Ders KoduDers Adı12345678910
AİT 1101.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I4554455454
AİT 1102.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II4545544444
CBU 4401Girişimcilik4004000500
FHB 1101Hemşirelik Temel Kavram ve İlkeleri5555555551
FHB 1102Hemşirelik Esasları5455554544
FHB 1103Kendini Tanıma ve İletişim5345345430
FHB 1104Histoloji5554455555
FHB 1105Oryantasyon ve Kültürel Etkinlikler5054050405
FHB 1235Teknoloji Bağımlılığı ve Hemşirelik3200003500
FHB 1236Teknoloji Bağımlılığı ve Hemşirelik0000000000
FHB 2101Hemşirelikte Farmakoloji3323333333
FHB 2102Hemşirelikte Etik4454400050
FHB 2103Mesleki İngilizce I4554454554
FHB 2104Mesleki İngilizce II5555545555
FHB 2105Hemşirelikte Öğretim5555555555
FHB 2106Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği5555554555
FHB 2108Cinsel Sağlık5544554545
FHB 2201İç Hastalıkları Hemşireliği5540550540
FHB 2203Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği5545555554
FHB 2204Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma4544444445
FHB 2205Hemşirelikte Bilgiye Ulaşma ve Sunum1232223323
FHB 2206Ameliyathane Hemşireliği5445555445
FHB 2207Sağlığı Koruma ve Geliştirme5555555554
FHB 2209Yoğun Bakım Hemşireliği5554554454
FHB 2210Kardiyoloji Hemşireliği5050405450
FHB 2211Sağlık Psikolojisi4444443303
FHB 2213Hemşirelikte Sağlığı Koruma ve Geliştirme0000000000
FHB 2214Diyabet Hemşireliği5504444104
FHB 2215Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı 3002002430
FHB 2216Diyaliz Hemşireliği4440231220
FHB 2217Madde Bağımlılığı4030400303
FHB 2218Transplantasyon Hemşireliği4454444544
FHB 2219Tamamlayıcı Tedavi ve Bakım Uygulamaları5454345340
FHB 2220Yara ve Stoma Bakımı5555505555
FHB 2221Hasta Bakım Süreci5543544444
FHB 2223Ağrı Yönetimi5445004504
FHB 3101Mesleki İngilizce III4000504005
FHB 3102Hemşirelikte Araştırma 0003000003
FHB 3103Sağlık ve Hastalık Sosyolojisi3333233333
FHB 3104Eleştirel Düşünme4554545454
FHB 3105Hemşirelikte Yönetim5555555455
FHB 3106Mesleki İngilizce IV5555544445
FHB 3201Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği4555555555
FHB 3202İnfertilite Hemşireliği4444444344
FHB 3203Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği4455555544
FHB 3204Liderlik4554544454
FHB 3205Sağlık Politikaları4554545444
FHB 3206Kariyer Yönetimi3454545445
FHB 3208Sosyal Sorumluluk Projeleri0234334343
FHB 3209Gelişim ve Öğrenme5555554555
FHB 3210Kalite ve Hasta Güvenliği5555555555
FHB 3212Sağlık Hukuku ve Hemşirelik5555555545
FHB 3213Okul Sağlığı Hemşireliği0343030304
FHB 3214Kanıta Dayalı Hemşirelik4444454544
FHB 3215Palyatif Bakım5453454555
FHB 3216Evde Bakım Hemşireliği4333343323
FHB 3217Hemşirelikte Bilişim3554444545
FHB 3218Özel Gereksinimi Olan Çocuğun Bakımı5005000500
FHB 3219Transkültürel Hemşirelik3433232403
FHB 3221Atılganlık Eğitimi5044004500
FHB 3222Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği0050005005
FHB 3223Engelli Sağlığı4444005405
FHB 3224Sağlık Hizmetlerinde Kalite3343033540
FHB 4201Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği4444044000
FHB 4203Halk Sağlığı Hemşireliği0433344444
FHB 4205İç Hastalıkları Hemşireliği İntörnlüğü4405333320
FHB 4207Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği İntörnlüğü5455555454
FHB 4209Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği İntörnlüğü5555454555
FHB 4211Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İntörnlüğü4544455455
FHB 4213Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İntörnlüğü4444044300
FHB 4215Halk Sağlığı Hemşireliği İntörnlüğü3333332334
SBF 1101Anatomi5343453354
SBF 1102Patoloji 4330304033
SBF 1103Fizyoloji5433554454
SBF 1104Mikrobiyoloji4333304500
SBF 1105Biyokimya5555555554
SBF 1107İş Sağlığı ve Güvenliği3000330050
SBF 1201Sinema4005040005
SBF 1203Diksiyon ve Yazılı Anlatım 3005005500
SBF 1205Basketbol 0405040050
SBF 1206Sinema 3000404004
SBF 1207Voleybol 3342424432
SBF 1208Diksiyon ve Yazılı Anlatım3040040300
SBF 1209Yüzme 4005050050
SBF 1210Basketbol 3040030040
SBF 1211Tenis 3003003003
SBF 1212Voleybol 4343433433
SBF 1213Masa Tenisi 4050405005
SBF 1214Yüzme 3004004003
SBF 1215Step - Aerobik 4434543233
SBF 1216Tenis 3030030300
SBF 1217Plates 4040400000
SBF 1218Masa Tenisi 3003033000
SBF 1220Step - Aerobik 4233433234
SBF 1222Plates 3343544304
SBF 1225Güzel Sanatlar-Halk Oyunları4545554444
SBF 1227Güzel Sanatlar-Müzik3311315115
SBF 1229Resim0000000000
SBF 1230Güzel Sanatlar-Halk Oyunları4554554455
SBF 1231Akademik Türkçe0000000000
SBF 1232Güzel Sanatlar-Müzik1111114314
SBF 1233Teknoloji Bağımlılığı3200003500
SBF 1234Resim0000000000
SBF 1236Akademik Türkçe0000000000
SBF 1238Teknoloji Bağımlılığı3200003500
SBF 2102İlkyardım ve Acil Bakım4444455454
SBF 2201İşaret Dili4005030004
SBF 2203Beslenme4554455555
SBF 2204Toplumsal Cinsiyet Eşitliği4544455545
SBF 3102Biyoistatistik4005000000
TDL 1111.Türk Dili I2332003004
TDL 1112Türk Dili II5530043044
USD 1127Kanserden Korunma0000000000
USD 1129İlk Yardım ve Acil Bakım0000000000
YDI 1121.Yabancı Dil - İngilizce I4000500004
YDI 1122.Yabancı Dil - İngilizce II4444444444