilgisi VII
FHB 3201Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği601014
FHB 3203Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği601014
ÜSD / Seçmeli Alan Bilgisi VIII
FHB 3204Liderlik2003
FHB 3206Kariyer Yönetimi2003
FHB 3208Sosyal Sorumluluk Projeleri2003
FHB 3210Kalite ve Hasta Güvenliği2003
FHB 3212Sağlık Hukuku ve Hemşirelik2003
FHB 3214Kanıta Dayalı Hemşirelik2003
FHB 3218Özel Gereksinimi Olan Çocuğun Bakımı2003
FHB 3222Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği2003
FHB 3217Hemşirelikte Bilişim2003
Seçmeli Alan Bilgisi IX
FHB 4201Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği601014
FHB 4203Halk Sağlığı Hemşireliği601014
Seçmeli Alan Bilgisi X
FHB 4216Hemşirelik Esasları Alan Bilgisi Uygulaması302016
FHB 4217İç Hastalıkları Hemşireliği Alan Bilgisi Uygulaması302016
FHB 4218Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Alan Bilgisi Uygulaması302016
FHB 4219Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Alan Bilgisi Uygulaması302016
FHB 4220Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Alan Bilgisi Uygulaması302016
FHB 4221Halk Sağlığı Hemşireliği Alan Bilgisi Uygulaması302016
FHB 4222Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Alan Bilgisi Uygulaması302016
Seçmeli Alan Bilgisi XI
FHB 4201Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği601014
FHB 4203Halk Sağlığı Hemşireliği601014
Seçmeli Alan Bilgisi XII
FHB 4216Hemşirelik Esasları Alan Bilgisi Uygulaması302016
FHB 4217İç Hastalıkları Hemşireliği Alan Bilgisi Uygulaması302016
FHB 4218Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Alan Bilgisi Uygulaması302016
FHB 4219Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Alan Bilgisi Uygulaması302016
FHB 4220Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Alan Bilgisi Uygulaması302016
FHB 4221Halk Sağlığı Hemşireliği Alan Bilgisi Uygulaması302016
FHB 4222Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Alan Bilgisi Uygulaması302016