1- Arkeolojinin kuramları, kavramları ve tartışmalarını doğru bir biçimde kavrayabilme.
2- Uzmanlaşacağı arkeolojik malzeme hakkında detaylı bilgiye sahip olarak bu malzemeyi tanımlayabilme ve yorumlayabilme.
3- Arkeoloji bilimi tarihi ve farklı dönemlerde oluşmuş anlayışları bilerek arkeolojik kavramlara farklı açılardan yaklaşabilme ve objektif yorum yapabilme.
4- Bilimsel bir çalışmada ortaya çıkan problemleri analiz etme, ilgili verileri bilimsel metotlara göre toplama ve değerlendirme, problem ile ilgili sonuç önerileri üretebilme ve bu sonuçları karşılaştırabilme.
5- Arkeolojinin güncel metotları hakkında bilgi sahibi olma ve bu metotları teorik ve pratik çalışmalarda kullanabilme.
6- Disiplinler arası (interdisipliner) ve çok disiplinli (multidisipliner) çalışma yapabilme, farklı alanlardan uzmanlarla birlikte çalışabilme.
7- Hayat boyu öğrenmenin önemini kavrayarak Arkeoloji alanında güncel teknolojiyi izleme ve kendini geliştirme, dünyada bu konudaki gelişmeleri takip edebilme ve katkıda bulunabilme.
8- Çeşitli iletişim yöntemlerini kullanarak toplumu, arkeoloji bilimi ve kültürel miras ile ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yürütebilme.
9- Uzmanlık alanı ile ilgili çeşitli etkinlik ve toplantıları izlemek ve bunlara katılmak suretiyle güncel bilimsel verileri takip etme ve katkıda bulunabilme.
10- Arkeoloji ile ilgili mevzuat ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olarak bilimsel çalışmaları doğru bir biçimde yürütebilme ve bu mevzuat ve uygulamalara katkı sağlayabilme.
11- Arkeoloji alanında ilgili kişi ve kurumlar ile birlikte çalışma, bu kişi ve kurumlar ile çeşitli görüşler paylaşma, arkeolojik çalışmalarda uzmanlık alanıyla ilgili veya yönetimsel görevler alabilme.
12- Bilimsel ekiplerin yönetimi, projelerin yürütülmesi, kaynak ve bütçe yönetimi gibi konularda bilgi sahibi olarak ekibin ortak bir amaç için çalışmasını sağlayabilme.
13- Bilimsel etik kurallarını gözetme ve buna göre hareket edebilme. Bilimsel etiğin korunması ve bilgi üretimi ile yayımı standartlarının yükseltilmesi için katkı sunabilme.