1- Hemşirelik eğitimi alan öğrenci birey, aile ve toplumun sağlık bakımı gereksinimlerinin karşılanmasında mesleki rol ve işlevleriyle ilgili temel bilgi, tutum ve beceriye sahiptir.
2- Hemşirelik eğitimi alan öğrenci hemşirelik alanındaki bilimsel ve güncel bilgilere ulaşır ve kanıta dayalı olarak hemşirelik bakımı basamaklarını bilir.
3- Hemşirelik eğitimi alan öğrenci mesleki rol, yetki ve sorumluluklarını hasta güvenliği ve bakım kalitesine önem vererek etik ilkelere, ilgili yasal düzenlemelere uygun gerçekleştirir.
4- Hemşirelik eğitimi alan öğrenci yaşam boyu öğrenme bilinci ile mesleki rol ve sorumluluklarını yerine getirirken girişimcilik, bilişim ve bakım teknolojilerini kullanır.
5- Hemşirelik eğitimi alan öğrenci birey, aile, toplum ve sağlık profesyonelleri ile etkili iletişim kurar ve işbirliği içinde çalışır.
6- Hemşirelik eğitimi alan öğrenci birey, aile ve toplumun eğitim, danışmanlık ve bakım gereksinimlerini hemşirelik süreci doğrultusunda bütüncül bir yaklaşımla karşılar.
7- Hemşirelik eğitimi alan öğrencinin profesyonel gelişimine ve hemşirelik alanına katkıda bulunacak bilimsel toplantılar, araştırma, sosyal sorumluluk projeleri, kültürel ve entelektüel etkinliklerde yer alır.
8- Hemşirelik eğitimi alan öğrenci hemşirelik uygulamalarında eleştirel düşünme, liderlik ve problem çözme becerilerini kullanır.
9- Hemşirelik eğitimi alan öğrenci alanı ile ilgili bilimsel bilgiye ulaşabilecek düzeyde en az bir yabancı dili kullanır.
10- Hemşirelik eğitimi alan öğrenci dezavantajlı gruplara (engelliler, mülteci, sığınmacı, göçmenler, yoksullar, şiddete maruz kalan kadın, çocuk ve yaşlılar vb) duyarlı olup bu grupların gereksinimlerinin farkında olur.