1. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
REK 6601Rekreasyon Seçmeli Ders-I---18,00
SBE 6601Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği3,000,000,006,00
REK 6111Rekreasyon ve Serbest Zaman Araştırmalarında Güncel Konular3,000,000,006,00
Toplam6,000,000,0030,00
2. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
REK 6602Rekreasyon Seçmeli Ders - II---18,00
SBE 6806Seminer0,000,000,006,00
REK 6112Rekreasyonel Etkinlik Yönetimi3,000,000,006,00
Toplam3,000,000,0030,00
3. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
FRM 1000Gelişim ve Öğrenme3,000,000,006,00
FRM 2000Öğretimde Planlama ve Değerlendirme3,000,002,006,00
Toplam6,000,002,0042,00
4. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
5. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
6. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
7. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
8. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
Rekreasyon Seçmeli Ders-I
REK 6201Karşılaştırmalı Rekreasyon Planlama ve Programlama3,000,000,006,00
REK 6203Rekreasyonda Spor Psikolojisi3,000,000,006,00
REK 6205Rekreasyonel Turizmde Güncel Konular 3,000,000,006,00
REK 6207Nicel Araştırma Veri Analizi ve Yorumlama3,000,000,006,00
REK 6209Rekreasyonel Tesis İşletmeciliği3,000,000,006,00
REK 6211Oyun ve Oyun Tasarımı3,000,000,006,00
REK 6213Sporcu Sağlığı3,000,000,006,00
REK 6215Toplumsal Cinsiyet ve Rekreasyon3,000,000,006,00
REK 6217Rekreasyonda İletişim ve Medya3,000,000,006,00
REK 6219Fiziksel Aktivite, Beslenme ve Sağlıklı Yaşam3,000,000,006,00
REK 6221Serbest Zaman Teorileri3,000,000,006,00
Rekreasyon Seçmeli Ders - II
REK 6204İleri Düzeyde Nitel Araştırma Yöntemleri3,000,000,006,00
REK 6206Doğa ve Macera Uygulamaları3,000,000,006,00
REK 6208Rekreasyon ve Sporda Marka Yönetimi3,000,000,006,00
REK 6212Yaşam Boyu Spor3,000,000,006,00
REK 6214Rekreasyon Uygulamalarında İnsan Davranışları ve Sosyal İlişkiler3,000,000,006,00
REK 6216Teröpatik Rekreasyon Uygulamaları3,000,000,006,00
REK 6218Rekreasyon Etkinliklerinde Liderlik ve Fonksiyonları3,000,000,006,00
REK 6220Ekstrem Koşullarda Egzersiz3,000,000,006,00
REK 6222Kampüs Rekreasyonu İleri Seviye Uygulamaları3,000,000,006,00
REK 6224Olimpik Hareket, Tarihi, Felsefesi ve Geleceği3,000,000,006,00
REK 6202Kamu ve Yerel Yönetimlerde Rekreasyon3,000,000,006,00
REK 6210Kadın, Çocuk ve Yaşlılarda Egzersiz3,000,000,006,00