Ders KoduDers Adı123456789101112131415
AIT 2102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 000000000200050
CBS 1103Matematik I030000000003000
CBS 1107Bilgisayar Destekli Haritalama I415132144242000
CBS 1108Bilgisayar Destekli Haritalama II203042155431000
CBS 1113Temel Bilgisayar Bilimleri000000000000000
CBS 1114Kent Bilgi Sistemleri000000000000000
CBS 1115Ölçme Bilgisi I000000000000000
CBS 1116Ölçme Bilgisi II000000000000000
CBS 1117Tapu ve Kadastro Bilgisi000000000000000
CBS 1118Web Tabanlı CBS000000000000000
CBS 1119Genel Coğrafya000000000000000
CBS 1121Alet Bilgisi000000000000000
CBS 1124Fotogrametri000000000000000
CBS 1125CBS İçin İngilizce000000000000000
CBS 1126Temel Kartoğrafya000000000000000
CBS 1127Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş000000000000000
CBS 1128İş Sağlığı ve Güvenliği000000000000000
CBS 1130Gayrimenkul Değerlemede CBS000000000000000
CBS 1202Jeomorfolojik Analiz000000000000000
CBS 1204İnovasyon Yönetimi000000000000000
CBS 1206Harita Bilgisi000000000000000
CBS 2105Uzaktan Algılama 303330050200000
CBS 2117Ofis Programları044322322222100
CBS 2119Arazi Yönetimi000000000000000
CBS 2123Coğrafi Bilgi Sistemleri için Temel İstatistik542301001001000
CBS 2124İşletmede Mesleki Eğitim000000000000000
CBS 2125Konum Analizleri000000000000000
CBS 2127Veritabanı Uygulamaları353300120111000
CBS 2137Modern Ölçme Yöntemleri ve Uygulamaları000000000000000
CBS 2139Mobil CBS Uygulamaları000000000000000
CBS 2401Taşınmaz Geliştirme Stratejileri000000000000000
CBS 2403Kentsel Dönüşüm000000000000000
CBS 2405Şehir ve Bölge Planlama000000000000000
CBS 2407Konumsal 3D Modelleme000000000000000
CBS 2409Mesleki Trigonometri000000000000000
CBS 2411Kamulaştırma000000000000000
CBS 2413Borsa Göstergeleri ve Yatırım Kararları000000000000000
CBS 2415Girişimcilik000000000000000
TDL 2112Türk Dili000000000000000
YDI 2122Yabancı Dil000000000000000