1. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SHD 6601Sosyal Hizmet Seçmeli Dersler I---12,00
SBE 6001Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği3,000,000,006,00
SHD 6101Sosyal Hizmet Uygulaması I4,000,004,0012,00
Toplam7,000,004,0030,00
2. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SHD 6602Sosyal Hizmet Seçmeli Dersler II---12,00
SBE 6806Seminer0,000,000,006,00
SHD 6102Sosyal Hizmet Uygulaması II1,000,008,0012,00
Toplam1,000,008,0030,00
3. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
FRM 1000Gelişim ve Öğrenme3,000,000,006,00
FRM 2000Öğretimde Planlama ve Değerlendirme3,000,002,006,00
SBE 6000Tez Çalışması0,000,000,0012,00
Toplam6,000,002,0030,00
4. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
5. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
6. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
7. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
8. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
Sosyal Hizmet Seçmeli Dersler I
SHD 6203 Sosyal Hizmet Müdahalesi 3,000,000,006,00
SHD 6205 Gruplarla Sosyal Hizmet 3,000,000,006,00
SHD 6207Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet 3,000,000,006,00
SHD 6209 Sosyal Hizmette Yaşam Kalitesi 3,000,000,006,00
SHD 6211Sosyal Hizmet Uygulamasında Sosyo - Kültürel Unsurlar 3,000,000,006,00
SHD 6213Sosyal Politika Analizi 3,000,000,006,00
SHD 6215Sosyal Hizmet Etiği 3,000,000,006,00
SHD 6217Kentleşme ve Göç Sorunları 3,000,000,006,00
SHD 6219Sosyal Dışlanma ve Ayrımcılık 3,000,000,006,00
SHD 6221Sivil Toplum ve Sosyal Hizmet 3,000,000,006,00
SHD 6223Sosyal Hizmette Güncel Tartışmalar 3,000,000,006,00
SHD 6225Kültürlerarası İletişim 3,000,000,006,00
SHD 6227Kırsal Sosyal Hizmet 3,000,000,006,00
SHD 6229Bağımlılık ve Sosyal Hizmet 3,000,000,006,00
SHD 6231Çocuk Koruma Sistemleri ve Sosyal Hizmet 3,000,000,006,00
SHD 6233Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Hizmet 3,000,000,006,00
SHD 6235Aile ve Çocuklarla Sosyal Hizmet 3,000,000,006,00
SHD 6237Yaşlılık ve Sosyal Hizmet 3,000,000,006,00
SHD 6239Sosyal Hizmette Vaka Yönetimi ve Vaka Tartışmaları 3,000,000,006,00
SHD 6241Ekolojik (Yeşil) Sosyal Hizmet 3,000,000,006,00
SHD 6201İleri İstatistiksel Yöntemlerin Sosyal Hizmet Alanına Uygulanması 3,000,000,006,00
Sosyal Hizmet Seçmeli Dersler II
SHD 6210Yeni Halk Sağlığı Sorunlarına Sosyal Hizmet Yaklaşımı 3,000,000,006,00
SHD 6212Sosyal Politika ve Sosyal Hizmet Yönetimi 3,000,000,006,00
SHD 6214Sosyal Bilimler ve Sosyal Hizmet 3,000,000,006,00
SHD 6216İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet 3,000,000,006,00
SHD 6218Kriz ve Afet Yönetimi 3,000,000,006,00
SHD 6220Yardım Edenlere Yardım 3,000,000,006,00
SHD 6222Sosyal Hizmet Eğitimi ve Süpervizyon 3,000,000,006,00
SHD 6224Dijital Kültür ve Sosyal Hizmet 3,000,000,006,00
SHD 6226Adli Sosyal Hizmet 3,000,000,006,00
SHD 6228Endüstriyel Sosyal Hizmet 3,000,000,006,00
SHD 6230Engellilerle Sosyal Hizmet 3,000,000,006,00
SHD 6232Sığınmacı, Göçmen ve Mültecilerle Sosyal Hizmet 3,000,000,006,00
SHD 6234Okul Sosyal Hizmeti 3,000,000,006,00
SHD 6236Orduda Sosyal Hizmet 3,000,000,006,00
SHD 6238Kanıta Dayalı Sosyal Hizmet 3,000,000,006,00
SHD 6240Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet 3,000,000,006,00
SHD 6242Sosyal Hizmette Sosyal İnovasyon ve Sosyal Girişimcilik 3,000,000,006,00
SHD 6206Toplumla Sosyal Hizmet 3,000,000,006,00
SHD 6202Sosyal Hizmet için Nitel Araştırma Yöntemleri3,000,000,006,00
SHD 6204Bireylerle Sosyal Hizmet 3,000,000,006,00
SHD 6208Sosyal Epidemiyoloji ve Sağlığın Sosyal Belirleyicileri 3,000,000,006,00
SHD 6225Kültürlerarası İletişim 3,000,000,006,00