1- İleri sosyal hizmet müdahalesini tanımlayabilme ve gerçekleştirebilme
2- Sosyal hizmetin uzmanlık alanlarını tanımlayabilme
3- Sosyal hizmetin etik ilke ve değerlerini tanımlayabilme ve ileri sosyal hizmet uygulamasına aktarabilme
4- Bilimsel bilginin sınırlarını, geçerliğini ve güvenirliğini değerlendirme ve bilimsel bilgi üretebilme
5- Sosyal hizmet alanındaki, (sosyal hizmetin uzmanlık alanları da düşünülerek) güncel kuramsal tartışma ve uygulamaları takip edebilme