1. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
CBS 1103Matematik I2,000,000,002,00
CBS 1107Bilgisayar Destekli Haritalama I4,000,000,005,00
CBS 1113Temel Bilgisayar Bilimleri2,000,000,002,00
CBS 1115Ölçme Bilgisi I3,000,000,005,00
CBS 1117Tapu ve Kadastro Bilgisi2,000,000,004,00
CBS 1119Genel Coğrafya2,000,000,004,00
CBS 1121Alet Bilgisi2,000,000,002,00
CBS 1127Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş2,000,000,004,00
CBS 1125CBS İçin İngilizce2,000,000,002,00
Toplam21,000,000,0030,00
2. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SEC 1204Alan Seçmeli Dersler---2,00
CBS 1108Bilgisayar Destekli Haritalama II4,000,000,005,00
CBS 1114Kent Bilgi Sistemleri2,000,000,004,00
CBS 1116Ölçme Bilgisi II3,000,000,005,00
CBS 1118Web Tabanlı CBS2,000,000,003,00
CBS 1124Fotogrametri3,000,000,003,00
CBS 1126Temel Kartoğrafya2,000,000,002,00
CBS 1128İş Sağlığı ve Güvenliği2,000,000,002,00
CBS 1130Gayrimenkul Değerlemede CBS3,000,000,004,00
Toplam21,000,000,0030,00
3. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SEC 2401Alan Dışı Seçmeli Dersler---3,00
CBS 2105Uzaktan Algılama 3,000,000,004,00
CBS 2117Ofis Programları2,000,000,002,00
CBS 2119Arazi Yönetimi3,000,000,004,00
CBS 2123Coğrafi Bilgi Sistemleri için Temel İstatistik2,000,000,003,00
CBS 2125Konum Analizleri3,000,000,004,00
CBS 2127Veritabanı Uygulamaları2,000,000,004,00
CBS 2137Modern Ölçme Yöntemleri ve Uygulamaları3,000,000,004,00
CBS 2139Mobil CBS Uygulamaları2,000,000,002,00
Toplam20,000,000,0030,00
4. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
AIT 2102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 4,000,000,004,00
TDL 2112Türk Dili4,000,000,004,00
YDI 2122Yabancı Dil4,000,000,004,00
CBS 2124İşletmede Mesleki Eğitim0,000,004,0018,00
Toplam12,000,004,0030,00
Alan Seçmeli Dersler
CBS 1202Jeomorfolojik Analiz2,000,000,002,00
CBS 1204İnovasyon Yönetimi2,000,000,002,00
CBS 1206Harita Bilgisi2,000,000,002,00
Alan Dışı Seçmeli Dersler
CBS 2401Taşınmaz Geliştirme Stratejileri2,000,000,003,00
CBS 2403Kentsel Dönüşüm2,000,000,003,00
CBS 2405Şehir ve Bölge Planlama2,000,000,003,00
CBS 2407Konumsal 3D Modelleme2,000,000,003,00
CBS 2409Mesleki Trigonometri2,000,000,003,00
CBS 2411Kamulaştırma2,000,000,003,00
CBS 2413Borsa Göstergeleri ve Yatırım Kararları2,000,000,003,00
CBS 2415Girişimcilik2,000,000,003,00