Ders KoduDers Adı12345678910111213
ARK 5201Batı Anadolu’da Tunç Çağlar5555254110204
ARK 5202Eskiçağ'da Mühendislik ve Teknoloji4553443253553
ARK 5203Antik Heykeltıraşlık Sanatı5554330130205
ARK 5204Aiolis Tarihi Coğrafyası 4232322011202
ARK 5205Arkaik Dönem'de İonia’da Ticari Amphora Üretimi1322123030202
ARK 5206Lydia Kültürü ve Uygarlığı4422332322102
ARK 5207Anadolu’da Hellenistik Dönem Seramiği ve Üretim Merkezleri4543333333332
ARK 5208Anadolu'da Roma Seramiği ve Üretim Merkezleri 4544334232323
ARK 5209Attika Seramiğinde Mitoloji ve İkonografı4534333333333
ARK 5210Geç Antik Çağ ve Erken Bizans Seramiği4543333232333
ARK 5211Helen ve Roma Pantheonunda Doğu Kökenli Tanrılar3555124441234
ARK 5212Helenistik, Roma ve Bizans Dönemlerinde Pergamon Seramik Üretimi 3534433243353
ARK 5213Helenistik Dönem Kültürü ve Pergamon Krallığı5334234341334
ARK 5214Batı Anadolu Terrakotta Figürin Atölyeleri 5555433232314
ARK 5215Eski Yunan Kültürü ve Edebiyatı1232232222222
ARK 5216Eskiçağ Roma Kültürü ve Edebiyatı1222232222222
ARK 5217Eski Yunanca Gramer2222333322233
ARK 5218Epigrafi2322232232222
ARK 5219Hellen Dünyasında Kültler ve İnançlar5454332231214
ARK 5220Roma Dünyasında Kültler ve İnançlar5454332231214
ARK 5221Demir Çağı’ndan Roma Dönemi’ne Kadar Kybele İkonografisi4454241241345
ARK 5222Antik Şehircilik ve Planlama5544122130004
ARK 5223Hellen Mimarlığı0000000000000
ARK 5224Roma Dönemi Mimarlığı0000000000000
ARK 5225Küçük Buluntu Çalışmaları0000000000000
ARK 5226Amphora Mühürleri0000000000000
ARK 5806Seminer3345533331104
SBE 5501Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği0000000000000
TEZ 5000Tez Çalışması0000000000000
UZM 5000Uzmanlık Alanı0000000000000