Ders KoduDers Adı12345
FRM 1000Gelişim ve Öğrenme00000
FRM 2000Öğretimde Planlama ve Değerlendirme00000
SBE 6000Tez Çalışması00000
SBE 6001Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği00000
SBE 6806Seminer00000
SHD 6101Sosyal Hizmet Uygulaması I55553
SHD 6102Sosyal Hizmet Uygulaması II55555
SHD 6201İleri İstatistiksel Yöntemlerin Sosyal Hizmet Alanına Uygulanması 44455
SHD 6202Sosyal Hizmet için Nitel Araştırma Yöntemleri44355
SHD 6203 Sosyal Hizmet Müdahalesi 55554
SHD 6204Bireylerle Sosyal Hizmet 55534
SHD 6205 Gruplarla Sosyal Hizmet 55544
SHD 6206Toplumla Sosyal Hizmet 55545
SHD 6207Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet 55544
SHD 6208Sosyal Epidemiyoloji ve Sağlığın Sosyal Belirleyicileri 44434
SHD 6209 Sosyal Hizmette Yaşam Kalitesi 44544
SHD 6210Yeni Halk Sağlığı Sorunlarına Sosyal Hizmet Yaklaşımı 55543
SHD 6211Sosyal Hizmet Uygulamasında Sosyo - Kültürel Unsurlar 45544
SHD 6212Sosyal Politika ve Sosyal Hizmet Yönetimi 55533
SHD 6213Sosyal Politika Analizi 55445
SHD 6214Sosyal Bilimler ve Sosyal Hizmet 54545
SHD 6215Sosyal Hizmet Etiği 55555
SHD 6216İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet 55544
SHD 6217Kentleşme ve Göç Sorunları 55535
SHD 6218Kriz ve Afet Yönetimi 55543
SHD 6219Sosyal Dışlanma ve Ayrımcılık 55544
SHD 6220Yardım Edenlere Yardım 55544
SHD 6221Sivil Toplum ve Sosyal Hizmet 44544
SHD 6222Sosyal Hizmet Eğitimi ve Süpervizyon 55544
SHD 6223Sosyal Hizmette Güncel Tartışmalar 55544
SHD 6224Dijital Kültür ve Sosyal Hizmet 44455
SHD 6225Kültürlerarası İletişim 55544
SHD 6226Adli Sosyal Hizmet 55444
SHD 6227Kırsal Sosyal Hizmet 45544
SHD 6228Endüstriyel Sosyal Hizmet 55434
SHD 6229Bağımlılık ve Sosyal Hizmet 55544
SHD 6230Engellilerle Sosyal Hizmet 55544
SHD 6231Çocuk Koruma Sistemleri ve Sosyal Hizmet 55543
SHD 6232Sığınmacı, Göçmen ve Mültecilerle Sosyal Hizmet 55544
SHD 6233Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Hizmet 55543
SHD 6234Okul Sosyal Hizmeti 55434
SHD 6235Aile ve Çocuklarla Sosyal Hizmet 55544
SHD 6236Orduda Sosyal Hizmet 54433
SHD 6237Yaşlılık ve Sosyal Hizmet 55544
SHD 6238Kanıta Dayalı Sosyal Hizmet 54555
SHD 6239Sosyal Hizmette Vaka Yönetimi ve Vaka Tartışmaları 55434
SHD 6240Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet 55534
SHD 6241Ekolojik (Yeşil) Sosyal Hizmet 55444
SHD 6242Sosyal Hizmette Sosyal İnovasyon ve Sosyal Girişimcilik 44335
TEZ 6000Tez Çalışması00000
UZM 6000Uzmanlık Alanı00000