1- Bilgi Sistemlerini tanıyabilme, Sistem tasarımı temel ilkelerini öğrenebilme
2- Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki teorik ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme
3- Alanının gerektirdiği ölçüde temel bilgisayar programları ve mesleki programları kullanabilme
4- Demografik, sosyo - ekonomik vb verilerin istatistiksel olarak analizini yapabilme
5- Ölçek, ölçeklendirme, kartografya, uzaktan algılama, projeksiyon sistemleri, kartezyen koordinat sistemleri gibi konularda bilgi sahibi olabilme
6- İki ve üç boyutlu mekansal algı, görsel algı oluşturabilme ve geliştirebilme
7- Proje yürütücüsü vasfıyla kendi meslek alanı içinde coğrafi bilgi sistemleri alanında yürütülen bir projenin her aşamasında temel düzeyde proje yönetimi yapabilme
8- Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımlarını öğrenebilme, temel, ileri düzey sorgulama ve analizler yapabilme
9- Tematik haritalar oluşturabilme ve sunumunu yapabilme
10- Araştırma Becerisi Bilgileri elde edebilme, değerlendirebilme, kayıt edebilme ve uygulama yapabilme
11- CBS amaçlı konumsal ve konumsal olmayan veri ve bunların toplama yöntemlerini öğrenebilme
12- Mekana ilişkin sorunların çözümünde gerekli olan temel düzeyde matematiksel ve analitik düşünme becerisi edinebilme
13- Farklı mesleki disiplinler ile birlikte çalışabilme becerisine sahip olabilme
14- Milli ve kültürel değerlere saygılı, sosyal sorumluluk ve mesleki etik değerlerin bilincine sahip olabilme
15- İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olabilme