1. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
ARK 5501Arkeoloji Seçmeli Dersler - I---24
SBE 5501Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği3006
Toplam30030
2. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
ARK 5502Arkeoloji Seçmeli Dersler - II---24
ARK 5806Seminer0006
Toplam00030
3. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 5000Tez Çalışması00024
UZM 5000Uzmanlık Alanı0006
Toplam00030
4. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 5000Tez Çalışması00024
UZM 5000Uzmanlık Alanı0006
Toplam00030
Arkeoloji Seçmeli Dersler - I
ARK 5201Batı Anadolu’da Tunç Çağlar3006
ARK 5203Antik Heykeltıraşlık Sanatı3006
ARK 5205Arkaik Dönem'de İonia’da Ticari Amphora Üretimi3006
ARK 5207Anadolu’da Hellenistik Dönem Seramiği ve Üretim Merkezleri3006
ARK 5209Attika Seramiğinde Mitoloji ve İkonografı3006
ARK 5211Helen ve Roma Pantheonunda Doğu Kökenli Tanrılar3006
ARK 5213Helenistik Dönem Kültürü ve Pergamon Krallığı3006
ARK 5215Eski Yunan Kültürü ve Edebiyatı3006
ARK 5217Eski Yunanca Gramer3006
ARK 5219Hellen Dünyasında Kültler ve İnançlar3006
ARK 5221Demir Çağı’ndan Roma Dönemi’ne Kadar Kybele İkonografisi3006
ARK 5223Hellen Mimarlığı3006
ARK 5225Küçük Buluntu Çalışmaları0006
Arkeoloji Seçmeli Dersler - II
ARK 5202Eskiçağ'da Mühendislik ve Teknoloji3006
ARK 5204Aiolis Tarihi Coğrafyası 3006
ARK 5206Lydia Kültürü ve Uygarlığı3006
ARK 5208Anadolu'da Roma Seramiği ve Üretim Merkezleri 3006
ARK 5210Geç Antik Çağ ve Erken Bizans Seramiği3006
ARK 5212Helenistik, Roma ve Bizans Dönemlerinde Pergamon Seramik Üretimi 3006
ARK 5214Batı Anadolu Terrakotta Figürin Atölyeleri 3006
ARK 5216Eskiçağ Roma Kültürü ve Edebiyatı3006
ARK 5218Epigrafi3006
ARK 5220Roma Dünyasında Kültler ve İnançlar3006
ARK 5222Antik Şehircilik ve Planlama3006
ARK 5224Roma Dönemi Mimarlığı3006
ARK 5226Amphora Mühürleri0006