Kuruluş : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Demirci Meslek Yüksekokulu 25.01.1994 tarihinde kurulmuştur. 2016 - 2017 eğitim öğretim yılında Coğrafi Bilgi Sistemleri programı eğitim ve öğretime başlamış olup, 2017 - 2018 yılından itibaren ise II. öğretim programı ile devam edecektir.
Kazanılan Derece : Coğrafi Bilgi Sistemleri Ön Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Önlisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı’ndan (YGS) YGS-1 puan türünden yeterli puanı almaları gerekmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Coğrafi Bilgi Sistemleri Programından ön lisans derecesi alabilmek için, eğitim programında belirtilen biçimde toplam 120 AKTS karşılığı zorunlu ve seçmeli derslerin başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Bu koşula ek olarak genel akademik not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır.
Program Profili : Coğrafi Bilgi Sistemleri programı, ilgili sektörün ihtiyaç duyduğu niteliklerde, alanıyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, Bilgi sistemleri ile ilgili işlemlerin gerek kamu kurumunda gerekse özel sektörde mesleklerini etkin bir biçimde yürütebilecek mesleki bilgi ve beceriye sahip, insan ilişkileri kuvvetli ve çağdaş meslek personeli yetiştirmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Coğrafi Bilgi Sistemleri Programını başarıyla tamamlayan mezunlar; kamu ve özel sektörlerdeki Haritacılık, Hidrolojik Uygulamalar, Ormancılık uygulamaları, Zirai Uygulamalar, Denizcilik ve Kıyı Yönetimi, Savunma Uygulamaları alanlarında çalışan kurum ve kuruluşların ve özellikle yerel yönetimlerin öncelikle mekânsal veri üreten birimlerinde ve bilgi işlem birimlerinde çalışma olanağına sahip olabilirler
Üst Derece Programlarına Geçiş : Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı ile Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar-Enformatik Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Harita Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama, Jeoloji Mühendisliği gibi bölümlere geçerek lisans tamamlama şansına sahip olabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav yapılmaktadır. öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler, ödevler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav %40, dönem sonu sınavı da %60 oranında etkili olmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir.Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu (CC) alması gerekir. GANO'su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO' su 2.00'ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO' larını 2.00' ın üzerine çıkarmak zorundadır.Bu değerlendirmeler dersler için belirlenen ve duyurulan ağırlıklarla başarı notuna dönüştürülür ve dersin AKTS değeri ile orantılı biçimde birikimli akademik ortalamaya katılır.
Mezuniyet Koşulları : Bölümden mezun olabilmek için en az 120 AKTS ders alınmış olması, genel akademik not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve stajların tamamlamış olması şartı aranır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Program Başkanı: Öğr. Gör. Ramazan GÜNGÖR
Adres: Celal Bayar Üniversitesi Demirci Meslek Yüksekokulu 45900 Demirci-MANİSA
Telefon: 0.236. 462 38 15 Faks: 0.236. 462 46 08
Web Sayfası: http://demircimyo.cbu.edu.tr/ E-posta: ramazan.gungor@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Coğrafi Bilgi Sistemleri Programı Türkçe eğitim vermektedir. Her yarıyılda, sektörde görev yapan alanında deneyimli profesyonellerle kariyer günleri etkinlikleri çerçevesinde bir araya gelme olanağı bulunmaktadır. Bölümde 2 öğretim görevlisi görev yapmaktadır.